Eesti teaduse teekaardi objekt NAMUR+

Partnerid

NAMUR+ taristu partnerid on Tartu Ülikool (TÜ), Tallinna Tehnikaülikool (TalTech) ning Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut (KBFI).

tu_logod_17122015_ring_sinine.png

Tartu Ülikool (TÜ) on pidevalt arenev rahvusvaheline teadusülikool. Rahvusülikoolina tagab Eesti akadeemilise mitmekesisuse ning kõrge taseme, olles maailma 1% viidatuimate ülikoolide ja teadusasutuste hulgas 12 teadusvaldkonnas. Lisaks teaduskoostööle edendab TÜ Eesti ühiskonna arengut uute teadmiste loomisel ja rakendamisel ning läbi mitmetasandilise koostöö nii avaliku kui ka ettevõtlussektoriga. Tänaseks on TÜ-l välispartnereid 26 riigis.

NAMUR+ teenused ja uuringud:

  • TOF-SIMS teenused
  • HR-TEM teenused
  • Litograafia teenused
  • Nanomaterjalide mehaanilised omadused

taltech_roosa_veeb.jpg

Tallinna Tehnikaülikool (TalTech) on ainus tehnoloogiaülikool Eestis. Akadeemilistele kompetentsidele ja professionaalsele juhtimisele rajatud ülikoolina vastutab TalTech inseneride järelkasvu ja tehnikakultuuri edendamise eest Eestis, panustab innovaatiliste teenustega ühiskonna vajaduste rahuldamisel ning digitaalajastu väljakutsetega toimetulemisel. Sünergia tehnika‑, loodus-, täppis-, majandus- ja terviseteaduste valdkondade vahel aitab kaasa uute ideede sünnile.

NAMUR+ teenused ja uuringud:

  • HR-SEM teenus
  • Aatomkihtsadestamise teenus

logo-kbfi.png

Keemilise ja Bioloogilise füüsika instituut (KBFI) on interdistsiplinaarne teadusasutus, mis teostab alus- ja rakendusuuringuid materjaliteaduse, geeni- ja biotehnoloogia, keskkonnatehnoloogia, osakestefüüsika ja informaatika vallas.

NAMUR+ teenused ja uuringud:

  • (Nano)toksikoloogia

Eesti teadustaristu teekaardi objekt „Nanomaterjalide tehnoloogiate ja uuringute keskus (NAMUR+)” on kaasrahastatud Euroopa Regionaalarengu Fondist (projektid „Nanomaterjalid – rakendused ja uuringud“, 3.2.0304.12-0397, 01.02.2012-31.12.2015 ja „Nanomaterjalide tehnoloogiate ja uuringute keskus”, 2014-2020.4.01.16-0123, 01.01.2017 – 30.06.2022 ).