Eesti mereteadus 2022

Registreerimine

Konverentsile registreerimise tähtaeg on 7. oktoober 2022 a.

 

TOETAME UKRAINA ÜLIÕPILASI! 

Alanud õppeaastal asus Tartu Ülikoolis õppima 205 ukrainlasest tudengit ja varasemast on siin 70 üliõpilast. Kuigi oma haridusteed alustanud Ukraina päritolu üliõpilased saavad jätkata õpinguid Eestis tasuta, vajavad nad abi igapäevaseks toimetulekuks. 

Ukraina üliõpilaste õpingute toetamiseks asutas ülikool veebruari lõpus stipendiumifondi, et koguda ja vahendada annetusi. Loodud fondi saavad teha annetusi nii ettevõtted kui ka eraisikud, kes võivad teha fondi kodulehel ühekordse makse, aga võimalik on vormistada ka püsitoetus, mille summat saab hiljem internetipangas soovi korral muuta. Eraisikuna annetamine on tulumaksuvaba. Ülikool jätkab stipendiumide rahastamise võimaluste otsimist ka mujalt, sh ettevõtjatelt, riigilt ja välisfondidest.

  •  Kutsume konverentsil osalejaid tegema annetusi Tartu Ülikooli Ukraina stipendiumi fondi ja jagama infot fondi kohta. Ava makselahendus QR-koodiga või tee (püsi)annetus Tartu Ülikooli sihtasutuse veebilehel.  Annetusi saab teha samuti konverentsipäeval kohapeal.