Projekti eesmärgiks on arendada mereala innovaatilisi seire-, analüüsi- ja hindamismeetodeid, et tagada EL merestrateegia ja loodusdirektiivi nõuetega kooskõlas olev mereala seisundi ja seda mõjutavate survetegurite hindamine. Arendatavad metoodikakomplektid avardavad mereseire võimalusi ning võimaldavad infot hankida kulutõhusamalt, põhjalikumalt ja operatiivsemalt. Spetsiifilisemateks alateemadeks on merepõhja koosluste ja majanduslikult oluliste kalaliikide koelmualade keskkonnaseisundi ja survetegurite aja- ja kuluefektiivsete hindamismeetodite väljatöötamine. Väljatöötatud hindamismeetodeid rakendatakse alternatiivsete meremajandamise, reostuskoormuste ja võõrliikide sissetalumise tarvis.

Projekti põhialaks on esialgselt valitud Saaremaast läände jääv mereala majandusvööndi piirini, kalade koelmualade uuringuteks Saaremaa rannikumeri Kübassaare-Sõrve-Pammana ps-te vahemikus ning võõrliikide varajaseks avastamiseks keskkonna DNA metoodikaga Muuga sadama akvatoorium. Uurimisalad on näha allolevatel kaartidel.

Projekti kestus: 01.01.2019-31.12.2021

 

 

 

  • Uuringualad
  • eDNA