Infootsingu põhimõtted

Lihtotsing

Paljud andmebaasid annavad vaikimisi ette lihtotsingu akna  (nt Basic Search, Quick Search, Simple Search), kus otsitakse andmebaasi mitmelt väljalt korraga. Sisestada võib sõnu pealkirjast, autorite hulgast, täistekstist või märksõnu. Otsingu täpsustamiseks saab kasutada Boole’i operaatoreid ja metamärke.  Igas andmebaasis toimivad need erinevalt. Kuidas nimelt, saate teada andmebaasi abifailist.
Näide: EBSCO andmebaaside lihtotsing. 

abscoliht.png