Eesti teaduse teekaardi objekt NAMUR+

Teenused

 

Teekaardi objekti NAMUR+ raames välja arendatud (ja välja arendamisel) teenused põhinevad akadeemiliste kasutajate ja huvitatud firmade nõudlusel kõrgtehnoloogilise mõõtmis- ja tehnoloogiaalaste teenuste järele, sh firmade  soovist saada abi uute tehnoloogiate, meetodite ja materjalide väljatöötamisel ning tootmisse juurutamisel.

Ligipääs seadmetele tagatakse vastavasisulise taotluse aktsepteerimise järel. Informatsioon aparatuuri võimekuse kohta on kajastatud käesoleval veebilehel teenuste kaupa. Iga teenuse kirjelduse juures on kirjas ka teenuse eest vastutava isiku ja operaatori kontaktid. Kliente, kes vajavad oma probleemi lahendamiseks konsultatsiooni, nõustab esmalt NAMUR+-i projektijuht Vambola Kisand, kellega koos leitakse sobiv lahendus edasiseks tööks.

Infrastruktuuri sihipäraseks kasutamiseks on konsortsiumi juurde moodustatud teaduslik nõuandev kogu kompetentsetest teadlastest, kes hakkavad hindama taotlusi ja jagama mõõtmisaega juhul, kui tekib mõõtmisaegade märgatav ülebroneerimine. Firmade ja muude erasektoriga seotud juriidilistele klientidele võimaldatakse seadmete kasutamist maksimaalselt 2 kuu (senise kogemuse põhjal enamasti isegi ainult kuni 2 nädala) jooksul alates taotluse vastuvõtmisest. Eesmärgiks on laiendada kasutajaskonda nii kaua, kui vaba ressurssi on. Kuna senini mõõtmisaega jagub, siis teadus- ja arendusasutuste avaldusi võtab vastu seadme eest vastutava instituudi esindaja, kes koos seadme operaatoriga hindab taotletud uurimistöö mahu ja realiseeritavuse ning tagab selle läbiviimise mõistliku aja jooksul.

 

Eesti teadustaristu teekaardi objekt „Nanomaterjalide tehnoloogiate ja uuringute keskus (NAMUR+)” on kaasrahastatud Euroopa Regionaalarengu Fondist (projektid „Nanomaterjalid – rakendused ja uuringud“, 3.2.0304.12-0397, 01.02.2012-31.12.2015 ja „Nanomaterjalide tehnoloogiate ja uuringute keskus”, 2014-2020.4.01.16-0123, 01.01.2017 – 30.06.2022 ).