Kus on minu andmed?

Andmete jagamine

Koostöö tegemiseks on vajalik andmeid jagada. Kümme aastat tagasi seisnes andmete jagamine manusega meili saatmises teistele osapooltele. Kui sooviti, et faili tehtaks täiendusi, siis pärast kõikide andmete kättesaamist umbes nädala pärast tuli saatjal kõik muudatused üle vaadata ja originaaldokumenti täiendada. Täienduste tulemusena võisid tekkida vastuolud ning dokument läks uuele ringile.

Õnneks on tänapäeval olemas tõhusamad vahendid koostöö tegemiseks. Näiteks saab Google Drive’is Google Dokumendi dokumenti jagada lingiga kõigile osapooltele, kellega on soov koostööd teha. Dokumendi täitmine toimub ühistööna nii, et kõik muudatused on kõigile osapooltele koheselt näha.

Koostöö aluseks on usaldus. Samamoodi on veebis ühisdokumentidega. Sina usaldad või Sulle usaldatakse dokument täitmiseks. Osapooled eeldavad, et dokumendile on ligipääs ainult nendel inimestel kellele on dokument jagatud. Seega peab iga osapool olema teadlik ohtudest, mis võib juhtuda talle usaldatud dokumendiga.

<img class="alignnone wp-image-26" style="" src="https://sisu.ut.ee/wp-content/uploads/sites/252/er_pilt_sharing_internet-315132_640.jpg" title="Jagatud andmed pole enam Sinu kontrolli all
[val=Allikas href=https://pixabay.com/en/internet-content-portal-search-315132/]” alt=”Jagatud andmed pole enam Sinu kontrolli all”>

Andmete jagamisega seotud ohud

Üldistatult võib öelda, et jagatud andmed pole enam Sinu kontrolli all. Kui Sa laadid pildi avalikult või poolavalikult internetti, siis saab sellest koopia teha ja edasi jagada.

Enne andmete jagamist mõtle:

 • Kas on vajalik jagada?

  • Arvesta, et jagatud info pole enam Sinu kontrolli all, teised osapooled võivad sellest teha koopiaid.

  • Mis kaalutlustel Sa infot jagad, mis on selle eesmärk?

  • Kas info jagamine kahjustab kedagi?

 • Mida plaanid jagada?

  • Mida Sa arvad, et jagad, ja mis on see, mida Sa tegelikult jagad?

  • Kas info jagamisega kaasneb varjatud infot?

 • Kellele plaanid jagada?

  • Kellele ja mis õigustes (vaatamiseks, muutmiseks) plaanid infot jagada?

  • Kas teine osapool kasutab infot eesmärgipäraselt?

Näide andmete jagamisest

Oletame, et otsustate ühiselt kolleegidega teha kontrolltöö. Sa valid ühistöö keskkonnaks Google Drive keskkonna ja lood seal Google Dokumendi faili. Sa jagad selle faili lingiga kõigile muutmiseks. Kõik osapooled sisestavad sinna ülesanded. Kontrolltööd läbi viies selgub, et õppijate tulemused on tavalisest olulised paremad – peaaegu kõik said kõrgeima hinde. 

Mis võis olla õppijate kõrge tulemuse põhus? Mida oleksid võinud osapooled teisiti teha?

Kui Sa postitad koduse peo pildi Facebooki oma seinale, siis kas Sa tead, kes sellele pildile ligi saavad? Kas Sinu Facebooki sõprade sõbrad on usaldusväärsed? Kas Sa tead, millist infot Sa veel jagasid seoses pildi üleslaadimisega? Võib-olla on Sinu nutitelefon salvestanud selle pildi sisse ka GPS- koordinaadid? Võib-olla näevad pahalase silmad sellel pildil vara, millele tasub järgi tulla?