Projekti partnerid

 

logo_koond_reas

Tartu Ülikool, Eesti mereinstituut

http://www.sea.ee/

Georg Martin, georg.martin@ut.ee

TalTech'i Meresüsteemide Instituut

https://www.ttu.ee/instituut/meresusteemide-instituut/

Urmas Lips, urmas.lips@taltech.ee

TalTech’i Geoloogiainstituut

https://ttu.ee/geoloogia-instituut

Atko Heinsalu, atko.heinsalu@taltech.ee

Eesti Maaülikool, vesiviljeluse õppetool

http://vl.emu.ee/et/struktuur/-vesiviljeluse-oppetool/

Anti Vasemägi, anti.vasemagi@slu.se