Infootsingu põhimõtted

Avaleht

Selle õppematerjali abil omandate te üldised infootsingu alused, mida saate kasutada erinevates andmebaasides. Igal andmebaasil on küll oma iseärasused, millega tuleb tutvuda, kuid teades infootsingu põhimõtteid, saate paremini hakkama.

Enne otsingu alustamist on tarvis läbi mõelda mõned küsimused, mis on olulised otsingu kavandamiseks ja efektiivseks läbiviimiseks. See aitab oma mõtteid korrastada, mõisteid selgitada, on õige otsinguvahendi valimise aluseks ja aitab ka aega planeerida. 

Süstemaatiline infootsing tähendab otsingusõnade põhjalikku läbimõtlemist, sünonüümide, laiemate ja kitsamate mõistete ja seotud sõnade kaasamist ning omavahelist kombineerimist operaatoritega AND, OR ja NOT.

Otsingusõnu saab täpsustada Eesti märksõnastiku (http://ems.elnet.ee/) abil. Märksõnad  kirjeldavad teavikute  sisu. Kasutage märksõnastikust  võetud sõnu otsingul, et saada täpsemaid tulemusi.

Video märksõnade leidmise ja päringu koostamise kohta

http://panopto.ut.ee/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=d34a39be-d938-4116-8bbe-eca15068d326

Mida te otsite? 

Enne otsingu alustamist eraldage oma teemast olulised mõisted ning koostage iga mõiste kohta nimekiri sõnadest ja väljenditest. Need võivad olla sünonüümid, laiema või kitsama tähendusega sõnad, seotud terminid.

Näide: Kuidas mõjutab vägivalla kujutamine televisioonis noorte agressiivset käitumist. 


Antud teema erinevad aspektid on vägivald, televisioon, noored. Neid kõiki tuleb päringu koostamisel arvesse võtta.

1. mõiste 2. mõiste 3. mõiste
vägivald televisioon lapsed, noored
aggressive, aggressiveness television child, children, childhood
violence tv teenager, teenagers, teens
adolescent, adolescents, adolescence
youth

Päringu sõnastamisel tuleb arvestada

    • sõnade erinevat kirjaviisi (organisation – organization),
    • lühendeid (European Union – EU),
    • sõnade ainsuse ja mitmuse vorme. 

Teemaga tutvumiseks ning sobivate otsingusõnade leidmiseks kasutage eriala teatmeteoseid, käsiraamatuid ja õpikuid. 

Millist informatsiooni ja kui palju te vajate?

Enne otsingu alustamist võiksite veel läbi mõelda, millist liiki materjali, kui palju ja millisest perioodist te vajate.  Kas piisab näiteks kümnekonnast allikast ülevaate saamiseks või peab otsing olema võimalikult täielik?  Kas vajate ainult raamatutest või peaksite kasutama ka artikleid ajakirjadest? Sellest sõltub, millist otsivahendit (kataloog, andmebaas) peaksite kasutama.

Kui kaugele ajas tagasi peab teie otsing ulatuma? Millisest ajast alates ilmunud kirjandus võiks olla teie jaoks oluline? Kui vajate vanemat kirjandust, vaadake, millisest aastast alates ilmunud kirjandust andmebaas kajastab. Ajaloolise aspektiga teemade puhul võib vaja olla kasutada trükitud bibliograafiaid.