Partnerid

 

  • Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituut

 

Georg Martin, projekti konsortsiumi juht, georg.martin@ut.ee

Kristina Tiivel, projektijuht, teaduskommunikatsioon, kristina.tiivel@ut.ee

Jonne Kotta, WP4 põhitäitja, jonne.kotta@ut.ee

Kaire Torn, WP3 põhitäitja, kaire.torn@ut.ee

Kristjan Herkül, merepõhja elupaikade kaardistamine, kristjan.herkul@ut.ee

Kiran Liversage, WP4 põhitäitja, kitran.liversage@ut.ee

Tiit Kutser, mereuuringud kaugseire meetoditega, tiit.kutser@ut.ee

Ele Vahtmäe, mereuuringud kaugseire meetoditega, ele.vahtmae@ut.ee

Markus Vetemaa, noorkalade arvukuse uuringud ning otoliitide mikrokeemia, kudealade ja elupaikade uuringud, markus.vetemaa@ut.ee

Mehis Rohtla, noorkalade arvukuse uuringud ning otoliitide mikrokeemia, kudealade ja elupaikade uuringud, mehis.rohtla@ut.ee

Roland Svirgsden, noorkalade arvukuse uuringud ning otoliitide mikrokeemia, kudealade ja elupaikade uuringud, roland.svirgsden@ut.ee

 

  • Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi vesiviljeluse õppetool

 

Anti Vasemägi, kalade uuringud DNA-põhiste meetoditega, anti.vasemagi@slu.se

Veljo Kisand, kalade uuringud DNA-põhiste meetoditega, keskkonna DNA metoodikate väljatöötamine, veljo.kisand@ut.ee

Kristel Panksep, keskkonna DNA-põhiste meetodite väljatöötamine, teaduskommunikatsioon, kristel.panksep@emu.ee

 

  • Tallinna Tehnikaülikooli Meresüsteemide Instituut

 

Urmas Lips, veesamba elupaikade uuringud, urmas.lips@taltech.ee

Taavi Liblik, veesamba elupaikade uuringud, taavi.liblik@taltech.ee

Silvie Lainela, merevee happelisuse indikaator, silvie.lainela@taltech.ee

Inga Lips, merevee happelisuse indikaatorite uuringud, inga.lips@taltech.ee

 

  • Tallinna Tehnikaülikooli Geoloogia Instituut

 

Tiiu Alliksaar, merepõhja geoloogilised uuringud, tiiu.alliksaar@taltech.ee

Atko Heinsalu, merepõhja geoloogilised uuringud, atko.heinsalu@taltech.ee