Eesti mereteadus 2022

Päevakava

9.30-10.00 Tervituskohvi kerge suupistega  registreerimislaua juurde

10.00-10.05 Konverentsi avamine,  moderaator Georg Martin

10.05-10.20 „Eesti mereinstituut eile, täna ja homme“

                     Markus Vetemaa, Tartu Ülikool Eesti mereinstituut

10.20-10.45 (Pool)Siirdekalade kudealade taastamis- ja parendustöödest Eestis

                     Roland Svirgsden, Tartu Ülikool Eesti mereinstituut

10.45-11.10 „Maritime transport in turbulence in 2020’s“

                     Ulla Tapaninen – Taltech Mereakadeemia 

11.10-11.35 „Mikroskaalast globaalprobleemideni – kaugseire kui tööriist erinevates teadusuuringutes”

                     Martin Ligi või Tuuli Soomets, Tartu Ülikool Eesti mereinstituut

11.35-12.00 „Fütoplanktoni mitmekesisus ja funktsionaalsus soolsusgradiendil

                     Kalle Olli, Eesti Maaülikool

12.00-13.00 LÕUNA (registreerunud osalejatele)

13.00-13.25 „Läänemere digitaalse kaksiku võimalused ja rakendused”

                      Ilja Maljutenko, Taltech meresüsteemide instituut

13.25-13.50 „Vähikaitsemehhanismid reostunud merekeskkonnas elavatel lestakaladel (Limanda limanda ja Platichthys flesus)”

                       Randel Kreitsberg, Tartu Ülikool ökoloogia ja maateaduste instituut

13.50-14.15 „Understanding marine invasions – from the lab to the sea” 

                       Kristiina Nõomaa, Tartu Ülikool Eesti mereinstituut

14.15- 14.40 Marine dark matter: The role of dissolved organic carbon in coastal ecosystem functioning

                      Jack Royd Hall, Tartu Ülikool Eesti mereinstituut

14.40-15.10 KOHVIPAUS

15.10-15.35  Fe-Mn konkretsioonid Soome lahes: levik ja tekkeprotsessid

                      Sten Suuroja, Eesti Geoloogiateenistus

15.35-16.00 „Heljumi osakeste suurusjaotuste sidumine vee peegeldumisspektritega

                     Mirjam Uusõue, Tartu observatoorium

16.00-16.25 Setete liikumise mustrid meie randades

                     Maris Eelsalu, Taltech Küberneetika instituut

16.25-17.00 Päeva kokkuvõte ja paneeli arutelu