MEDITSIINITEADUSTE VALDKONNA DIGIPÄDEVUS TARTU ÜLIKOOLIS

 

Käesolev lehestik koondab meditsiiniteaduste valdkonna erialadele olulise digipädevuse õpivara. Allpool saad lähemalt tutvuda, mida digipädevuse all mõistame, kuidas käesolevad materjalid koostatud on ning kuidas neid kasutada.

Mis on digipädevus?

Digipädevus on enam-vähem kõik tavalised teadmised, oskused ja hoiakud, mida me iga päev digikeskkondades või digivahendeid kasutades rakendame. Endalegi märkamatult oleme päris digipädevad, sest tihti on meie kasutatavad digivahendid hästi intuitiivsete ja kergesti kasutatavate funktsioonidega. Tõhusaimad on need aga siis, kui oskame neid teadlikult endale sobivaimaks kohandada ja nii „kapotialuseid“ protsesse kui ka saadud tulemusi kriitiliselt hinnata.

MudelMida tähendab digipädevus meditsiiniteaduste valdkonnas?

Meditsiiniteaduste valdkonnas olulise digipädevuse kirjeldamiseks on koostatud meditsiiniteaduste valdkonna digipädevuse mudel. See esitab meditsiiniteaduste valdkonna jaoks olulise digipädevuse kolmel tasandil: alusoskused, valdkondlikud teadmised ja oskused ning katushoiakud. Nende sisulise tähenduse ja rakendusaladega saad tutvuda mudeli kirjelduse lehel ning vastavalt alusoskuste ja valdkondlike teadmiste ja oskuste lehekülgedel.

Kuidas seda lehestikku kasutada?

Lehestik koondab õpivara nii digipädevuse alusoskuste kui ka meditsiiniteaduste valdkonna spetsiifiliste teadmiste ja oskuste kohta. Kui vajad enesetäiendust alusoskuste osas, võib alustada enesetestist, mis aitab oma praeguseid teadmisi ja oskusi teadvustada ning suunab materjalide juurde, mis võiks praegust taset arvestades olla oluliseimad: https://sisu.ut.ee/digipadevus/quiz/enesetest. Kui soovid kujundada enda (üliõpilase/õppejõuna) või üliõpilaste (õppejõuna) meditsiiniteaduste valdkonna spetsiifilisi digipädevust, tutvu valdkondlike teadmiste ja oskuste lehekülgedega. Sealsed materjalid on esitatud kolmeosalistena:

  1. Teema detailsem kirjeldus meditsiiniteaduste valdkonna digipädevuse mudelis.
  2. Teemaga seotud pädevuste detailsed kirjeldused meditsiiniteaduste valdkonna õppekavade lõikes.
  3. Teema õpivarad, mis hõlmavad nii valdkonnaüleseid kui ka spetsiifiliste erialade materjale.

Kuidas need materjalid koostatud on?

Käesolev materjal on valminud Haridus- ja noorteameti IT Akadeemia programmi toel. Kui sul on häid soovitusi ja ettepanekuid, missuguseid teemasid või juba olemasolevaid õpivarasid lehestik lisaks praegustele hõlmata võiks, anna sellest teada meditsiiniteaduste valdkonna õppeprodekaan Anti Kaldale (anti.kalda@ut.ee) või ülamenüü lingist Anna tagasisidet.

Logo