Kohtumised

Lisete baptistikogudusest

Baptistid on kristlased. Eestis leidub baptiste kõigis maakondades. Nende eripalgelised kogudused on koondund Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liiduks. Baptistid peavad oluliseks, et usk mõjutab ka nende käitumist. Nad õpivad koos piiblit tundma, palvetavad ja laulavad. Nad tegelevad ka vaeste abistamisega. Selleks on loodud näiteks poekett “Sõbralt sõbrale”.

Lisete peres on neli last. Ta räägib oma perest, sellest, mida ta usub ning oma usuleust.

Arutlege:

  • Mida Lisete usub? Kuidas see mõjutab tema elu?
  • Mis uskudega oled sa veel kokku puutunud?
  • Kas sinul on midagi, mida sa nimetaksid pühaks?

Tunni idee autor: Aleksandra Sooniste

Sissejuhatus. Õpetaja räägib või loevad õpilased töölehelt.

Baptistid on kristlased. See tähendab, et nagu teisedki kristlased usuvad baptistid, et inimene elab maailmas ainult üks kord ja maapealsele elule järgneb igavene elu. Baptisti kirik sai alguse reformatsioonist ja erinevalt teistest kirikutest ristivad nad ainult täiskasvanuid, sest usuvad, et kristlaseks olemine peab olema iga inimese teadlik ja vabatahtlik otsus.


Arutelu: kes on täsikasvanu? 

Kui vanalt saab inimene täiskasvanuks? Selle ülesande võib teha rühmatööna, kus iga rühm saab ühe pildil oleva inimesed (vastavalt Lines Justin, Malala Yousufzai, Abiola Pipps). Uurige, mille poolest on tuntud pildil olevad inimesed. Otsustage üheskoos, kui täiskasvanud inimene on. Põhjendage oma arvamust.

Kirjutage koos pinginaabriga 4 asja, mida oskavad lapsed täiskasvanutest paremini ja 4 asja  mida oskavad täiskasvanud lapsest paremini?

Mida tähendab täiskasvanuks olemine?

Mis te arvate, miks ristivad baptistid ainult täiskasvanuid?


Heateo projekt

Baptistid on tuntud aktiivse heategevuse ja osalemise eest ühiskonnas. Eestis tegeletakse põhiliselt humanitaarabi andmise, sotsiaaltöö ja tänavalastetööga. Iga inimene saab teha maailma paremaks.

Viige oma klassis läbi projekt “Igapäevane heategu” ja üllatage oma koolikaaslasi.

Projekti läbiviimiseks läheb vaja kalendrit (võib olla ka virutaalne või Google Calendar, mida saab jagada terve klassiga), arvutit ja projektorit.

Tegevused:

  1. Iga õpilane kirjutab ühe heateo märkmepaberile. Heategu peab olema selline, mida saab teha kas koolis või kodukohas.
  2. Kõik märkmepaberid kogutakse kokku ja üks õpilane või õpetaja sisestab need loosirattasse:

https://www.classtools.net/random-name-picker/ (heategude sisestamiseks tuleb vajutada loosiratta all olevaid sõnu “Edit/Save”, seejärel tuleb sisestada heateod üksteise alla. Kui kõik heateod on sisestatud, tuleb klikkida Submit).

3. Otsige välja kalender, kuhu saab kuupäevadele juurde kirjutada ja hakake loosiratast keerutama. Loosiga saadud heategu kirjutage kalendrisse sobivale päevale. Siis vajutage “Remove” ja loosige järgmine heategu.

P.S Inspiratsiooniks võib vaadata Youtubest videosid otsingusõnadega “Random act of kindness”.

Soovi korral võite oma toredamaid heategusid jagada üleilmses keskkonnas https://s3.amazonaws.com/compassionreports/index.html


Töölehel kasutaud fotod

https://www.google.ee/search?q=lines+justin+pipps&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjkl_DOlrnYAhUGMZoKHUDEDSAQ_AUICigB&biw=1366&bih=637#imgrc=4NdGZSnSWnrUGM:

https://www.huffingtonpost.com/2013/10/10/malala-faith-islam-next-generation_n_4072645.html

http://www.nigerianmonitor.com/photos-of-21-year-old-girl-inducted-by-the-nigerian-medical-council/