Partnerid

 

  • Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituut

http://www.sea.ee/

Georg Martin, georg.martin@ut.ee

 

  • Tallinna Tehnikaülikooli (TalTech) Meresüsteemide Instituut

https://www.ttu.ee/instituut/meresusteemide-instituut/

Urmas Lips

 

  • Tallinna Tehnikaülikooli (TalTech) Geoloogiainstituut

https://ttu.ee/geoloogia-instituut

Atko Heinsalu

 

  • Eesti Maaülikooli vesiviljeluse õppetool

http://vl.emu.ee/et/struktuur/-vesiviljeluse-oppetool/

Anti Vasemägi

 

logo_koond_reas