Partnerid

 

  • Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituut

 

Georg Martin, projekti konsortsiumi juht, georg.martin@ut.ee

Kristina Tiivel, projektijuht, teaduskommunikatsioon, kristina.tiivel@ut.ee

Jonne Kotta, WP4 põhitäitja

Kaire Torn, WP3 põhitäitja

Kristjan Herkül, merepõhja elupaikade kaardistamine

Kiran Liversage, WP4 põhitäitja

Tiit Kutser, mereuuringud kaugseire meetoditega

Ele Vahtmäe, mereuuringud kaugseire meetoditega

Markus Vetemaa, noorkalade arvukuse uuringud ning otoliitide mikrokeemia, kudealade ja elupaikade uuringud

Mehis Rohtla, noorkalade arvukuse uuringud ning otoliitide mikrokeemia, kudealade ja elupaikade uuringud

Roland Svirgsden, noorkalade arvukuse uuringud ning otoliitide mikrokeemia, kudealade ja elupaikade uuringud

 

  • Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi vesiviljeluse õppetool

 

Anti Vasemägi, kalade uuringud DNA-põhiste meetoditega

Veljo Kisand, kalade uuringud DNA-põhiste meetoditega, keskkonna DNA metoodikate väljatöötamine

Kristel Panksep, keskkonna DNA-põhiste meetodite väljatöötamine, teaduskommunikatsioon

 

  • Tallinna Tehnikaülikooli Meresüsteemide Instituut

 

Urmas Lips, veesamba elupaikade uuringud

Taavi Liblik, veesamba elupaikade uuringud

Silvie Lainela, merevee happelisuse indikaator

Inga Lips, merevee happelisuse indikaatorite uuringud

 

  • Tallinna Tehnikaülikooli Geoloogia Instituut

 

Tiiu Alliksaar, merepõhja geoloogilised uuringud

Atko Heinsalu, merepõhja geoloogilised uuringud