Meditsiiniteaduste valdkonna digipädevuse mudel

Meditsiiniteaduste valdkonna digipädevuse mudel

 

Meditsiiniteaduste valdkonna digipädevuse mudeli aluseks on Euroopa kodaniku digipädevuse raamistik DigComp, mis hõlmab viide valdkonda jaotatud 21 digipädevuse osaoskust. Sellele raamistikule toetudes kaardistati meditsiiniteaduste valdkonna jaoks olulised oskused ning sõnastati nende kirjeldused valdkonna vaatenurgast.

Tulemuseks on meditsiiniteaduste valdkonna digipädevuse kolmetasandiline üldmudel (vt järgnev joonis). See toetub vundamendis digipädevuse alusoskustele, mille kujundamist nii üliõpilastel kui õppejõududel toetab digipädevuse alusoskuste õpivara. Oma põhiosas hõlmab mudel meditsiiniteaduste valdkonna jaoks oluliste õpiväljunditena kirjeldatud digipädevuse-alaseid teadmisi ja oskuseid, mida erialati täpsustatakse konkreetsete, õppekavas kindlat kohta omavate oskuste ja teadmistega. Koos toetavad alusoskused ning meditsiiniteaduste valdkonna- ja erialaspetsiifilised teadmised ja oskused soovitud digipädevuse-alaste katushoiakute kujunemist stuudiumi lõpuks.

 

Meditsiinivaldkonna digipädevuse mudel

Käesolevas lehestikus on meditsiiniteaduste valdkonnas oluliste alusoskuste ning valdkonnaspetsiifiliste teadmiste ja oskuste õppematerjalid esitatud vastavalt "Digipädevuse alusoskuste" ja "Meditsiiniteaduste valdkonna digipädevuse õpivara" alamlehtedel.