Eesti mereteadus 2022

Avaleht

Mereuuringud on praegu Eestis üks kiiremini arenevaid teadusvaldkondi. Kiiresti kasvab nii valdkonnaga seotud teaduspublikatsioonide ja teadusprojektide arv, suureneb ka valdkonna teadusrahastuse maht. Toimub aktiivne rahvusvahelistumine ja piirideülene teaduskoostöö. Üha olulisemat rolli mängivad Eesti oma mereeksperdid nii riigisisestes kui rahvusvahelistes otsustuskogudes.

Kord viie aasta tagant peetaval üritusel antakse ülevaade Eesti mereuurimise hetkeseisust ja põnevamatest ja aktuaalsematest uurimissuundadest. Seekordse üritusega tähistame ka Eesti mereinstituudi moodustamise 30ndat aastapäeva.

Konverentsi programmi oleme kogunud ettekanded juhtivatelt mereuuringutega tegelevatelt asutustelt ja töörühmadelt üle Eesti. Sõna saavad nii mereuuringutes juba kogenud eksperdid kui oma teadlasekarjääri alustavad noored mereuurijad. Tutvustatakse käimasolevaid teadusprojekte ning markeeritakse ka Eesti mereteaduse lähituleviku suundumused ja kaugemad perspektiivid.