mindtour

Multiplier events

Multiplier events were organized in all partner countries: in Belgium, Latvia and Estonia. 

Main aim of the events were to share information about the project and its results: handbook how to design accessible tourism services for mentally impaired people. 
Main target groups of multiplier event were:

Event poster

Event Program

Event recording

Multiplier event in Estonia, Pärnu – November 28th 2022 at 12pm till 4 pm at Pärnu Museum (Aida 3, Pärnu): “Ligipääsetav turism intellektipuuetega inimestele”. Workshop and ebook launch. Event was organized in hybrid and in english and estonian.

INFOPÄEV EESTIS/MULTIPLIER EVENT IN ESTONIA:

Below you may find the programme of the event. Our presentations were recorded. Please click on presentation if you would like to see them.

Registreerimisleht üritusel osalemiseks oli aadressil//Registration form for
participation was: https://docs.google.com/forms/d/11sCwEvU7RGzYSfqQfLUuQ0BKAdePiikhJ46FXtX…

Üritus oli tasuta.

Osalemiseks veebis oli avatud Zoomi ruum (for participation was provided following address): bit.ly/pkauditoorium (sama Zoomi ruum asus ka aadressil (same room was in this address as well): https://us02web.zoom.us/j/962555105?pwd=RVpqMjZDRVU1MUdESkVMdi9JdWJsdz09#success).

Ürituse programm/Program of the event:

12.00 – 12.10 Ürituse avasõnad, ülevaade projektist “MindTour”/Opening the event and overview about the project “MindTour” (eesti ja inglise keeles/in estonian and in english) – Liina Käär (TÜ Pärnu kolledž) 12.10-12.20 Working with accessibility: how did we reach to project results (inglise keeles/in english)

12.10-12.20 Working with accessibility: how did we reach to project results (inglise keeles/in english) – Marco Scholtz (Thomas More’i Ülikool, Belgia)

12.20-13.00 Ligipääsetav turism: kas ja miks on vaja ligipääsetavust turismis?/Accessible tourism: Do we need and to whom we need accessible tourism? (inglise keeles, võimalus arutleda ja küsimusi küsida eesti keeles/in english, questions, comments also in estonian) – Tatjana Koor, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)

13.00-13.30 Psüühiline erivajadus – kes on sihtgrupp ning mis on nende peamised vajadused? (Mental impairment: who is the target group and what are their main needs? (eesti keeles/only in estonian) – Helle Känd, MTÜ Tartu Maarja Tugikeskus

13.30 -13.50 Inclusive museum experience: example of Dr Guislain Museum. Introduction of prototypes created by students from Space and Service Design (in english) – Yoon Hee Lamot (Dr Guslain Museum)

13.50-14.10 Towards more inclusive tourism for persons with mental impairment: research results and project work in Latvia (in english) – Aija van der Steina, Agita Luse, Liene Racene-Riekstina, Diana Popova and Liga Zalite (University of Latvia)

14.10-14.30 coffee break

14.30 – 14.45 Käsiraamatu “Ligipääsetavate turismiteenuste loomine psüühilise erivajadusega inimestele” tutvustus/An ebook launch “Guidelines for making tourism services more accessible for people with mental impairment” (eesti ja inglise keeles/ in estonian and english) – Liina Käär (TÜ Pärnu kolledž), Marco Scholtz (Thomas More’i ülikool)

14.45 – 15.20 To online participants: video about service development in Pärnu museum: work process and main findings with solutions. Free time till tour in Pärnu museum ends

14.45-15.20 Ringkäik Pärnu muuseumis, kus tutvustatakse muuseumi väljakutseid seoses ligipääsetavusega ning lahendusvõimalusi kaasava muuseumielamuse loomiseks./Tour in Pärnu museum: working with accessible service, main challenges with accessibility and possible solutions. Presenting Pärnu college students prototype of card game. (eesti ja inglise keeles/in estonian and english) –

Liina Käär (TÜ Pärnu kolledž), Maarja Padari-Kallit (Pärnu muuseum)

15.20-15.35 Küsimused ja vastused/Questions and answers (eesti ja inglise keeles/in estonian and english) – Liina Käär, Marco Scholtz, Aija van der Steina

15.35-15.40 Ürituse lõpp veebis osalejatele/ End of the event for online participant

15.40-16.00 Pärnu muuseumi ajutise näituse “Une hõlmas” külastus/Visit to museum temporary exhibition about sleeping and dreaming (eesti ja inglise keeles/in estonian and english) – Maarja Padari-Kallit (Pärnu muuseum)

16.00 Ürituse lõpusõnad Pärnu muuseumis, mitteametlikud arutelud/Closing the event for participants in Pärnu museum, informal discussions