Enesetest

Digipädevuse enesetest

Digipädevuse enesetesti abil saad hinnata, missuguseid digivaldkonna teadmisi ja oskusi võiksid täiendada. Test koosneb 21 lihtsast ülesandest digipädevuse kõigi erinevate aspektide kohta, andes ühtlasi näitliku ülevaate sellest, missuguseid teadmisi ja oskuseid digipädevus hõlmab. Iga ülesande juurde on märgitud, millise digipädevuse teemaga see peamiselt seostub. Testi läbimisele kulub umbes 10–15 minutit.

Testi tulemus on kaheosaline. Esiteks näitab see sinu üldist digipädevuse taset (madal, keskmine või kõrge). Teiseks annab see üksikute ülesannete kaupa ülevaate, missuguste digipädevuse aspektidega oled juba rohkem kursis ja missugusi oskusi võiksid õpiteemade abil täiendada. Mida kõrgem on Sinu testi tulemus, seda paremini

a) oskad etteantud suuniste põhjal leida vajalikku teavet;
b) oskad leitud teabe õigsust hinnata ja tunned ära libauudise;
c) oled kursis autorikaitse ja sellega seotud litsentsidega (Creative Commons);
d) tead digitaalse isikutunnistuse (ID-kaart, Mobiil-ID) kasutamise põhimõtteid;
e) tunned etteantud näidise põhjal ära, milliseid funktsioone on teksti töötlemisel kasutatud;
f) tead, millised paroolid on turvalisemad;
g) oskad anda hinnangut potentsiaalsetele digimaailma ohtudele, mis on seotud tervise ja keskkonnaga.

 

Testi koostamisel on kasutatud projekti “Tartu Ülikooli õpetajahariduse kompetentsikeskuse Pedagogicum teadus- ja arendusvõimekuse tõstmine” raames valminud ülesandeid.

a