Eesti teaduse teekaardi objekt NAMUR+

Mikromehaaniliste uuringute teenus

Bruker Hysitron TI 980 TriboIndenter omadused ja testimisvõimalused:

ti_980_lab_u.jpg

TI 980 on automatiseeritud ja efektiivne seade komplekseks materjalide mehaanilisete omaduste uurimiseks nanotasemel, kas etteantud punktides või etteantud maatriksis. Uuritav objekt võib olla metalli sulam, keraamilise/komposiitne materjal või polümeer, millest on valmistatud planaarne ja siledapinnaline tükk mõõtudega – maksimaalselt 30 mm paksus ja 50 mm laius/pikkus. TI 980 võimaldab uurida ka alusmaterjalile kantud katete omadusi, mille paksus võib olla mõnest nanomeetrist mitmete mikromeetriteni. Süsteemiga käib kaasas patenteeritud programm, mis võimaldab määrata huvipakkuvate õhukeste katete omadusi ilma alusmaterjali olulise mõjutuseta.

TI 980 võimaldab määrata järgmisi materjali omadusi:

  • Kõvadus;

  • Elastsumoodul;

  • Roomavus;

  • Pinna/katte hõõrdetegur;

  • Pinna/katte kulumiskindlus;

  • Pinna/katte kriimustuskindlus;

  • Katte adhesioon alusega

Lisaks eelnevale on TI 980-l võimekus teha 3D pilt mõõtmiskohast enne ja pärast testi (vt. näidet). See võimaldab testimisel erilist huvi pakkuvate kohtade otsimist enne mõõtmist ning visualiseerida testi käigus toimunud muutuseid. Komposiitsete materjalide korral saab näiteks uurida eraldi komposiiti tugevdavat materjali (nt süsinikkiudu) ja sideainet (nt epoksiidi).

kovaduse_mootmine_aknaklaas.png

Aknaklaasi kõvaduse näidismõõtmine: Vasakul – 25 kõvaduse mõõtmise jäljendit pärast mõõtmist. Paremal – ühe mõõtmistäkke 3D mudel (ülal) ja pealtvaade (all).

  • Kontaktisik: Kaupo Kukli (e-mail: kaupo.kukli@ut.ee)
  • Operaator: Taivo Jõgiaas (e-mail: taivo.jogiaas@ut.ee)

 

Eesti teadustaristu teekaardi objekt „Nanomaterjalide tehnoloogiate ja uuringute keskus (NAMUR+)” on kaasrahastatud Euroopa Regionaalarengu Fondist (projektid „Nanomaterjalid – rakendused ja uuringud“, 3.2.0304.12-0397, 01.02.2012-31.12.2015 ja „Nanomaterjalide tehnoloogiate ja uuringute keskus”, 2014-2020.4.01.16-0123, 01.01.2017 – 30.06.2022 ).