Eesti mereteadus 2022

Program

ONLINEhttps://worksup.com/app#id=MERETEADUS2022

09.30-10.00   Tervituskohvi kerge suupistega registreerimislaua juurde

10.00-10.05   Konverentsi avamine, moderaator Georg Martin

10.05-10.20  „Eesti mereinstituut eile, täna ja homme“, Markus Vetemaa, Tartu Ülikool Eesti mereinstituut

10.20-10.45  (Pool)Siirdekalade kudealade taastamis- ja parendustöödest Eestis“, Roland Svirgsden, Tartu Ülikool Eesti mereinstituut

10.45-11.10  „Maritime transport in turbulence in 2020’s“, Ulla Pirita Tapaninen – Taltech Mereakadeemia

11.10-11.35  „Mikroskaalast globaalprobleemideni – kaugseire kui tööriist erinevates teadusuuringutes”,

                       Martin Ligi või Tuuli Soomets, Tartu Ülikool Eesti mereinstituut

11.35-12.00  „Fütoplanktoni mitmekesisus ja funktsionaalsus soolsusgradiendil”, Kalle Olli, Eesti Maaülikool

 

12.00-13.00 LÕUNA (registreerunud osalejatele)

 

13.00-13.25  „Läänemere digitaalse kaksiku võimalused ja rakendused”, Ilja Maljutenko, Taltech meresüsteemide instituut

13.25-13.50  „Vähikaitsemehhanismid reostunud merekeskkonnas elavatel lestakaladel (Limanda limanda ja Platichthys flesus)”,  

                        Randel Kreitsberg, Tartu Ülikool ökoloogia ja maateaduste instituut

13.50-14.15  „Understanding marine invasions – from the lab to the sea”, Kristiina Nõomaa, Tartu Ülikool Eesti mereinstituut

14.15-14.40  Marine dark matter: The role of dissolved organic carbon in coastal ecosystem functioning”, Jack Royd Hall, Tartu Ülikool Eesti mereinstituut

 

14.40-15.10 KOHVIPAUS

 

15.10-15.35  Fe-Mn konkretsioonid Soome lahes: levik ja tekkeprotsessid”, Sten Suuroja, Eesti Geoloogiateenistus

15.35-16.00  „Ocean acidification – here and now?”Gerli Albert, Tartu Ülikooli Eesti mereinstituut

16.00-16.25  Setete liikumise mustrid meie randades”, Maris Eelsalu, Taltech Küberneetika instituut

 

16.25-17.00  Päeva kokkuvõte ja arutelu

18.00-01.00  TÜ Eesti Mereinstituudi aastapäevale pühendatud vastuvõtt (eraldi kutsetega)