Infootsingu põhimõtted

Andmebaaside struktuur

Andmebaasid koosnevad kirjetest. Iga kirje kirjeldab ühte publikatsiooni, näiteks raamatut või artiklit vastavalt kindlaksmääratud tunnustele. Kirje koosneb paljudest andmeväljadest:  autor, artikli pealkiri, ajakirja nimetus, ilmumisaasta jne. Andmebaasis otsides  saab määrata, millistelt väljadelt otsida (nt otsida autori, pealkirja, märksõnade või aastate järgi). 
Andmebaaside avalehel on otsinguabi link, kust saab täpsema ülevaate andmebaasi struktuurist ning otsinguvõimalustest.

Andmebaasi valides pöörake tähelepanu sellele,

  • mis liiki andmebaasiga on tegemist (fakti või tekstiandmebaas, kas täistekste leidub),
  • millistel teemadel materjale andmebaas sisaldab (näiteks haridus, õigus, geograafia, muusika jne),
  • referaatandmebaasi puhul millised väljaannete liigid on esindatud (ajakirjaartiklid, raamatud, teadustööd),
  • millist ajavahemikku andmebaas katab (näiteks kui ajavahemik on alates 1993 kuni tänapäevani, siis 1992. aastal ilmunud materjale seal pole),
  • kui sageli seda uuendatakse (kas kõige värskemad materjalid on andmebaasis olemas).