Kus on minu andmed?

Avaleht

Õpiobjekt “Kus on minu andmed?”

Autor: Veiko Hani (Eduring OÜ)

Eesmärk: õpiobjekti eesmärk on toetada õppija teadmisi ja oskusi veebipõhiste andmete teadlikuks ja eesmärgipäraseks säilitamiseks, jagamiseks ja hävitamiseks ning ka kaasnevate riskide äratundmiseks.

Sihtrühm: kõikide haridusastmete õpetajad ja teised huvilised.

Maht: 1 akadeemiline tund.

Õpiväljundid: õppija on teadlik andmete eesmärgipärasest säilitamisest, jagamisest ja hävitamisest ning tunneb sellega kaasnevaid riske, oskab valida sobivaid töövahendeid ja käitumisviise riskide maandamiseks.

Õpijuhised

Käesolev õppematerjal on mõeldud iseseisvaks läbimiseks. Materjal koosneb sissejuhtavast osast, kus püstitatakse küsimused, millele leitakse järgmistes peatükkides vastused. Teadmiste kinnistamiseks ja rakendamiseks on koostatud mõtisklusülesanded.

Õpiobjekti loomise aeg: september 2017

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Õpiobjektide loomist projekti „Targalt internetis“ raames kaasrahastab 50% ulatuses Euroopa Komisjoni Euroopa Ühendamise Rahastu.

rahastaja logo Targalt internetis logo HITSA logo

Vaata ka teisi projekti “Targalt internetis” raames loodud õpiobjekte: