Eesti teaduse teekaardi objekt NAMUR+

NAMUR+ infrastruktuur

Eesti teadustaristu teekaardi objekti Nanomaterjalide tehnoloogiate ja uuringute keskus (NAMUR+) eesmärk on arendada välja tipptasemel taristu nanomaterjalide valmistamiseks, uurimiseks ja rakendamiseks ning koondada see koos partnerite kõrgetasemelise uurimiskompetentsiga  atraktiivseks multifunktsionaalseks nanomaterjalide ja nanoohutuse alaseid TA-teenuseid pakkuvaks tõmbekeskuseks.

Eesti teadustaristu teekaardi objekt NAMUR+ põhineb Tartu Ülikooli Füüsika Instituudi ja Keemia Instituudi, Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudi ja Tallinna Tehnikaülikooli materjalide, kõrgefektiivse energeetika ja nanoturvalisuse teadusgruppide kompetentsil. Keskus võimaldab pakkuda teenustena maailma tipptasemel nanotehnoloogilisi ja nanoohutuse alaseid uuringuid väga erinevatele partneritele.

Teadustaristu NAMUR+ esimene osa rajati aastatel 2012-2015 projekti „Nanomaterjalid – rakendused ja uuringud“ (NAMUR) raames. Kokku investeeriti selle projekti raames 4 940 370 eurot, suurematest aparaatidest hangiti ning rakendati tööle erinevate teenuste pakkumiseks: analüütiline ülikõrglahutusega läbivalgustav elektronmikroskoop (aHR-(S)TEM) Titan 200, sekundaarioonide mass-spektromeeter (FIB-TOF-SIMS nanoTOF II) ning analüütiline ülikõrgresolutsooniga skaneeriva elektronmikroskoobi (HR-SEM) kompleks.

Eesti teadustaristu teekaardi objekti NAMUR+ rajamise teine etapp toimub aastatel 2017-2021 projekti „Nanomaterjalide tehnoloogiate ja uuringute keskus” (NAMUR+) raames (projekti suurus 1 782 135 eurot). NAMUR+ raames luuakse litograafia (sh elektronlitograafia) infrastruktuur, omandatakse litograafiakompetents ja arendatakse välja vastavad teenused. Samuti hangitakse päikesepatareide valmistamiseks sobiv aatomkihtsadestamise (ALD) seade ning arendatakse välja vastavad teenused. FIB-TOF-SIMS-analüüsi võimaluste parandamiseks on hankimisel C-60 tekitav ioonkahur. See lubab analüüsida lisaks anorgaanilisele maailmale ka orgaaniliste ühenditega (polümeeridega) kaetud pindu. Lisaks hangitakse mikro/nano-manipulaatorid, mis võimaldavad HR-SEM seadmes teostada in-situ elektrilisi mõõtmisi ja mehhaanilisi manipulatsioone. Nanouuringute teenuste komplekssuse arendamiseks on hankimisel nanomaterjalide mehhaaniliste omaduste mõõteseade. Et uurida nanomaterjalide biomõjusid: interaktsioone rakkude ja organismidega ning seeläbi stimuleerida nanomaterjalide loomist turvalise disaini põhimõttel, on loomisel nanoturvalisuse uuringute tugistruktuur.

namurplus_timeline_calibri_est_01.png

Eesti teadustaristu teekaardi objekt „Nanomaterjalide tehnoloogiate ja uuringute keskus (NAMUR+)” on kaasrahastatud Euroopa Regionaalarengu Fondist (projektid „Nanomaterjalid – rakendused ja uuringud“, 3.2.0304.12-0397, 01.02.2012-31.12.2015 ja „Nanomaterjalide tehnoloogiate ja uuringute keskus”, 2014-2020.4.01.16-0123, 01.01.2017 – 30.06.2022 ).