Faktiandmebaasid

Faktiandmebaasid sisaldavad faktiinformatsiooni, näiteks aadresse, majandusnäitajaid, füüsikalisi, keemilisi, geograafilisi ja statistilisi andmeid.

Näiteid

Eesti ärikataloog 

 CIA World Factbook 

back forward