Tartu Ülikooli üliõpilaste infokiri

Stipendiumid ja õppetoetused

Stipendiumid ja õppetoetused on mõeldud üliõpilase hariduse omandamisega seotud kulude katmiseks, et tudeng saaks keskenduda õppetööle. Lisaks riiklikele stipendiumitele ja õppetoetustele on mitmeid teisi stipendiume, millele kandideerida.

Postimehe Fondi stipendiumikonkurss meediatudengitele

Taas on avatud Postimehe Fondi stipendiumikonkurss meediatudengitele. Palun jagada infot võimalikult laialdaselt, kuni 24. juuli. Jaan Tõnissoni Postimehe Fond kuulutab välja stipendiumikonkursi meediavaldkonna eriala õppivatele tudengitele. Bakalaureuseõppe stipendiumi kogusumma on 20 000 eurot ja magistriõppe stipendiumi kogusumma 10 000 eurot. Täpsem info ja kandideerimistingimused leiab Postimehe Fondi kodulehelt.  Kandideerimine on avatud kuni 24. juulini.

Riiklikud õppetoetused

Vajaduspõhist õppetoetust on võimalik taotleda kogu semestri vältel haridusportaalis. Toetust on võimalik saada alates taotlemise kuust kuni juunini (k.a.). Toetuse suurus on 150–440 eurot kuus.

Vajaduspõhise eritoetuse juuni taotlusvoor algab 11. juunil ning lõppeb 30. juuniga. Toetust on võimalik saada alates taotlemise kuust kuni juunini (k.a.). Vajaduspõhise eritoetuse suurus on 135 eurot kuus. Dokumente võib saata alates 11. juunist kuni 30. juunini aadressil eritoetus@ut.ee.

Riiklikud õppetoetused

Vajaduspõhist õppetoetust on võimalik taotleda kogu semestri vältel haridusportaalis. Toetust on võimalik saada alates taotlemise kuust kuni juunini (k.a.). Toetuse suurus on 150–440 eurot kuus.

Vajaduspõhise eritoetuse juuni taotlusvoor algab 11. juunil ning lõppeb 30. juuniga. Toetust on võimalik saada alates taotlemise kuust kuni juunini (k.a.). Vajaduspõhise eritoetuse suurus on 135 eurot kuus. Dokumente võib saata alates 11. juunist kuni 30. juunini aadressil eritoetus@ut.ee.

Kandideeri Aasia keskuse 2000€ suurusele stipendiumile

Stipendiumi eesmärk on toetada Tartu Ülikooli üliõpilasi, kelle uurimistöö keskendub Aasia ja/või Lähis-Ida regioonidele või neid käsitlevatele valdkondadele. Stipendiumile saavad kandideerida magistriõppe lõpetajad. Meditsiiniteaduste valdkonnas magistrantide ja doktorantide käimasolevad või lõpusirgel uurimis-, väli- või doktoritööd või praktika, kui need täidavad sama eesmärki. Dokumendid saata Aasia keskuse kommunikatsioonijuhi Evelyn Pihla meiliaadressile, evelyn.pihla@ut.ee hiljemalt 6. juunil 2024. Täpsed tingimused on leitavad stipendiumi lehel.

Riiklikud õppetoetused

Vajaduspõhist õppetoetust on võimalik taotleda kogu semestri vältel haridusportaalis. Toetust on võimalik saada alates taotlemise kuust kuni juunini (k.a.). Toetuse suurus on 150–440 eurot kuus.

Vajaduspõhise eritoetuse mai taotlusvoor algas 11. mail ning lõppeb 31. maiga. Toetust on võimalik saada alates taotlemise kuust kuni juunini (k.a.). Vajaduspõhise eritoetuse suurus on 135 eurot kuus. Dokumente võib saata alates 11. maist kuni 31. maini aadressil eritoetus@ut.ee.

2024. aasta Olev ja Talvi Maimetsa stipendium

Stipendiumi saavad taotledaTartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna infektsioonhaiguste eriala arst-residendid ning loodus- ja täppisteaduste valdkonna magistrandid ja doktorandid, kelle eriala või uurimistöö on seotud rakubioloogiaga. Taotlemise tähtpäev on 1. juuni.

Jaapani stipendiumid

Jaapani Suursaatkond Eestis vahendab Jaapani Haridus-, Kultuuri-, Spordi-, Teadus- ja Tehnoloogiaministeeriumi (MEXT) stipendiume ja mitmeid Jaapani Fondi programme. Need programmid võimaldavad Eesti kodanikel sõita Jaapanisse lühemateks või pikemateks õppereisideks, omandada haridust või viia läbi teadusuuringuid Jaapani ülikoolides. Taotlustähtaeg kõigile stipendiumitele on 3. juuni. Kõik dokumendid tuleb esitada Eesti Jaapani saatkonda. Tutvu erinevate Jaapani stipendiumidega siin.

Jaan Tõnissoni Postimehe Fondi 2024. aasta stipendiumikonkurss on alanud

Jaan Tõnissoni Postimehe Fond annab välja stipendiume meediavaldkonna üliõpilastele erialaste teadmiste ja oskuste omandamiseks, võimete arendamiseks ning loomingulise tegevuse soodustamiseks. Kandideerimisdokumendid palun esita hiljemalt 24. juulil. 24/25. õppeaasta stipendiaadid avaldatakse Postimehe Fondi kodulehel 23. augustil.

August Rei stipendium

Riigikogu Kantselei on kuulutanud välja August Rei stipendiumi 2024. aasta konkursi. Stipendium antakse eesti- või võõrkeelse:

 • parlamendi,
 • parlamentarismi,
 • Eesti parlamentaarsete kogude või
 • esindusdemokraatia alase magistri- või doktoritöö kirjutajale.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb Riigikogu Kantseleile esitada 20. oktoobriks avaldus, elulookirjeldus, magistri- või doktoritöö pealkiri, ideekavand, ajakava, juhendaja soovitus jm dokumendid. Tutvu tingimustega lähemalt siin.

Riiklikud õppetoetused

Vajaduspõhist õppetoetust on võimalik taotleda kogu semestri vältel haridusportaalis. Toetust on võimalik saada alates taotlemise kuust kuni juunini (k.a.). Toetuse suurus on 150–440 eurot kuus.

Vajaduspõhise eritoetuse mai taotlusvoor algas 11. mail ning lõppeb 31. maiga. Toetust on võimalik saada alates taotlemise kuust kuni juunini (k.a.). Vajaduspõhise eritoetuse suurus on 135 eurot kuus. Dokumente võib saata alates 11. maist kuni 31. maini aadressil eritoetus@ut.ee.

2024. aasta Johannes Voldemar Veski stipendium

Stipendiumile on oodatud kandideerima Tartu Ülikoolis eesti ja soome-ugri keeleteaduse õppekava eesti keele erialal õppivaid bakalaureuse- ja magistriõppe üliõpilased. Taotlemise tähtpäev on 15. mai.

Euroopa Keskpanga stipendium

EKP stipendium toetab madala sissetulekuga naissoost üliõpilasi majanduse, statistika, andmetöötluse ja tehnika magistrikraadi omandamisel. Stipendium jagatakse välja 15 silmapaistvale kandidaadile. Täpsem info stipendiumi kohta on inglise keeles, taotlemise tähtpäev on 17. mai.

2024. aasta Olev ja Talvi Maimetsa stipendium

Stipendiumi saavad taotledaTartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna infektsioonhaiguste eriala arst-residendid ning loodus- ja täppisteaduste valdkonna magistrandid ja doktorandid, kelle eriala või uurimistöö on seotud rakubioloogiaga. Taotlemise tähtpäev on 1. juuni.

Riiklikud õppetoetused

Vajaduspõhist õppetoetust on võimalik taotleda kogu semestri vältel haridusportaalis. Toetust on võimalik saada alates taotlemise kuust kuni juunini (k.a.). Toetuse suurus on 150–440 eurot kuus.

Vajaduspõhise eritoetuse mai taotlusvoor algab 11. mail ning lõppeb 31. maiga. Toetust on võimalik saada alates taotlemise kuust kuni juunini (k.a.). Vajaduspõhise eritoetuse suurus on 135 eurot kuus. Dokumente võib saata alates 11. maist kuni 31. maini aadressil eritoetus@ut.ee.

Rotalia stipendium 2024/2025. õppeaastaks

Stipendiumikonkursil saavad osaleda Eesti avalik-õiguslike ülikoolide üliõpilased, kes õpivad päevases täiskoormusega õppes kõrghariduse esimese astme 2. aastal, integreeritud õppe eelviimasel aastal nominaalse õppeaja järgi või kõrghariduse teise astme (magistriõpe) 1. aastal. Jagatakse 33 stipendiumit suurusega 3000 eurot. Kandideerimise tähtpäev 6. mai.

Kristjan Jaagu õpirände stipendium

Kristjan Jaagu nimelise stipendiumiga toetatakse osalemist välisriigis kuni 30 päeva kestval õppe- ja teadustööga seotud rahvusvahelisel konverentsil, seminaril, kursusel, praktikal või muus erialases tegevuses aktiivsel viisil. 2024. aasta voorude taotluste esitamise tähtpäevad on 10. mai, 16. september ja 15. november.

METEC stipendium

10. maini on võimalik Tartu Kultuurkapitalile esitada taotlusi METEC stipendiumile kandideerimiseks. Stipendiumile oodatakse kandideerima eelkõige nende Tartu Ülikooli erialade üliõpilasi: ettevõttemajandus, turundus, majandusteadus, andmeteadus, informaatika, materjaliteadus ja tehnoloogia, arvutitehnika ja robootika, tarkvaratehnika, haridusinnovatsioon.

2024. aasta Johannes Voldemar Veski stipendium

Stipendiumile on oodatud kandideerima Tartu Ülikoolis eesti ja soome-ugri keeleteaduse õppekava eesti keele erialal õppivaid bakalaureuse- ja magistriõppe üliõpilased. Taotlemise tähtpäev on 15. mai.

Euroopa Keskpanga stipendium

EKP stipendium toetab madala sissetulekuga naissoost üliõpilasi majanduse, statistika, andmetöötluse ja tehnika magistrikraadi omandamisel. Stipendium jagatakse välja 15 silmapaistvale kandidaadile. Täpsem info stipendiumi kohta on inglise keeles, taotlemise tähtpäev on 17. mai.

2024. aasta Olev ja Talvi Maimetsa stipendium

Stipendiumi saavad taotledaTartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna infektsioonhaiguste eriala arst-residendid ning loodus- ja täppisteaduste valdkonna magistrandid ja doktorandid, kelle eriala või uurimistöö on seotud rakubioloogiaga. Taotlemise tähtpäev on 1. juuni.

Riiklikud õppetoetused

Vajaduspõhist õppetoetust on võimalik taotleda kogu semestri vältel haridusportaalis. Toetust on võimalik saada alates taotlemise kuust kuni juunini (k.a.). Toetuse suurus on 150–440 eurot kuus.

Vajaduspõhise eritoetuse aprilli taotlusvoor lõppeb 30. aprilliga. Toetust on võimalik saada alates taotlemise kuust kuni juunini (k.a.). Vajaduspõhise eritoetuse suurus on 135 eurot kuus. Dokumente võib saata 30. aprillini aadressil eritoetus@ut.ee.

2024. aasta Voldemar Siimoni stipendium

Voldemar Siimoni Mälestusfondi eesmärk on toetada Tartu Ülikooli humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna etnoloogia või eesti ja soome-ugri keeleteaduste erialaedukate üliõpilaste õpinguid ja enesetäiendamist nii Tartu Ülikoolis kui ka teistes maailma ülikoolides. Taotlemise tähtpäev on 1. mai.

2024. aasta Eesti Rahvuskomitee Ühendriikides stipendium

Eesti Rahvuskomitee Ühendriikides stipendium määratakse üliõpilasele, magistrandile või doktorandile eesti rahvuslikke küsimusi või väliseestlust käsitleva õppe-, teadus või ühiskondliku tegevuse eest. Taotlemise tähtpäev on 1. mai.

2024. aasta Erich Rannu perekonna stipendium

Stipendiumile saavad kandideerida Eesti kodakondsusega Tartu Ülikooli bakalaureuse-, magistri- või doktoriõppes olevad majandusteaduse, matemaatika, matemaatilise statistika, informaatika ja arvutitehnika üliõpilased, kellel on väga hea õppeedukus. Taotlemise tähtpäev on 1. mai.

2024. aasta Lydia ja Felix Krabi stipendium

Stipendiumi eesmärgiks on tunnustada üliõpilaste loodusteaduste-alaseid õpinguid Tartu Ülikoolis, toetades üliõpilasi loodusteaduste erialadel: bioloogia ja elustiku kaitse, geograafia, geoloogia ja keskkonnatehnoloogia ja geenitehnoloogia. Taotlemise tähtpäev on 1. mai.

2024. aasta CWT Estonia (Kaleva Traveli) reisistipendium

Stipendiumile saavad taotlusi esitadaTartu Ülikooli kõikide valdkondade magistrandid ja doktorandid oma õppereiside toetuseks. Stipendiumi määramisel võetakse aluseks üliõpilase õppeedukus, erialane ja ühiskondlik tegevus, juhendava õppejõu soovitus ja reisi eesmärk. Taotlemise tähtpäev on 1. mai.

2024. aasta Andreas ja Elmerice Traksi stipendium

Andreas ja Elmerice Traksi stipendiumi eesmärk on toetada Eesti kodakondsusega üliõpilasi, arst-residente ja teadlasi nende õppimisel või enesetäiendamisel USA või Euroopa riikide kõrgemates õppeasutustes ja kliinikutes. Taotlemise tähtpäev on 1. mai.

Rotalia stipendium 2024/2025. õppeaastaks

Stipendiumikonkursil saavad osaleda Eesti avalik-õiguslike ülikoolide üliõpilased, kes õpivad päevases täiskoormusega õppes kõrghariduse esimese astme 2. aastal, integreeritud õppe eelviimasel aastal nominaalse õppeaja järgi või kõrghariduse teise astme (magistriõpe) 1. aastal. Jagatakse 33 stipendiumit suurusega 3000 eurot. Kandideerimise tähtpäev 6. mai.

Kristjan Jaagu õpirände stipendium

Kristjan Jaagu nimelise stipendiumiga toetatakse osalemist välisriigis kuni 30 päeva kestval õppe- ja teadustööga seotud rahvusvahelisel konverentsil, seminaril, kursusel, praktikal või muus erialases tegevuses aktiivsel viisil. 2024. aasta voorude taotluste esitamise tähtpäevad on 10. mai, 16. september ja 15. november.

METEC stipendium

10. maini on võimalik Tartu Kultuurkapitalile esitada taotlusi METEC stipendiumile kandideerimiseks. Stipendiumile oodatakse kandideerima eelkõige nende Tartu Ülikooli erialade üliõpilasi: ettevõttemajandus, turundus, majandusteadus, andmeteadus, informaatika, materjaliteadus ja tehnoloogia, arvutitehnika ja robootika, tarkvaratehnika, haridusinnovatsioon.

2024. aasta Johannes Voldemar Veski stipendium

Stipendiumile on oodatud kandideerima Tartu Ülikoolis eesti ja soome-ugri keeleteaduse õppekava eesti keele erialal õppivaid bakalaureuse- ja magistriõppe üliõpilased. Taotlemise tähtpäev on 15. mai.

Euroopa Keskpanga stipendium

EKP stipendium toetab madala sissetulekuga naissoost üliõpilasi majanduse, statistika, andmetöötluse ja tehnika magistrikraadi omandamisel. Stipendium jagatakse välja 15 silmapaistvale kandidaadile. Täpsem info stipendiumi kohta on inglise keeles, taotlemise tähtpäev on 17. mai.

2024. aasta Olev ja Talvi Maimetsa stipendium

Stipendiumi saavad taotledaTartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna infektsioonhaiguste eriala arst-residendid ning loodus- ja täppisteaduste valdkonna magistrandid ja doktorandid, kelle eriala või uurimistöö on seotud rakubioloogiaga. Taotlemise tähtpäev on 1. juuni.

2024. aasta väliseesti külalisprofessori stipendium

Väliseesti külalisprofessori stipendium on asutatud selleks, et edendada Tartu Ülikooli liikmeskonna koostööd eesti päritolu tippteadlastega kogu maailmas ning tutvustada rahvusülikooli ja tema rolli. Stipendiumi võib taotleda Eesti päritolu teadlane, kes töötab väljaspool Eestit asuvas ülikoolis või teadusasutuses. Taotlemise tähtpäev on 1. oktoober.

Riiklikud õppetoetused

Vajaduspõhist õppetoetust on võimalik taotleda kogu semestri vältel haridusportaalis. Toetust on võimalik saada alates taotlemise kuust kuni juunini (k.a.). Toetuse suurus on 150–440 eurot kuus.

Vajaduspõhise eritoetuse aprilli taotlusvoor algas 11. aprillil ning lõppeb 30. aprilliga. Toetust on võimalik saada alates taotlemise kuust kuni juunini (k.a.). Vajaduspõhise eritoetuse suurus on 135 eurot kuus. Dokumente võib saata alates 11. aprillist kuni 30. aprillini aadressil eritoetus@ut.ee.

Avatud on Kristjan Jaagu õpirände stipendiumile kandideerimine

Kristjan Jaagu nimelise stipendiumiga toetatakse välisriigis kohapeal kuni 30 päeva kestval õppe- ja teadustööga seotud rahvusvahelisel konverentsil, seminaril, kursusel, praktikal või muus erialases tegevuses aktiivsel viisil osalemist. 2024. aasta voorude taotluste esitamise tähtpäevad on 10. mai, 16. september ja 15. november.

2024. aasta Voldemar Siimoni stipendium

Voldemar Siimoni mälestusfondi eesmärk on toetada Tartu Ülikooli humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna etnoloogia või eesti ja soome-ugri keeleteaduste eriala edukate üliõpilaste õpinguid ja enesetäiendamist nii Tartu Ülikoolis kui ka teistes maailma ülikoolides. Tähtaeg: 1. mai.

2024. aasta Eesti Rahvuskomitee Ühendriikides stipendium

Eesti Rahvuskomitee Ühendriikides stipendium määratakse üliõpilasele, magistrandile või doktorandile eesti rahvuslikke küsimusi või väliseestlust käsitleva õppe-, teadus või ühiskondliku tegevuse eest. Tähtaeg: 1. mai.

2024. aasta Erich Rannu perekonna stipendium

Stipendiumile saavad kandideerida Eesti kodakondsusega Tartu Ülikooli bakalaureuse-, magistri- või doktoriõppes olevad majandusteaduse, matemaatika, matemaatilise statistika, informaatika ja arvutitehnika üliõpilased, kellel on väga hea õppeedukus. Tähtaeg: 1. mai.

2024. aasta Lydia ja Felix Krabi stipendium

Stipendiumi eesmärgiks on tunnustada üliõpilaste loodusteadustealaseid õpinguid Tartu Ülikoolis, toetades üliõpilasi loodusteaduste erialadel: bioloogia ja elustiku kaitse, geograafia, geoloogia ja keskkonnatehnoloogia ja geenitehnoloogia. Tähtaeg: 1. mai.

2024. aasta CWT Estonia (Kaleva Traveli) reisistipendium

Stipendiumile saavad oma õppereiside toetuseks taotlusi esitada Tartu Ülikooli kõikide valdkondade magistrandid ja doktorandid. Stipendiumi määramisel võetakse aluseks üliõpilase õppeedukus, erialane ja ühiskondlik tegevus, juhendava õppejõu soovitus ja reisi eesmärk. Tähtaeg: 1. mai.

2024. aasta Andreas ja Elmerice Traksi stipendium

Andreas ja Elmerice Traksi stipendiumi eesmärk on toetada Eesti kodakondsusega üliõpilasi, arst-residente ja teadlasi nende õppimisel või enesetäiendamisel USA või Euroopa riikide kõrgemates õppeasutustes ja kliinikutes. Tähtaeg: 1. mai.

2024. aasta Johannes Voldemar Veski stipendium

Stipendiumile on oodatud kandideerima Tartu Ülikoolis eesti ja soome-ugri keeleteaduse õppekava eesti keele erialal õppivad bakalaureuse- ja magistriõppe üliõpilased. Tähtaeg: 15. mai.

2024. aasta Olev ja Talvi Maimetsa stipendium

Stipendiumi saavad taotleda Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna infektsioonhaiguste eriala arst-residendid ning loodus- ja täppisteaduste valdkonna magistrandid ja doktorandid, kelle eriala või uurimistöö on seotud rakubioloogiaga. Tähtaeg: 1. juuni.

Avatud on Kristjan Jaagu õpirände stipendiumile kandideerimine

Kristjan Jaagu nimelise stipendiumiga toetatakse välisriigis kohapeal kuni 30 päeva kestval õppe- ja teadustööga seotud rahvusvahelisel konverentsil, seminaril, kursusel, praktikal või muus erialases tegevuses aktiivsel viisil osalemist. 2024. aasta voorude taotluste esitamise tähtpäevad on 10. mai, 16. september ja 15. november.

Riiklikud õppetoetused

Vajaduspõhist õppetoetust on võimalik taotleda kogu semestri vältel haridusportaalis. Toetust on võimalik saada alates taotlemise kuust kuni juunini (k.a.). Toetuse suurus on 150–440 eurot kuus.

Vajaduspõhise eritoetuse aprilli taotlusvoor algas 11. aprillil ning lõppeb 30. aprilliga. Toetust on võimalik saada alates taotlemise kuust kuni juunini (k.a.). Vajaduspõhise eritoetuse suurus on 135 eurot kuus. Dokumente võib saata alates 11. aprillist kuni 30. aprillini aadressil eritoetus@ut.ee.

Rotalia Foundationi 2024/2025. õppeaasta stipendiumikonkurss

Rotalia Foundation annab sel aastal 3000-eurose stipendiumi 33 üliõpilasele. Sooviavaldus tuleb esitada hiljemalt 6. mail.

Konkurss METEC stipendiumile on avatud

10. maini on võimalik Tartu Kultuurkapitalile esitada taotlusi METEC stipendiumile kandideerimiseks. Stipendiumile oodatakse kandideerima eelkõige nende Tartu Ülikooli erialade üliõpilasi: ettevõttemajandus, turundus, majandusteadus, andmeteadus, informaatika, materjaliteadus ja tehnoloogia, arvutitehnika ja robootika, tarkvaratehnika, haridusinnovatsioon.

2024. aasta XRP Ledger Trust fondi stipendium (kevadsemester)

Fondi eesmärk on toetada tehnoloogia arendamist ning juhtimise ja jätkusuutlikkuse õiguslikke ja regulatiivseid raamistikke. Stipendiumile võivad kandideerida Tartu Ülikooli bakalaureuse- ja magistriõppe kõikide õppekavade üliõpilased. Tähtaeg: 15. aprill.

2024. aasta Swedbank AS stipendium

Stipendiumi eesmärk on toetada õigusteaduse eriala bakalaureuse- ja magistriõppe üliõpilasi, kellel on väljapaistvad tulemused õppe- või teadustöös. Tähtaeg: 21. aprill.

2024. aasta Voldemar Siimoni stipendium

Voldemar Siimoni Mälestusfondi eesmärk on toetada Tartu Ülikooli humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna etnoloogia või eesti ja soome-ugri keeleteaduste erialaedukate üliõpilaste õpinguid ja enesetäiendamist nii Tartu Ülikoolis kui ka teistes maailma ülikoolides. Tähtaeg: 1. mai.

2024. aasta Eesti Rahvuskomitee Ühendriikides stipendium

Eesti Rahvuskomitee Ühendriikides stipendium määratakse üliõpilasele, magistrandile või doktorandile eesti rahvuslikke küsimusi või väliseestlust käsitleva õppe-, teadus või ühiskondliku tegevuse eest. Tähtaeg: 1. mai.

2024. aasta Erich Rannu perekonna stipendium

Stipendiumile saavad kandideerida Eesti kodakondsusega Tartu Ülikooli bakalaureuse-, magistri- või doktoriõppes olevad majandusteaduse, matemaatika, matemaatilise statistika, informaatika ja arvutitehnika üliõpilased, kellel on väga hea õppeedukus. Tähtaeg: 1. mai.

2024. aasta Lydia ja Felix Krabi stipendium

Stipendiumi eesmärgiks on tunnustada üliõpilaste loodusteaduste-alaseid õpinguid Tartu Ülikoolis, toetades üliõpilasi loodusteaduste erialadel: bioloogia ja elustiku kaitse, geograafia, geoloogia ja keskkonnatehnoloogia ja geenitehnoloogia. Tähtaeg: 1. mai.

2024. aasta CWT Estonia (Kaleva Traveli) reisistipendium

Stipendiumile saavad taotlusi esitadaTartu Ülikooli kõikide valdkondade magistrandid ja doktorandid oma õppereiside toetuseks. Stipendiumi määramisel võetakse aluseks üliõpilase õppeedukus, erialane ja ühiskondlik tegevus, juhendava õppejõu soovitus ja reisi eesmärk.Tähtaeg: 1. mai.

2024. aasta Andreas ja Elmerice Traksi stipendium

Andreas ja Elmerice Traksi stipendiumi eesmärk on toetada Eesti kodakondsusega üliõpilasi, arst-residente ja teadlasi nende õppimisel või enesetäiendamisel USA või Euroopa riikide kõrgemates õppeasutustes ja kliinikutes. Tähtaeg: 1. mai.

2024. aasta Johannes Voldemar Veski stipendium

Stipendiumile on oodatud kandideerima Tartu Ülikoolis eesti ja soome-ugri keeleteaduse õppekava eesti keele erialal õppivaid bakalaureuse- ja magistriõppe üliõpilased. Tähtaeg: 15. mai.

2024. aasta Olev ja Talvi Maimetsa stipendium

Stipendiumi saavad taotledaTartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna infektsioonhaiguste eriala arst-residendid ning loodus- ja täppisteaduste valdkonna magistrandid ja doktorandid, kelle eriala või uurimistöö on seotud rakubioloogiaga. Tähtaeg: 1. juuni.

Riiklikud õppetoetused

Vajaduspõhist õppetoetust on võimalik taotleda kogu semestri vältel haridusportaalis. Toetust on võimalik saada alates taotlemise kuust kuni juunini (k.a.). Toetuse suurus on 150–440 eurot kuus.

Vajaduspõhise eritoetuse aprilli taotlusvoor algab 11. aprillil ning lõppeb 30. aprilliga. Toetust on võimalik saada alates taotlemise kuust kuni juunini (k.a.). Vajaduspõhise eritoetuse suurus on 135 eurot kuus. Dokumente võib saata alates 11. aprillist kuni 30. aprillini aadressil eritoetus@ut.ee.

Tartu Ülikooli Sihtasutuse stipendiumid

2024. aasta Eesti kõrgema muusikahariduse edendamise stipendium Tähtaeg: 5. aprill

2024. aasta XRP Ledger Trust fondi stipendium (kevadsemester) Tähtaeg: 15. aprill

2024. aasta Swedbank AS stipendium Tähtaeg: 21. aprill

2024. aasta Voldemar Siimoni stipendium Tähtaeg: 1. mai

2024. aasta Eesti Rahvuskomitee Ühendriikides stipendium Tähtaeg: 1. mai

2024. aasta Erich Rannu perekonna stipendium Tähtaeg: 1. mai

2024. aasta Lydia ja Felix Krabi stipendium Tähtaeg: 1. mai

2024. aasta CWT Estonia (Kaleva Traveli) reisistipendium Tähtaeg: 1. mai

2024. aasta Andreas ja Elmerice Traksi stipendium Tähtaeg: 1. mai

2024. aasta Johannes Voldemar Veski stipendium Tähtaeg: 15. mai

2024. aasta Olev ja Talvi Maimetsa stipendium Tähtaeg: 1. juuni

2024. aasta Eesti kõrgema muusikahariduse edendamise stipendium Taotlemise tähtaeg: 5. aprill 2024

2024. aasta XRP Ledger Trust fondi stipendium (kevadsemester) Taotlemise tähtaeg: 15. aprill 2024 (k.a)

2024. aasta Swedbank AS stipendium Taotlemise tähtaeg: 21. aprill 2024 (k.a)

2024. aasta Voldemar Siimoni stipendium Tähtaeg: 01.05.2024

2024. aasta Eesti Rahvuskomitee Ühendriikides stipendium Taotlemise tähtaeg: 1. mai 2024 (k.a)

2024. aasta Erich Rannu perekonna stipendium Tähtaeg: 01.05.2024

2024. aasta Lydia ja Felix Krabi stipendium Taotlemise tähtaeg: 1. mai 2024 (k.a)

2024. aasta CWT Estonia (Kaleva Traveli) reisistipendium Tähtaeg: 01.05.2024

2024. aasta Andreas ja Elmerice Traksi stipendium Taotlemise tähtaeg: 1. mai 2024 (k.a)

2024. aasta Johannes Voldemar Veski stipendium Tähtaeg: 15.05.2024

2024. aasta Olev ja Talvi Maimetsa stipendium Tähtaeg: 01.06.2024

Märtsis toimub vajaduspõhise eritoetuse lisataotlusvoor

Vajaduspõhist eritoetust saavad taotleda üliõpilased, kelle pereliikmete sissetulekud on hiljuti vähenenud ning üliõpilased, kellele on määratud vähenenud või puuduv töövõime ning kes vastavad kõigile eritoetuse tingimustele. Vaata täpsemaid tingimusi kodulehelt. Märtsi taotlusvoor algab 11. märtsil ning lõppeb 31. märtsiga.
Vajaduspõhist õppetoetust on võimalik taotleda kogu semestri vältel (veebruarist juunini), kuid toetus makstakse välja alates taotluse esitamise kuust (mitte tagasiulatuvalt). Toetuse suurus on 150–440 eurot kuus.

2024. aasta Eesti kõrgema muusikahariduse edendamise stipendium Taotlemise tähtaeg 1. aprill

2024. aasta Grant Thornton Baltic OÜ stipendium Taotlemise tähtaeg 1. aprill

2024. aasta Confido Meditsiinikeskuse stipendium Taotlemise tähtaeg 1. aprill

2024. aasta professor Atko-Meeme Viru stipendium Taotlemise tähtaeg 1. aprill

2024. aasta Linda Martis-Jaansoni stipendium Taotlemise tähtaeg 1. aprill

2024. aasta Nadia Walteri stipendium Taotlemise tähtaeg 1. aprill

2024. aasta perekond von Tschishevsky mälestusstipendium Taotlemise tähtaeg 1. aprill

2024. aasta Tartu Raefondi stipendium Taotlemise tähtaeg 1. aprill

2023/2024. aasta Neinar Seli stipendium artiklikonkursi “Minu esimene publikatsioon” parimatele autoritele Taotlemise tähtaeg 1. aprill

Märtsis toimub vajaduspõhise eritoetuse lisataotlusvoor

Vajaduspõhist eritoetust saavad taotleda üliõpilased, kelle pereliikmete sissetulekud on hiljuti vähenenud ning üliõpilased, kellele on määratud vähenenud või puuduv töövõime ning kes vastavad kõigile eritoetuse tingimustele. Vaata täpsemaid tingimusi kodulehelt. Märtsi taotlusvoor algab 11. märtsil ning lõppeb 31. märtsiga.
Vajaduspõhist õppetoetust on võimalik taotleda kogu semestri vältel (veebruarist juunini), kuid toetus makstakse välja alates taotluse esitamise kuust (mitte tagasiulatuvalt). Toetuse suurus on 150–440 eurot kuus.

Kandideeri Tartu Ülikooli Aasia keskuse stipendiumile

Tartu Ülikooli Aasia keskuse stipendiumi eesmärk on toetada Tartu Ülikooli üliõpilasi, kelle uurimistöö keskendub interdistsiplinaarselt Aasia ja/või Lähis-Ida regioonidele või neid käsitlevatele valdkondadele. Stipendiumile saavad kandideerida lõpetajad, kelle lõputöö hõlmab teaduslikku tööd, mis aitab arendada Eesti ühiskonnas Aasia ja/või Lähis-Ida tundmist ning uurimist. Sh suhete loomist ja võrgustumist nagu ühine juhendamine ja koostöö Aasia teadusinstitutsioonidega. Stipendium suurusega 2000€ määratakse üks kord aastas. Täpsem info: https://aasiakeskus.ut.ee/et/sisu/kandideeri-aasia-keskuse-stipendiumile-0

Dokumentide esitamise tähtaeg on 25.05.2024. Dokumendid esitada meiliaadressile evelyn.pihla@ut.ee

2024. aasta Corpore kommunikatsioonistipendium

AS Corpore stipendiumi eesmärgiks on toetada Tartu Ülikooli kommunikatsioonierialade bakalaureuse- ja magistritaseme (s.o bakalaureuseastmes ajakirjanduse ja kommunikatsiooni õppekava ning magistriastmes ajakirjanduse ja kommunikatsiooni õppekava) üliõpilaste õpinguid. Taotlemise tähtaeg: 20. märts 2024 (k.a).

2024. aasta Eesti kõrgema muusikahariduse edendamise stipendium Taotlemise tähtaeg 1. aprill

2024. aasta Grant Thornton Baltic OÜ stipendium Taotlemise tähtaeg 1. aprill

2024. aasta Confido Meditsiinikeskuse stipendium Taotlemise tähtaeg 1. aprill

2024. aasta professor Atko-Meeme Viru stipendium Taotlemise tähtaeg 1. aprill

2024. aasta Linda Martis-Jaansoni stipendium Taotlemise tähtaeg 1. aprill

2024. aasta Nadia Walteri stipendium Taotlemise tähtaeg 1. aprill

2024. aasta perekond von Tschishevsky mälestusstipendium Taotlemise tähtaeg 1. aprill

2024. aasta Tartu Raefondi stipendium Taotlemise tähtaeg 1. aprill

2023/2024. aasta Neinar Seli stipendium artiklikonkursi “Minu esimene publikatsioon” parimatele autoritele Taotlemise tähtaeg 1. aprill

2024. aasta XRP Ledger Trust fondi stipendium (kevadsemester)

Fondi eesmärk on toetada tehnoloogia arendamist ning juhtimise ja jätkusuutlikkuse õiguslikke ja regulatiivseid raamistikke. Stipendiumi eesmärk on laiendada teadmisi detsentraliseeritud tehnoloogiate võimalustest keerukate probleemide lahendamisel. Stipendiumi taotlusele tuleb lisada kirjalik essee. Stipendiumile võivad kandideerida Tartu Ülikooli bakalaureuse- ja magistriõppe kõikide õppekavade üliõpilased. Taotlemise tähtaeg: 15. aprill 2024 (k.a).

2024. aasta Swedbank AS stipendium

Stipendiumi eesmärk on toetada õigusteaduse eriala bakalaureuse- ja magistriõppe üliõpilasi, kellel on väljapaistvad tulemused õppe- või teadustöös. Stipendiumi taotlemiseks tuleb esitada sihtasutusele elektrooniline stipendiumitaotlus, sealhulgas motivatsioonikiri, elulookirjeldus, soovituskiri ja õppetulemuste tõend, mis sisaldab ka kaalutud keskmist hinnet.Taotlemise tähtaeg: 21. aprill 2024 (k.a)

Märtsis toimub vajaduspõhise eritoetuse lisataotlusvoor

Vajaduspõhist eritoetust saavad taotleda üliõpilased, kelle pereliikmete sissetulekud on hiljuti vähenenud ning üliõpilased, kellele on määratud vähenenud või puuduv töövõime ning kes vastavad kõigile eritoetuse tingimustele. Vaata täpsemaid tingimusi kodulehelt. Märtsi taotlusvoor algab 11. märtsil ning lõppeb 31. märtsiga.
Vajaduspõhist õppetoetust on võimalik taotleda kogu semestri vältel (veebruarist juunini), kuid toetus makstakse välja alates taotluse esitamise kuust (mitte tagasiulatuvalt). Toetuse suurus on 150–440 eurot kuus.

2024. aasta Corpore kommunikatsioonistipendium

AS Corpore stipendiumi eesmärgiks on toetada Tartu Ülikooli kommunikatsioonierialade bakalaureuse- ja magistritaseme (s.o bakalaureuseastmes ajakirjanduse ja kommunikatsiooni õppekava ning magistriastmes ajakirjanduse ja kommunikatsiooni õppekava) üliõpilaste õpinguid. Taotlemise tähtaeg: 20. märts 2024 (k.a).

2024. aasta Wise’i stipendium

Wise’i stipendium on Wise’i ja Tartu Ülikooli Sihtasutuse koostöös väljaantav stipendium Tartu Ülikooli arvutiteaduse instituudi bakalaureuse- ja magistriõppe naisüliõpilastele (välja arvatud ühisõppekavad teiste kõrgkoolidega, mille vastuvõtt toimub teises õppeasutuses). Taotlemise tähtaeg: 10. märts 2024.

2024. aasta Corpore kommunikatsioonistipendium

AS Corpore stipendiumi eesmärgiks on toetada Tartu Ülikooli kommunikatsioonierialade bakalaureuse- ja magistritaseme (s.o bakalaureuseastmes ajakirjanduse ja kommunikatsiooni õppekava ning magistriastmes ajakirjanduse ja kommunikatsiooni õppekava) üliõpilaste õpinguid. Taotlemise tähtaeg: 20. märts 2024 (k.a).

2024. aasta perekond von Tschishevsky mälestusstipendium

Stipendium on mõeldud Tartu Ülikooli Pärnu kolledži edukate üliõpilaste toetamiseks nende õppe- ja teadustöös nii Eesti kui ka teistes maailma ülikoolides. Stipendiumifondi asutas oma abikaasa mälestuseks pr. Nadia Walter-Tschisevsky. Stipendiumile saavad kandideerida Tartu Ülikooli Pärnu kolledži kõikide erialade Eesti kodakondsusega üliõpilased alates 3. semestrist. Stipendiumi määramisel võetakse arvesse stipendiaadi õppeedukust, erialalist edukust ning ühiskondlikku tegevust. Taotlemise tähtaeg: 1. aprill 2024.

2024. aasta Nadia Walteri stipendium

Fondi eesmärk on aidata kaasa neuroloogiliste haiguste alase uurimistöö edendamisele Tartu Ülikoolis ja Tartu Ülikooli Kliinikumis. Taotleda saavad Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna doktorandid ja noorteadlased, kelle uurimistöö teemaks on närvihaigused, eriti neurodegeneratiivsed haigused. Stipendiumi määramisel võetakse arvesse stipendiaadi õppeedukust, erialalist edukust ning uurimistöö taset ja olulisust. Taotlemise tähtaeg: 1. aprill 2024.

2024. aasta Linda Martis-Jaansoni stipendium

Fondi eesmärk on toetada stipendiumitega kehakultuurialaseid magistriõpinguid ja soodustada üliõpilaste jätkamist magistriõppes pärast bakalureusekraadi omandamist Tartu Ülikooli sporditeaduste ja füsioteraapia instituudis või rakenduskõrgahariduse omandamist Tartu Tervishoiu Kõrgkooli füsioteraapia erialal. Taotlemise tähtaeg: 1. aprill 2024 (k.a).

2024. aasta professor Atko-Meeme Viru stipendium

Stipendiumifondi asutavad Eesti Olümpiaakadeemia ja hr Neinar Seli eesmärgiga toetada liikumis- ja sporditeaduste alases uurimistöös silmapaistvaid tulemusi saavutanud Tartu Ülikooli doktorandi, noore teadlase või õppejõu teaduslikku tegevust. Stipendiumi määramisel arvestatakse taotleja senise liikumis- ja sporditeaduste alase teadustöö tulemuslikkust, samuti tema panust liikumis- ja sporditeaduste populariseerimisse, kehalise kasvatuse ja spordi alase kõrghariduse, tervist väärtustava eluviisi ja olümpialiikumise edendamisse Eestis. Taotlemise tähtaeg: 1. aprill 2024 (k.a).

2024. aasta Confido Meditsiinikeskuse stipendium

Confido Meditsiinikeskus asutab stipendiumi, mille eesmärk on toetada õppe- ja teadustöös edukaid meditsiiniteaduste valdkonna arstiteaduse integreeritud bakalaureuse- ja magistriõppe 1.-3. õppeaasta üliõpilasi. Stipendiumile saavad kandideerida Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna arstiteaduse integreeritud bakalaureuse- ja magistriõppe 1.-3. õppeaasta üliõpilased.Taotlemise tähtaeg: 1. aprill 2024.

2024. aasta Grant Thornton Baltic OÜ stipendium

Grant Thornton Baltic OÜ asutab stipendiumi, mille eesmärk on toetada edukaid majandusteaduse ja ettevõtte majanduse õppekava bakalaureuseõppe üliõpilasi. Stipendiumile saavad kandideerida Tartu Ülikooli majandusteaduse ja ettevõtte majanduse õppekava bakalaureuseõppe üliõpilasi. Stipendiumi määramisel võetakse aluseks motivatsioonikiri, soovituskiri ning taotleja õppetööalane edukus. Taotlemise tähtaeg: 1. aprill 2024.

2024. aasta Eesti kõrgema muusikahariduse edendamise stipendium

Tartu Ülikooli Sihtasutus ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia asutavad, silmas pidades ülikooli ja sihtasutuse põhikirjalisi eesmärke ning Eesti kõrgema muusikahariduse käekäigule kaasaaitamise vajadust, Eesti kõrgema muusikahariduse edendamise fondi. Stipendiumi saavad taotleda kõik Tartu Ülikooli üliõpilased ja juriidilised isikud, kui nende taotluses esitatud põhjendused stipendiumi saamiseks on kooskõlas EKMEF-i eesmärkide ja annetaja soovidega. Taotlemise tähtaeg: 1. aprill 2024.

2024. aasta Tartu Raefondi stipendium

Tartu Raefondi stipendiumiga toetatakse üliõpilaste uurimustöid või esseesid, mis käsitlevad Tartu linna väljakutseid ja/või linnaga seotud arenguid ÜRO kestliku arengu eesmärkide võtmes. Stipendium antakse Tartu Ülikooli bakalaureuse üliõpilasele silmapaistva uurimustöö või essee eest toetamaks tema õpingute jätkamist. Stipendiumi andmisel arvestatakse eelkõige uurimustöös või essees esitatud uudseid ideid või teadmisi. Taotlemise tähtaeg: 1. aprill 2024.

2023/2024. aasta Neinar Seli stipendium artiklikonkursi “Minu esimene publikatsioon” parimatele autoritele

Stipendumi asutaja on Neinar Seli. Stipendiumiga soovib asutaja tunnustada artiklikonkursi „Minu esimene publikatsioon“ parimaid autoreid, toetades sellega noorte teadushuvi ja aidates kaasa uue teaduspõlvkonna kujunemisele. Konkursil võivad osaleda kõik Tartu Ülikooli arstiteaduse õppekava üliõpilased. Taotlemise tähtaeg: 1. aprill 2024 (k.a).

Lõppeb riiklike stipendiumide taotlemine kevadsemestriks

Erialastipendiumi saab taotleda kuni 29. veebruarini ÕISi kaudu. Stipendiumi suurus on 160–400 eurot kuus. Leia erinevate erialastipendiumide info õppetoetuste ja stipendiumide lehelt.

Tulemusstipendiumi saab taotleda kuni 29. veebruarini ÕISi kaudu. Stipendiumi suurus on 100 eurot kuus.

Lõppeb ka veebruarikuise vajaduspõhise õppetoetuse ja vajaduspõhise eritoetuse taotlemine. Vajaduspõhist õppetoetust on võimalik taotleda kogu semestri vältel, kuid toetus makstakse välja alates taotluse esitamise kuust (mitte tagasiulatuvalt). Vajaduspõhist eritoetust on võimalik taotleda semestri teistel kuudel juhul, kui vastava kuu taotlusvoor välja kuulutatakse. Alates jaanuarist 2024 on muutunud vajaduspõhiste toetuste saamiseks kehtestatud pereliikmete sissetulekute ülemmäär, toetust saavad nüüd üliõpilased, kelle pereliikmete kuusissetulek pereliikme kohta on alla 756,38 euro (varem oli see määr 762,5 eurot).
Vajaduspõhise õppetoetuse suurus on 150-440 eurot kuus.
Vajaduspõhise eritoetuse suurus on 135 eurot kuus.

Riiklikke stipendiume Tartu Ülikoolist ei saa taotleda ühisõppekavadel õppivad üliõpilased, kelle õppekava koordineeriv kõrgkool ei ole Tartu Ülikool.

2024. aasta Wise’i stipendium

Wise’i stipendium on Wise’i ja Tartu Ülikooli Sihtasutuse koostöös väljaantav stipendium Tartu Ülikooli arvutiteaduse instituudi bakalaureuse- ja magistriõppe naisüliõpilastele (välja arvatud ühisõppekavad teiste kõrgkoolidega, mille vastuvõtt toimub teises õppeasutuses). Taotlemise tähtaeg: 10. märts 2024.

2024. aasta Corpore kommunikatsioonistipendium

AS Corpore stipendiumi eesmärgiks on toetada Tartu Ülikooli kommunikatsioonierialade bakalaureuse- ja magistritaseme (s.o bakalaureuseastmes ajakirjanduse ja kommunikatsiooni õppekava ning magistriastmes ajakirjanduse ja kommunikatsiooni õppekava) üliõpilaste õpinguid. Taotlemise tähtaeg: 20. märts 2024 (k.a).

2024. aasta Tartu Raefondi stipendium

Tartu Raefondi stipendiumiga toetatakse üliõpilaste uurimustöid või esseesid, mis käsitlevad Tartu linna väljakutseid ja/või linnaga seotud arenguid ÜRO kestliku arengu eesmärkide võtmes. Stipendium antakse Tartu Ülikooli bakalaureuse üliõpilasele silmapaistva uurimustöö või essee eest toetamaks tema õpingute jätkamist. Stipendiumi andmisel arvestatakse eelkõige uurimustöös või essees esitatud uudseid ideid või teadmisi. Taotlemise tähtaeg: 1. aprill 2024.

2023/2024. aasta Neinar Seli stipendium artiklikonkursi “Minu esimene publikatsioon” parimatele autoritele

Stipendumi asutaja on Neinar Seli. Stipendiumiga soovib asutaja tunnustada artiklikonkursi „Minu esimene publikatsioon“ parimaid autoreid, toetades sellega noorte teadushuvi ja aidates kaasa uue teaduspõlvkonna kujunemisele. Konkursil võivad osaleda kõik Tartu Ülikooli arstiteaduse õppekava üliõpilased. Taotlemise tähtaeg: 1. aprill 2024 (k.a).

Erivajadusega üliõpilaste stipendium

Käesolevas taotlusvoorus on võimalik stipendiumi taotleda nendel üliõpilastel, kes sügisel taotlust 2023/2024. õppeaastaks ei esitanud. Sõltuvalt puude raskusastmest ja liigist jääb stipendiumi suurus vahemikku 60–510 eurot kuus. Taotlusi saab esitada kevadsemestril kuni 22. veebruarini.

Õppestipendium lastekodulastele ja orbudele

2023/2024. õppeaasta stipendiumitele kandideerimine on alanud, avaldusi võetakse vastu kuni 19.02.2024

Stipendiumile kandideerimiseks on koos taotlusega tarvis esitada:

-tõend õppeasutusest selle kohta, et taotleja on ülikooli nimekirjas
-motivatsioonikiri (kuni 1lk).

Riiklike stipendiumide taotlemine kevadsemestriks

Erialastipendiumi saab taotleda 1.–28. veebruarini ÕISi kaudu. Stipendiumi suurus on 160-400 eurot kuus. Leia erinevate erialastipendiumide info õppetoetuste ja stipendiumide lehelt.

Tulemusstipendiumi saab taotleda 1.–28. veebruarini ÕISi kaudu. Stipendiumi suurus on 100 eurot kuus.

Vajaduspõhist õppetoetust on võimalik taotleda kogu semestri vältel haridusportaalis. Stipendiumi suurus on 150-440 eurot kuus.

Vajaduspõhist eritoetust on võimalik taotleda kevadsemestril alates 11. veebruarist õppeosakonnas. Vajaduspõhise eritoetuse suurus on 135 eurot kuus.

Alates jaanuarist 2024 on muutunud vajaduspõhiste toetuste saamiseks kehtestatud pereliikmete sissetulekute ülemmäär, toetust saavad nüüd üliõpilased, kelle pereliikmete kuusissetulek pereliikme kohta on alla  756,38 euro (varem oli see määr 762,5 eurot).

Erivajadusega üliõpilaste stipendium

Käesolevas taotlusvoorus on võimalik stipendiumi taotleda nendel üliõpilastel, kes sügisel taotlust 2023/2024 õppeaastaks ei esitanud. Sõltuvalt puude raskusastmest ja liigist jääb stipendiumi suurus vahemikku 60–510 eurot kuus. Taotlusi saab esitada kevadsemestril kuni 22. veebruarini.

Õppestipendium lastekodulastele ja orbudele

2023/2024 õppeaasta stipendiumitele kanditeerimine on alanud, avaldusi võetakse vastu kuni 19.02.2024

Stipendiumile kandideerimiseks on koos taotlusega tarvis esitada:

-tõend õppeasutusest selle kohta, et taotleja on ülikooli nimekirjas
-motivatsioonikiri (kuni 1lk).

2024. aasta Heino Ainso nimeline rahvusvahelise ajaloo fond

Stipendiumi eesmärk on toetada Tartu Ülikooli ajaloo ja õigusteaduse eriala üliõpilaste (sh magistrandid ja doktorandid) ajaloo ja rahvusvahelise õigusega seotud uurimistöid, eelkõige pagulasbaltlaste tegevust Balti riikide iseseisvuse taastamise nimel (sh organisatsiooni BATUN tegevust), nende tööde arutamist seminaridel ja konverentsidel ning avaldamist trükis, vajadusel ka üliõpilaste või teadlaste enesetäiendamist õppereisidel. Taotlemise tähtaeg: 22. veebruar 2024 (k.a).

2024. aasta Wise’i stipendium

Wise’i stipendium on Wise’i ja Tartu Ülikooli Sihtasutuse koostöös väljaantav stipendium Tartu Ülikooli arvutiteaduse instituudi bakalaureuse- ja magistriõppe naisüliõpilastele (välja arvatud ühisõppekavad teiste kõrgkoolidega, mille vastuvõtt toimub teises õppeasutuses). Taotlemise tähtaeg: 10. märts 2024.

SOUTHWESTERN ADVANTAGE SA ettevõtliku noore stipendium

Sihtasutus Southwestern Advantage missiooniks on olla suurim investeerimispõhimõtetel tegutsev heategevusfond Ida-Euroopa riikides, mis aitab noori teadmiste omandamisel ja iseloomu arendamisel, et nad saaksid täita oma unistusi elus. Tingimused kandideerimiseks:

 • immatrikuleeritud Eestis akrediteeritud ülikoolis ja ei viibi taotluse esitamise hetkel akadeemilisel puhkusel;
 • positiivse ellusuhtumisega aktiivne ja ettevõtlik noor (22. aastane või noorem);
 • osaleb aktiivselt vabatahtlike organisatsioonide tegevuses või tegeleb (soovib tegeleda) ettevõtlusega;
 • head õppetulemused.

Stipendiumi suurus on 2000 EUROT ning see makstakse välja ühekordselt. Stipendiumile kandideerimiseks viiakse läbi konkurss 2024. a kevadsemestril, konkursile kandideerimise tähtaeg on 1. veebruar – 1. märts.

Alanud on riiklikele stipendiumide taotlemine kevadsemestriks

Erialastipendiumi saab taotleda 1.–28. veebruarini ÕISi kaudu. Stipendiumi suurus on 160-400 eurot kuus. Leia erinevate erialastipendiumide info õppetoetuste ja stipendiumide lehelt.

Tulemusstipendiumi saab taotleda 1.–28. veebruarini ÕISi kaudu. Stipendiumi suurus on 100 eurot kuus.

Vajaduspõhist õppetoetust on võimalik taotleda kogu semestri vältel haridusportaalis. Stipendiumi suurus on 150-440 eurot kuus.

Vajaduspõhist eritoetust on võimalik taotleda kevadsemestril alates 11. veebruarist õppeosakonnas. Vajaduspõhise eritoetuse suurus on 135 eurot kuus.

Alates jaanuarist 2024 on muutunud vajaduspõhiste toetuste saamiseks kehtestatud pereliikmete sissetulekute ülemmäär, toetust saavad nüüd üliõpilased, kelle pereliikmete kuusissetulek pereliikme kohta on alla  756,38 euro (varem oli see määr 762,5 eurot).

2024. aasta Heino Ainso nimeline rahvusvahelise ajaloo fond

Stipendiumi eesmärk on toetada Tartu Ülikooli ajaloo ja õigusteaduse eriala üliõpilaste (sh magistrandid ja doktorandid) ajaloo ja rahvusvahelise õigusega seotud uurimistöid, eelkõige pagulasbaltlaste tegevust Balti riikide iseseisvuse taastamise nimel (sh organisatsiooni BATUN tegevust), nende tööde arutamist seminaridel ja konverentsidel ning avaldamist trükis, vajadusel ka üliõpilaste või teadlaste enesetäiendamist õppereisidel. Taotlemise tähtaeg: 22. veebruar 2024 (k.a).

2024. aasta Wise’i stipendium

Wise’i stipendium on Wise’i ja Tartu Ülikooli Sihtasutuse koostöös väljaantav stipendium Tartu Ülikooli arvutiteaduse instituudi bakalaureuse- ja magistriõppe naisüliõpilastele (välja arvatud ühisõppekavad teiste kõrgkoolidega, mille vastuvõtt toimub teises õppeasutuses). Taotlemise tähtaeg: 10. märts 2024.

Jaapani valitsuse MEXT stipendiumid

Avatud on kandideerimine Jaapani Haridus-, Kultuuri, Spordi-, Teaduse ja Tehnoloogia Ministeeriumi (MEXT) stipendiumi järgmistele programmidele:

 • Jaapani uuringutele spetsialiseerunud üliõpilaste stipendium (Japanese Studies Students) tähtaeg 12.02.2024
 • Õpetajate õppeprogrammi stipendium (Teacher Training Students) tähtaeg 12.02.2024
 • Magistriõppe stipendium (Research Student Scholarship)
 • Bakalaureuseõppe stipendium (Undergraduate Scholarship)
 • Kutsekolledži stipendium (Specialized Training College Scholarship)
 • Tehnikakolledži stipendium (College of Technology Scholarship)

Lisainfo siit.

SOUTHWESTERN ADVANTAGE SA ettevõtliku noore stipendium

Sihtasutus Southwestern Advantage missiooniks on olla suurim investeerimispõhimõtetel tegutsev heategevusfond Ida-Euroopa riikides, mis aitab noori teadmiste omandamisel ja iseloomu arendamisel, et nad saaksid täita oma unistusi elus. Tingimused kandideerimiseks:

 • immatrikuleeritud Eestis akrediteeritud ülikoolis ja ei viibi taotluse esitamise hetkel akadeemilisel puhkusel;
 • positiivse ellusuhtumisega aktiivne ja ettevõtlik noor (22. aastane või noorem);
 • osaleb aktiivselt vabatahtlike organisatsioonide tegevuses või tegeleb (soovib tegeleda) ettevõtlusega;
 • head õppetulemused.

Stipendiumi suurus on 2000 EUROT ning see makstakse välja ühekordselt. Stipendiumile kandideerimiseks viiakse läbi konkurss 2024. a kevadsemestril, konkursile kandideerimise tähtaeg on 1. veebruar – 1. märts.

Riiklikud toetused

Alates jaanuarist 2024 on vajaduspõhiste toetuste saamiseks kehtestatud pereliikmete sissetulekute ülemmäär 756,38 eurot kuus.

Vajaduspõhist õppetoetust on võimalik taotleda haridusportaalis veel jaanuarikuuks ning alates veebruarist kevadsemestriks. Vajaduspõhise õppetoetuse suurus on 150–440 eurot kuus.
Vajaduspõhist eritoetust on võimalik taotleda veel jaanuarikuuks ning alates veebruarist kevadsemestriks. Vajaduspõhise eritoetuse suurus on 135 eurot kuus.

Erivajadusega üliõpilaste stipendium

Käesolevas taotlusvoorus on võimalik stipendiumi taotleda nendel üliõpilastel, kes sügisel taotlust 2023/2024 õppeaastaks ei esitanud. Sõltuvalt puude raskusastmest ja liigist jääb stipendiumi suurus vahemikku 60–510 eurot kuus. 2024 aasta kevadsemestri taotlusvoor toimub 22. jaanuarist kuni 22. veebruarini. Kevadvoorus saab taotluse esitada 2023/2024 õppeaasta kevadsemestri perioodile (veebruar-juuni).

Euroopa Ülikool-Instituudi doktoriõppesse kandideerimise tähtaeg on 31.01.24

Euroopa Ülikool-Instituudi stipendium toetab doktorante, kes on vastu võetud instituudi doktoriõppesse. Õpingud toimuvad Itaalias, Firenzes. Euroopa Ülikool-Instituuti õppima asumiseks on avatud konkurss 1. novembrist 2023 kuni 31. jaanuarini 2024.

2024. aasta Carl-Otto ja Georg Riesenkampffi stipendium

Stipendium on mõeldud Tartu Ülikooli majandusteaduskonna ning humanitaar ja kunstide valdkonna üliõpilasvahetuse edendamiseks (Eesti – Saksamaa). Taotlemise tähtaeg: 1. veebruar 2024.

SEB Heategevusfondi õppestipendium asendushooldusel kasvanud noorte õpingute toetamiseks

SEB Heategevusfondi õppestipendiumi saavad taotleda kuni 25-aastased asendushooldusel viibivad/viibinud üliõpilased õppemaksu tasumiseks, õppevahendite soetamiseks, igakuiseks isemajandamiseks, elluastuja stardikapitaliks, lapsehoiu- või lasteaiatasu maksmiseks ning enesearengu toetuseks. Taotlemise tähtaeg 05. veebruar 2024.

2024. aasta Heino Ainso nimeline rahvusvahelise ajaloo fond

Stipendiumi eesmärk on toetada Tartu Ülikooli ajaloo ja õigusteaduse eriala üliõpilaste (sh magistrandid ja doktorandid) ajaloo ja rahvusvahelise õigusega seotud uurimistöid, eelkõige pagulasbaltlaste tegevust Balti riikide iseseisvuse taastamise nimel (sh organisatsiooni BATUN tegevust), nende tööde arutamist seminaridel ja konverentsidel ning avaldamist trükis, vajadusel ka üliõpilaste või teadlaste enesetäiendamist õppereisidel.Taotlemise tähtaeg: 22. veebruar 2024 (k.a).

Euroopa Ülikool-Instituudi doktoriõppesse kandideerimise tähtaeg on 31.01.24

Euroopa Ülikool-Instituudi stipendium toetab doktorante, kes on vastu võetud instituudi doktoriõppesse. Õpingud toimuvad Itaalias, Firenzes. Euroopa Ülikool-Instituuti õppima asumiseks on avatud konkurss 1. novembrist 2023 kuni 31. jaanuarini 2024.

SEB Heategevusfondi õppestipendium asendushooldusel kasvanud noorte õpingute toetamiseks

SEB Heategevusfondi õppestipendiumi saavad taotleda kuni 25-aastased asendushooldusel viibivad/viibinud üliõpilased õppemaksu tasumiseks, õppevahendite soetamiseks, igakuiseks isemajandamiseks, elluastuja stardikapitaliks, lapsehoiu- või lasteaiatasu maksmiseks ning enesearengu toetuseks. Taotlemise tähtaeg 05. veebruar 2024.

Hiina riiklikud stipendiumid

Hiina Rahvavabariik pakub riiklike stipendiume 2024/2025. õppeaastaks õpinguteks või teadustööks kõigis õppeastmetes 289 Hiina haridusasutuses. Stipendiumiga kaetakse kogu kraadiõppe perioodi või teadustöö aeg ning lisaks 1–2 aastat Hiina keele õpet. Haridus-ja Noorteamet ootab 2024/2025 õppeaastaks stipendiumi taotlenute dokumentide elektroonilisi koopiaid hiljemalt 21. veebruar 2024.

Erivajadusega üliõpilaste stipendium

Käesolevas taotlusvoorus on võimalik stipendiumi taotleda nendel üliõpilastel, kes sügisel taotlust 2023/2024 õppeaastaks ei esitanud. Sõltuvalt puude raskusastmest ja liigist jääb stipendiumi suurus vahemikku 60–510 eurot kuus. 2024 aasta kevadsemestri taotlusvoor toimub 22. jaanuarist kuni 22. veebruarini. Kevadvoorus saab taotluse esitada 2023/2024 õppeaasta kevadsemestri perioodile (veebruar-juuni).

2024. aasta Carl-Otto ja Georg Riesenkampffi stipendium

Stipendium on mõeldud Tartu Ülikooli majandusteaduskonna ning humanitaar ja kunstide valdkonna üliõpilasvahetuse edendamiseks (Eesti – Saksamaa). Taotlemise tähtaeg: 1. veebruar 2024.

2024. aasta Heino Ainso nimeline rahvusvahelise ajaloo fond

Stipendiumi eesmärk on toetada Tartu Ülikooli ajaloo ja õigusteaduse eriala üliõpilaste (sh magistrandid ja doktorandid) ajaloo ja rahvusvahelise õigusega seotud uurimistöid, eelkõige pagulasbaltlaste tegevust Balti riikide iseseisvuse taastamise nimel (sh organisatsiooni BATUN tegevust), nende tööde arutamist seminaridel ja konverentsidel ning avaldamist trükis, vajadusel ka üliõpilaste või teadlaste enesetäiendamist õppereisidel.

2023/2024. aasta Neinar Seli stipendium artiklikonkursi “Minu esimene publikatsioon” parimatele autoritele

Stipendumi asutaja on Neinar Seli. Stipendiumiga soovib asutaja tunnustada artiklikonkursi „Minu esimene publikatsioon“ parimaid autoreid, toetades sellega noorte teadushuvi ja aidates kaasa uue teaduspõlvkonna kujunemisele. Konkursil võivad osaleda kõik Tartu Ülikooli arstiteaduse õppekava üliõpilased. Taotlemise tähtaeg: 1. aprill 2024 (k.a).

2024. aasta Tartu Raefondi stipendium

Tartu Raefondi stipendiumiga toetatakse üliõpilaste uurimustöid või esseesid, mis käsitlevad Tartu linna väljakutseid ja/või linnaga seotud arenguid ÜRO kestliku arengu eesmärkide võtmes. Stipendium antakse Tartu Ülikooli bakalaureuse üliõpilasele silmapaistva uurimustöö või essee eest toetamaks tema õpingute jätkamist. Stipendiumi andmisel arvestatakse eelkõige uurimustöös või essees esitatud uudseid ideid või teadmisi. Taotlemise tähtaeg: 1. aprill 2024.

Õppestipendium lastekodulastele ja orbudele

2023/2024 õppeaasta stipendiumitele kandideerimine on avatud kuni 19.02.2024

Riiklikud toetused

Alates jaanuarist 2024 on vajaduspõhiste toetuste saamiseks kehtestatud pereliikmete sissetulekute ülemmäär 756,38 eurot kuus.

Vajaduspõhist õppetoetust on võimalik taotleda haridusportaalis veel jaanuarikuuks ning alates veebruarist kevadsemestriks. Vajaduspõhise õppetoetuse suurus on 150–440 eurot kuus.
Vajaduspõhist eritoetust on võimalik taotleda veel jaanuarikuuks ning alates veebruarist kevadsemestriks. Vajaduspõhise eritoetuse suurus on 135 eurot kuus.

Young Transatlantic Innovation Leaders Initiative (YTILI) Fellowship stipendiumiprogramm

Riiklikud toetused

Alates jaanuarist 2024 on vajaduspõhiste toetuste saamiseks kehtestatud pereliikmete sissetulekute ülemmäär 756,38 eurot kuus.

Vajaduspõhist õppetoetust on võimalik taotleda haridusportaalis veel jaanuarikuuks ning alates veebruarist kevadsemestriks. Vajaduspõhise õppetoetuse suurus on 150–440 eurot kuus.
Vajaduspõhist eritoetust on võimalik taotleda veel jaanuarikuuks ning alates veebruarist kevadsemestriks. Vajaduspõhise eritoetuse suurus on 135 eurot kuus.

2023/2024. aasta SA Kuressaare Haigla Toetusfondi ja Saaremaa valla stipendium

Stipendiumifondi eesmärk on toetada arstiteaduse integreeritud õppe, residentuuri ja doktoriõppe üliõpilasi, kellel on väljapaistvad tulemused õppe- või teadustöös ning valmisolek siduda oma erialane praktika Kuressaare Haiglaga. Taotlemise tähtaeg: 10. jaanuar 2024 (k.a). Lisainfo siit.

2024. aasta Professor Peeter Tulviste mälestusfondi preemia

Mälestusfondi eesmärk on tunnustada ja väärtustada teadustegevust Tartu Ülikooli õppejõudude, teadustöötajate ja üliõpilaste hulgas ning laiemalt kogu ühiskonnas. Preemia saaja peab olema kuni 40-aastane (k.a) magistri- või doktorikraadiga Tartu Ülikoolis õppiv või töötav isik, kes oma teadustööga on andnud olulise panuse inimese kultuurilise olemuse mõistmisesse. Taotlemise tähtaeg: 15. jaanuar 2024 (k.a). Lisainfo siit.

2023. aasta Anni Jürine mälestusstipendium

Stipendiumiga toetatakse Tartu Ülikoolis Anni Jürine teadusteemade – akadeemiliste tekstide kirjutamise ja grammatikaüksuste arengu – uurimist ja populariseerimist. Taotlemise tähtaeg: 15. jaanuar 2024 (k.a). Lisainfo siit.

2024. aasta Carl-Otto ja Georg Riesenkampffi stipendium

Stipendium on mõeldud Tartu Ülikooli majandusteaduskonna ning humanitaar ja kunstide valdkonna üliõpilasvahetuse edendamiseks (Eesti – Saksamaa). Taotlemise tähtaeg: 1. veebruar 2024. Lisainfo siit.

EUI stipendium doktorantidele

Sul on põnev uurimisteema ja tahaksid doktoriõpingud läbida välismaal? Kas teadsid, et Eesti riik toetab Eesti doktorantide õpinguid Euroopa Ülikool-Instituudis (EUI, European University Institute) Firenzes, Itaalias?

Õpinguid toetatakse neljas valdkonnas: ajalugu ja tsivilisatsioon, õigusteadus, politoloogia ja sotsiaalteadused, majandus.

Stipendiumilepinguga kaasneb stipendiaadil kohustus töötada pärast lõpetamist kolm aastat Eestis erialale ja kvalifikatsioonile vastaval ametikohal. Täpsem info stipendiumi ja tingimuste kohtaHarno kodulehel. Täpsem info õppimise kohta Instituudi kodulehel. Euroopa Ülikool-Instituuti õppima asumiseks on avatud konkurss 1. novembrist 2023 kuni 31. jaanuarini 2024.

Detsembris toimub vajaduspõhise eritoetuse lisataotlusvoor

Vajaduspõhist eritoetust saavad taotleda üliõpilased, kelle pereliikmete sissetulekud on hiljuti vähenenud ning üliõpilased, kellele on määratud vähenenud või puuduv töövõime ning kes vastavad kõigile eritoetuse tingimustele. Vaata täpsemaid tingimusi kodulehelt. Detsembri taotlusvoor algas 11. detsembril ning lõppeb 31. detsembriga.
Vajaduspõhist õppetoetust on võimalik taotleda kogu semestri vältel (septembrist jaanuarini), kuid toetus makstakse välja alates taotluse esitamise kuust (mitte tagasiulatuvalt). Toetuse suurus on 150–440 eurot kuus.

2023/2024. aasta SA Kuressaare Haigla Toetusfondi ja Saaremaa valla stipendium

Stipendiumifondi eesmärk on toetada arstiteaduse integreeritud õppe, residentuuri ja doktoriõppe üliõpilasi, kellel on väljapaistvad tulemused õppe- või teadustöös ning valmisolek siduda oma erialane praktika Kuressaare Haiglaga. Taotlemise tähtaeg: 10. jaanuar 2024 (k.a). Täpsem info siit.

2024. aasta Professor Peeter Tulviste mälestusfondi preemia

Mälestusfondi eesmärk on tunnustada ja väärtustada teadustegevust Tartu Ülikooli õppejõudude, teadustöötajate ja üliõpilaste hulgas ning laiemalt kogu ühiskonnas. Preemia saaja peab olema kuni 40-aastane (k.a) magistri- või doktorikraadiga Tartu Ülikoolis õppiv või töötav isik, kes oma teadustööga on andnud olulise panuse inimese kultuurilise olemuse mõistmisesse. Taotlemise tähtaeg: 15. jaanuar 2024 (k.a). Täpsem info siit.

2023. aasta Anni Jürine mälestusstipendium

Stipendiumiga toetatakse Tartu Ülikoolis Anni Jürine teadusteemade – akadeemiliste tekstide kirjutamise ja grammatikaüksuste arengu – uurimist ja populariseerimist. Stipendiumi saavad taotleda Tartu Ülikooli kõigi õppeastmete üliõpilased, et edendada teadustööd Anni Jürine uurimisteemadel. Taotlemise tähtaeg: 15. jaanuar 2024 (k.a). Täpsem info siit.

Detsembris toimub vajaduspõhise eritoetuse lisataotlusvoor

Vajaduspõhist eritoetust saavad taotleda üliõpilased, kelle pereliikmete sissetulekud on hiljuti vähenenud ning üliõpilased, kellele on määratud vähenenud või puuduv töövõime ning kes vastavad kõigile eritoetuse tingimustele. Vaata täpsemaid tingimusi kodulehelt. Detsembri taotlusvoor algab 11. detsembril ning lõppeb 31. detsembriga.
Vajaduspõhist õppetoetust on võimalik taotleda kogu semestri vältel (septembrist jaanuarini), kuid toetus makstakse välja alates taotluse esitamise kuust (mitte tagasiulatuvalt). Toetuse suurus on 150–440 eurot kuus.

 

2023/2024. aasta SA Kuressaare Haigla Toetusfondi ja Saaremaa valla stipendium

Stipendiumifondi eesmärk on toetada arstiteaduse integreeritud õppe, residentuuri ja doktoriõppe üliõpilasi, kellel on väljapaistvad tulemused õppe- või teadustöös ning valmisolek siduda oma erialane praktika Kuressaare Haiglaga. Välja antakse 2 stipendiumi. Ühe stipendiumi suurus integreeritud õppe üliõpilasele on kuni 2000 eurot aastas ning doktoriõppes õppivale üliõpilasele kuni 3000 eurot aastas. Tähtaeg: 10.01.2024, lisainfo siit.

Õppima Chalmersi Tehnikaülikooli Alfred Otsa stipendiumiga

Alfred Otsa stipendiumi fond kutsub õppima Chalmersi Tehnikaülikooli Rootsi. Valikus on ligi 40 rahvusvahelist magistriõppe programmi. Õppemaksu ei ole ja Alfred Otsa fond toetab õpinguid 10 000 Rootsi krooniga kuus. Stipendiumile saavad kandideerida Eestis elavad Eesti kodanikud.

Vähemate võimalustega õpirändes osalejad saavad taotleda lisatoetuseid

Üks, mis sageli tekitab kahtluseid, kas minna õpirändele või mitte, on hirm, et see on majanduslikult liiga keeruline. Et aga võimalikult paljud inimesed saaks õpirändest siiski osa võtta, pakub Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse agentuur erinevaid toetusi neile, kelle jaoks õpiränne jääks majandusliku toeta kättesaamatuks. Selleks on võimalik taotleda kahte erinevat toetust või neid mõlemat. Järgnevalt saab lugeda, mis tingimustel kumbagi toetust saab taotleda ning kellele need mõeldud on.

Stipendiumiprogramm „Sina ja Euroopa“ üliõpilastele, kes soovivad jätkata magistrikraadi omandamist Saksamaal. Stipendiumi suurus on kuni 1100 eurot kuus. Avaldusi saab esitada 15. jaanuarini 2024. Stipendiumi koordineerib Skytte poliitikauuringute instituut. Lisainfo ja kandideerimistingimused.

Novembris toimub vajaduspõhise eritoetuse lisataotlusvoor

Vajaduspõhist eritoetust saavad taotleda üliõpilased, kelle pereliikmete sissetulekud on hiljuti vähenenud ning üliõpilased, kellele on määratud vähenenud või puuduv töövõime ning kes vastavad kõigile eritoetuse tingimustele. Vaata täpsemaid tingimusi kodulehelt. Novembri taotlusvoor lõppeb 30. novembriga.

Vajaduspõhist õppetoetust on võimalik taotleda kogu semestri vältel (septembrist jaanuarini), kuid toetus makstakse välja alates taotluse esitamise kuust (mitte tagasiulatuvalt). Toetuse suurus on 150–440 eurot kuus.

2023. aasta Valda ja Bernard Õuna mälestusfondi stipendium 

Fondi eesmärk on tunnustada Tartu Ülikooli üliõpilaste (sh magistrandid ja doktorandid) biomeditsiinialaseid avaldatud või avaldamiseks esitatud teaduspublikatsioone. Taotlemise tähtaeg 30. november 2023 (k.a), lisainfo siit.

Tartu Kultuurkapital ootab taotlusi Neinar Seli sihtkapitali spordistipendiumidele

Tartu Kultuurkapital võtab 4. detsembrini (kaasa arvatud) vastu taotlusi Neinar Seli sihtkapitali spordistipendiumidele. Stipendiumi eesmärk on toetada kehakultuuri- ja spordivaldkonnas tegutsevate isikute sportlike võimete arendamist ning vastavasisuliste teadmiste ja oskuste täiendavat omandamist. Stipendium antakse välja mh Tartus ülikoolis õppivale sportlasele. Lisainfo siit.

Kaitseressursside Ameti stipendiumiprogramm tehnikaalade tudengitele

Kaitseressursside Amet kuulutab välja stipendiumikonkursi, mille eesmärk on toetada ja soodustada tehnikavaldkonna õppekavadel õppivate üliõpilaste insener-tehniliste teadmiste ja oskuste omandamist ning edasist rakendamist riigikaitses.

Stipendiumi suurus ühe üliõpilase kohta on 500 eurot kuus, mis makstakse välja kahes osas 10 kuu eest aastas (välja arvatud akadeemilisel puhkusel viibimise aeg) ja määratakse üliõpilasele õppekava nominaalkestuse ajaks. Igal kalendriaastal määratakse kuni 30 stipendiumi.

Novembris toimub vajaduspõhise eritoetuse lisataotlusvoor

Vajaduspõhist eritoetust saavad taotleda üliõpilased, kelle pereliikmete sissetulekud on hiljuti vähenenud ning üliõpilased, kellele on määratud vähenenud või puuduv töövõime ning kes vastavad kõigile eritoetuse tingimustele. Vaata täpsemaid tingimusi kodulehelt. Novembri taotlusvoor lõppeb 30. novembriga.

Vajaduspõhist õppetoetust on võimalik taotleda kogu semestri vältel (septembrist jaanuarini), kuid toetus makstakse välja alates taotluse esitamise kuust (mitte tagasiulatuvalt). Toetuse suurus on 150–440 eurot kuus.

2023. aasta Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi füsioteraapia stipendium

Stipendiumile saavad kandideerida Tartu Ülikooli füsioteraapia eriala magistriõppe II aasta üliõpilased, kes soovivad peale kutse omandamist töötada laste ja noorte füsioterapeudina. Ühe stipendiumi suurus on 3 600 eurot, mis makstakse välja võrdsetes osades 400 eurot kuus õppeaasta jooksul (üheksa kuu eest). Igal aastal antakse välja kuni kaks stipendiumi. Taotlemise tähtaeg 10. november 2023 (k.a). Lisainfo siit.

2023. aasta Heino Ainso nimeline rahvusvahelise ajaloo fond

Stipendiumi eesmärk on toetada Tartu Ülikooli ajaloo ja õigusteaduse eriala üliõpilaste (sh magistrandid ja doktorandid) ajaloo ja rahvusvahelise õigusega seotud uurimistöid, eelkõige pagulasbaltlaste tegevust Balti riikide iseseisvuse taastamise nimel. Taotlemise tähtaeg 10. november 2023, lisainfo siit.

2023. aasta Valda ja Bernard Õuna mälestusfondi stipendium 

Fondi eesmärk on tunnustada Tartu Ülikooli üliõpilaste (sh magistrandid ja doktorandid) biomeditsiinialaseid avaldatud või avaldamiseks esitatud teaduspublikatsioone. Taotlemise tähtaeg 30. november 2023 (k.a), lisainfo siit.

Konrad Adenaueri Fondi stipendium

Konrad Adenaueri Fond pakub stipendiume poliitiliselt ja sotsiaalselt aktiivsetele bakalaureuse- ja magistriõppega tudengitele Eestis. Eeldused: Eesti Vabariigi kodakondsus, õppimine riiklikult tunnustatud kõrgkoolis, huvi ühiskonnas toimuva vastu, väga head õpitulemused. Stipendiumi suurus on 200 eurot kuus kuni 2 aastat (juhul, kui taotlejal on muid sissetulekuid, on stipendium 100 eurot kuus). Taotlemine on võimalik alates bakaleureuseõppe teisest aastast (ehk 3. semestrist). Taotluse esitamiseks vajalikud dokumendid (saksa või inglise keeles): motivatsioonikiri, CV, foto; soovituskiri ühelt õppejõult või organisatsiooni esindajalt, kus tudeng on aktiivselt tegev; kõrgkooli immatrikulatsiooni tõend; olemasolevad tunnistused. Pärast taotluste läbivaatamist võidakse nõuda ka täiendavaid dokumente. Taotlus saata aadressile Info.Tallinn@kas.de, taotluse tähtaeg on 20. november 2023.

Kristjan Jaagu välislähetuste stipendium

Kristjan Jaagu välislähetuste stipendiumiga toetatakse lühiajalisi (kuni 30 päeva) õppetööga seotud välisreise, nt konverentsidel või täienduskursustel osalemist, raamatukogus töötamist, laboratooriumi kasutamist, tööd kraaditöö juhendajaga, konsultatsioone või suve- ja talvekoolides osalemist. Taotlemise tähtaeg 1. detsember (kell 23.59).

Euroopa Ülikool-Instituudi stipendium

Euroopa Ülikool-Instituudi stipendium toetab doktorante, kes on vastu võetud instituudi doktoriõppesse. Õpingud toimuvad Itaalias, Firenzes.. Euroopa Ülikool-Instituuti õppima asumiseks on avatud konkurss 1. novembrist 2023 kuni 31. jaanuarini 2024. Täpsem info siit.

Välisriikide stipendiumipakkumised

Erinevad välisriigid pakuvad stipendiume ja toetusi riikidevahelise stipendiumiprogrammi raames. Võimalik on taotleda stipendiumi kraadi- ning osaliseks õppeks, suvekursusteks (sh keelekursusteks) ning täienduskoolitusteks. Stipendiumipakkumised on mõeldud Eesti kodanikele või Eestis pikaajalise elamisloaga viibivatele inimestele. Tutvu pakkumistega siin.

Kolme rektori stipendium

2017. aasta sügisel kuulutasid Tartu, Läti ja Vilniuse ülikoolide rektorid välja ühise stipendiumikonkursi, millega soovitakse edendada eesti, läti ja leedu keele ning kultuuri õpetamist ja õppimist. Stipendiumi suurus on 2000 eurot.

Oktoobris toimub vajaduspõhise eritoetuse lisataotlusvoor

Vajaduspõhist eritoetust saavad taotleda üliõpilased, kelle pereliikmete sissetulekud on hiljuti vähenenud ning üliõpilased, kellele on määratud vähenenud või puuduv töövõime ning kes vastavad kõigile eritoetuse tingimustele. Vaata täpsemaid tingimusi kodulehelt. Oktoobri taotlusvoor lõppeb 31. oktoobriga.

Stipendiumid õppimiseks ja töötamiseks välismaal

Haridus- ja Noorteamet vahendab erinevaid stipendiumivõimalusi, mille toel on võimalik minna välismaale konverentsile, koolitusele, veeta semester ja/või õppeaasta välisriigis, sooritada praktika välisriigis või omandada terve kraad mõnes välisülikoolis. Vaata lähemalt siit.

TÜ Sihtasutuse stipendiumid

1. novembril lõppeb mitme TÜ Sihtasutuse stipendiumi taotlusvoor. Vaata siit.

Õppima Chalmersi Tehnikaülikooli Alfred Otsa stipendiumiga

Alfred Otsa stipendiumi fond kutsub õppima Chalmersi Tehnikaülikooli Rootsi. Valikus on ligi 40 rahvusvahelist magistriõppe programmi. Õppemaksu ei ole ja Alfred Otsa fond toetab õpinguid 10 000 Rootsi krooniga kuus. Stipendiumile saavad kandideerida Eestis elavad Eesti kodanikud.

Kolme rektori stipendium

2017. aasta sügisel kuulutasid Tartu, Läti ja Vilniuse ülikoolide rektorid välja ühise stipendiumikonkursi, millega soovitakse edendada eesti, läti ja leedu keele ning kultuuri õpetamist ja õppimist. Stipendiumi suurus on 2000 eurot.

Vajaduspõhist õppetoetust on võimalik taotleda kogu semestri vältel (septembrist jaanuarini), kuid toetus makstakse välja alates taotluse esitamise kuust (mitte tagasiulatuvalt). Toetuse suurus on 150–440 eurot kuus.

Oktoobris toimub vajaduspõhise eritoetuse lisataotlusvoor

Vajaduspõhist eritoetust saavad taotleda üliõpilased, kelle pereliikmete sissetulekud on hiljuti vähenenud ning üliõpilased, kellele on määratud vähenenud või puuduv töövõime ning kes vastavad kõigile eritoetuse tingimustele. Vaata täpsemaid tingimusi kodulehelt. Oktoobri taotlusvoor lõppeb 31. oktoobriga.

Erivajadusega üliõpilaste stipendiumi taotlustähtaeg 18. oktoober 2023

Erivajadusega üliõpilaste stipendiumi eesmärk on toetada erivajadusega üliõpilasi kõrghariduse omandamisel. Erivajadusega üliõpilaste stipendiumit saab alates immatrikuleerimise õppeaasta esimesest semestrist.  Sügisese taotlusvooru taotluste esitamise tähtaeg on 18. oktoober 2023.

Asenduskodulaste kõrgharidusstipendiumi taotlustähtaeg 18. oktoober 2023

Stipendiumiga toetakse asendushooldusel viibinud või eestkostja peres elanud üliõpilaste kõrghariduse omandamist. Stipendiumi saab taotleda õppimiseks rakenduskõrgharidus-, bakalaureuse-, magistri- ning bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õppes. Stipendiumi suurus täiskoormusega õppes on 160 eurot kuus. Taotlusi võetakse vastu üks kord aastas ning taotluste esitamise tähtaeg 2023. aastal on 18. oktoober.

TÜ Sihtasutuse stipendiumid

2023. aasta Sten Luiga stipendium 

Käesoleval semestril saavad stipendiumile kandideerida Tartu Ülikooli psühholoogia magistriõppe üliõpilased, kes uurivad Eestis rakendatavate ennetuse ja/või madala lävepakuga sekkumiste tulemuslikkust, sh töötavad välja vastavaid hindamismudeleid. Tähtaeg: 20.10.2023

2023. aasta Riigi Kinnisvara AS (RKAS) stipendium „Tuleviku tipud“ 

Stipendium on ette nähtud bakalaureuse-, magistri- ja doktoriõppe edukale üliõpilasele. Taotleja uurimistöö teema peab olema seotud järgmiste valdkondadega: teadmispõhine ja digitaalne ehitus ning selle juhtimine; hoonete keskkonnamõju ja jätkusuutlikkus; hoonete energiatõhusus, sisekliima ja tehnosüsteemid; kinnisvara korrashoid ja digitaliseerimine; avaliku ruumi loomine ja kujundamine; töökeskkonna disain. Tähtaeg: 24.10.2023

2023. aasta Ants ja Maria Silvere ning Sigfried Panti mälestusfondi stipendium 

Ants ja Maria Silvere ning Sigfried Panti Mälestusstipendium on asutatud Tartu Ülikooli auliikme Laine Silvere- Panti poolt 1995. aastal oma vanemate ja abikaasa mälestuseks majanduslikku abi vajavate üliõpilaste ja edasiõppijate toetuseks. Tähtaeg: 01.11.2023

2023. aasta Voldemar Jaanbergi stipendium 

Stipendiumile saavad kandideerida Tartu Ülikooli majandusteaduskonna magistrandid, doktorandid ja doktorikraadi kaitsnud kuni 41-aastased teadurid ja õppejõud. Tähtaeg: 01.11.2023

2023. aasta Reet Montoneni mälestusstipendium 

Stipendiumile saavad kandideerida kliinilisele lastepsühholoogiale spetsialiseerumas või spetsialiseerunud edukad psühholoogia eriala magistrandid ja doktorandid (õpivad Eesti akrediteeritud kõrgkoolis) ning praktiseerivaid lastepsühholoogid. Tähtaeg: 01.11.2023

2023. aasta professor Lembit Allikmetsa stipendium 

Stipendiumile saavad kandideerida TÜ meditsiiniteaduste valdkonna arstiteaduse õppekava põhiõppe üliõpilased alates 3. aastast. Tähtaeg: 01.11.2023

2023. aasta Fred Kudu stipendium 

Fred Kudu stipendiumi saavad taotleda Tartu Ülikooli kõikide õppekavade ja õppetasemete edukad üliõpilased, kes omavad kergejõustiku edendamises väljapaistvaid tulemusi. Tähtaeg: 01.11.2023

2023. aasta Anu Raua stipendium 

Anu Raua stipendium on toetus TÜ Viljandi kultuuriakadeemia pärandtehnoloogia ja kultuuripärandi loovrakenduste õppekava üliõpilastele. Stipendiumile saavad kandidaate esitada TÜ Viljandi kultuuriakadeemia õppejõud ja üliõpilased.Tähtaeg: 01.11.2023

2023. aasta Heidi-Ingrid Maaroosi stipendium 

Stipendiumile saavad kandideerida TÜ meditsiiniteaduste valdkonna põhiõppe üliõpilased, kes on jooksval aastal esinenud arstiteaduskonna konverentsil ettekandega (k.a. stendiettekanne) kliinilise meditsiini valdkonnas ja kes omavad häid tulemusi õppe- ja teadustöös. Tähtaeg: 01.11.2023

2023. aasta Lev Vassiljevi mälestusstipendium 

Stipendiumi eesmärk on edendada kartograafia ja geoinformaatika-alaseid õpinguid, uurimis- ja teadustööd. Stipendium saavad taotleda Eesti ülikoolide magistrandid ja doktorandid, kes on spetsialiseerunud kartograafia või geoinformaatika valdkonnale või kelle uurimustöös on kartograafilisel kujutusviisil suur roll. Tähtaeg: 01.11.2023

2023. aasta Heino Ainso nimeline rahvusvahelise ajaloo fond 

Stipendiumi eesmärk on toetada Tartu Ülikooli ajaloo ja õigusteaduse eriala üliõpilaste (sh magistrandid ja doktorandid) ajaloo ja rahvusvahelise õigusega seotud uurimistöid, eelkõige pagulasbaltlaste tegevust Balti riikide iseseisvuse taastamise nimel (sh organisatsiooni BATUN tegevust), nende tööde arutamist seminaridel ja konverentsidel ning avaldamist trükis, vajadusel ka üliõpilaste või teadlaste enesetäiendamist õppereisidel. Tähtaeg: 01.11.2023

2023. aasta (sügissemester) Andreas ja Elmerice Traksi stipendium 

Andreas ja Elmerice Traksi stipendiumi eesmärgiks on toetada eesti päritolu üliõpilasi, arst-residente ja teadlasi nende õppimisel või enesetäiendamisel välismaal asuvates õppe- ja teadusasutustes (üliõpilasvahetuses osalemine, erialane enesetäiendamine täienduskoolitustel, konverentsidel vm sarnasel osalemine). Tähtaeg: 01.11.2023

Riiklikud stipendiumid ja õppetoetused

Erivajadusega üliõpilaste stipendiumi taotlustähtaeg 18. obtoober 2023

Erivajadusega üliõpilaste stipendiumi eesmärk on toetada erivajadusega üliõpilasi kõrghariduse omandamisel. Erivajadusega üliõpilaste stipendiumit saab alates immatrikuleerimise õppeaasta esimesest semestrist.  Sügisese taotlusvooru taotluste esitamise tähtaeg on 18. oktoober 2023.

Asenduskodulaste kõrgharidusstipendiumi taotlustähtaeg 18. oktoober 2023

Stipendiumiga toetakse asendushooldusel viibinud või eestkostja peres elanud üliõpilaste kõrghariduse omandamist. Stipendiumi saab taotleda õppimiseks rakenduskõrgharidus-, bakalaureuse-, magistri- ning bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õppes. Stipendiumi suurus täiskoormusega õppes on 160 eurot kuus. Taotlusi võetakse vastu üks kord aastas ning taotluste esitamise tähtaeg 2023. aastal on 18. oktoober.

TÜ Sihtasutuse stipendiumid

Oktoobrikuus on mitme stipendiumi kandideerimise tähtaeg. Lisainfo TÜ Sihtasutuse stipendiumide lehelt.

Riiklikud stipendiumid ja õppetoetused

Õpetajakoolituse ja tugispetsialistide koolituse üliõpilaste stipendiumi saavad taotleda 2023/24. õpetajakoolituse erialadele sisse astunud üliõpilased 8. oktoobrini ÕISi kaudu. Stipendiumi suurus täiskoormusega õppekavadel on 400 eurot kuus, osakoormusega õppekavadel 250 eurot kuus.

Erivajadusega üliõpilaste stipendiumi taotlustähtaeg 18. obtoober 2023

Erivajadusega üliõpilaste stipendiumi eesmärk on toetada erivajadusega üliõpilasi kõrghariduse omandamisel. Erivajadusega üliõpilaste stipendiumit saab alates immatrikuleerimise õppeaasta esimesest semestrist.  Sügisese taotlusvooru taotluste esitamise tähtaeg on 18. oktoober 2023.

Asenduskodulaste kõrgharidusstipendiumi taotlustähtaeg 18. oktoober 2023

Stipendiumiga toetakse asendushooldusel viibinud või eestkostja peres elanud üliõpilaste kõrghariduse omandamist. Stipendiumi saab taotleda õppimiseks rakenduskõrgharidus-, bakalaureuse-, magistri- ning bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õppes. Stipendiumi suurus täiskoormusega õppes on 160 eurot kuus. Taotlusi võetakse vastu üks kord aastas ning taotluste esitamise tähtaeg 2023. aastal on 18. oktoober.

TÜ Sihtasutuse stipendiumid

2023. aasta Wise’i stipendium

Stipendium antakse Tartu Ülikooli arvutiteaduse instituudi bakalaureuse- või magistriõppe naisüliõpilastele, välja arvatud teiste kõrgkoolidega ühisõppekavadel, mille vastuvõtt toimub teises õppeasutuses. Taotlemise tähtaeg: 10. oktoober 2023.

2023. aasta Marju Lepajõe mälestusfondi stipendium

Stipendiumifondi eesmärk on tunnustada ja väärtustada teadus- ja tõlketegevust, mis seostub Marju Lepajõe elutöö jätkamisega. Stipendiumi saavad kandideerida vähemalt magistrikraadiga isikud. Taotlemise tähtaeg: 10. oktoober 2023 (k.a).

2023. aasta Karl Laaguse nimeline mälestusstipendium

Stipendiumi eesmärk on toetada Tartu Ülikooli muuseumi töötajaid, kes on silma paistnud Tartu Ülikooli pärandi säilitamisega ja soovivad end oma erialal täiendada uute teadmiste ja oskuste omandamisega. Stipendiumile saavad kandideerida TÜ muuseumi töötajad. Taotlemise tähtaeg: 10. oktoober 2023 (k.a).

2023. aasta Apotheka farmaatsiaõppe- ja teaduse arendusfondi stipendium (sügissemester)

Apotheka farmaatsiaõppe –ja teaduse arendusfondi eesmärk on toetada Tartu Ülikooli farmaatsia instituudi üliõpilaste, doktorantide ja teadlaste praktilise farmaatsia alast õppe- ja teadustööd. Taotlemise tähtaeg: 10. oktoober 2023.

2023. aasta Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi logopeedia stipendium

Stipendiumile saavad kandideerida Tartu Ülikooli logopeedia eriala magistriõppe II aasta üliõpilased, kes soovivad peale kutse omandamist töötada laste ja noorte logopeedina. Taotlemise tähtaeg: 13. oktoober 2023 (k.a).

2023. aasta Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi eripedagoogika stipendium

Stipendiumile saavad kandideerida Tartu Ülikooli eripedagoogika eriala magistriõppe II aasta üliõpilased, kes soovivad peale kutse omandamist töötada laste ja noortega. Taotlemise tähtaeg: 13. oktoober 2023 (k.a).

Harald Raudsepa 2023/2024 õa stipendiumid

Estonian-Revelia Academic Fund’i Sihtasutus Eestis(ERAF Sihtasutus Eestis) annab Eesti Vabariigi ja välismaa ülikoolides täiskoormusega õppivatele edukatele bakalaureuse- ja magistriõppe eesti üliõpilastele 2023./2024. õppeaastaks välja 25 stipendiumi väärtusega 1750 EUR. Avaldusi saab esitada 15. oktoobrini.

Insenerivaldkonna arendusprojektidele mõeldud toetus

Lõppeb riiklike stipendiumide taotlemine

Erialastipendiumi saab taotleda alates immatrikuleerimise esimesest semestrist 1.–30. septembrini ÕISi kaudu. Stipendiumi suurus on 160–400 eurot kuus.

Tulemusstipendiumi saab taotleda 1.–30. septembrini ÕISi kaudu, v.a esmakursuslased, kes saavad stipendiumi taotleda alates teisest semestrist. Stipendiumi suurus on 100 eurot kuus.

Vajaduspõhist õppetoetust on võimalik taotleda kogu semestri vältel (septembrist jaanuarini), kuid toetus makstakse välja alates taotluse esitamise kuust (mitte tagasiulatuvalt). Toetuse suurus on 150–440 eurot kuus.

Vajaduspõhise eritoetuse septembri taotlusvoor lõppeb 30. septembriga. Toetuse suurus on 135 eurot kuus.

TÜ Sihtasutuse stipendiumid

2023. aasta Peeter Põllu stipendium

Stipendiumile saavad kandideerida kõigi Eesti avalik-õiguslike kõrgkoolide õpetajakoolituse üliõpilased alates kaheksandast õppesemestrist integreeritud õppekava puhul ja teisest semestrist magistri- ja doktoriõppes. Taotlemise tähtaeg: kuni 1. oktoober 2023.

2023. aasta professor Volli Kalmu mälestusstipendium

Stipendiumifondi eesmärk on toetada edukaid õpetajakoolituse õppekava üliõpilasi, kes vajavad majanduslikku tuge. Taotlemise tähtaeg: 1. oktoober 2023 (k.a).

2023. aasta Roman Ringi tehisintellekti stipendium

Stipendiumile saavad kandideerida Tartu Ülikooli arvutiteaduse ning matemaatika ja statistika instituudi bakalaureuse üliõpilased, kelle õppetöö on seotud tehisintellekti valdkonnaga, s.t. õpingute ajal sooritatud valdkonnaga seotud projektitöö, uurimistöö, avaldatud teaduspublikatsioonid või on käsil vastava teemaga seotud lõputöö. Taotlemise tähtaeg: kuni 1. oktoober 2023.

2023. aasta professor Marika Mikelsaare üliõpilasteaduse toetamise fondi stipendium

Stipendiumi taotleja peab olema Tartu Ülikooli arstiteaduskonna üliõpilane, magistrant või doktorant, kes on antud aastal andnud olulise panuse meditsiinilise mikrobioloogiaga seotud teadustöösse. Taotlemise tähtaeg: 1. oktoober 2023 (k.a).

2023. aasta Wise’i stipendium

Stipendium antakse Tartu Ülikooli arvutiteaduse instituudi bakalaureuse- või magistriõppe naisüliõpilastele, välja arvatud teiste kõrgkoolidega ühisõppekavadel, mille vastuvõtt toimub teises õppeasutuses. Taotlemise tähtaeg: 10. oktoober 2023.

2023. aasta Marju Lepajõe mälestusfondi stipendium

Stipendiumifondi eesmärk on tunnustada ja väärtustada teadus- ja tõlketegevust, mis seostub Marju Lepajõe elutöö jätkamisega. Stipendiumi saavad kandideerida vähemalt magistrikraadiga isikud. Taotlemise tähtaeg: 10. oktoober 2023 (k.a).

2023. aasta Karl Laaguse nimeline mälestusstipendium

Stipendiumi eesmärk on toetada Tartu Ülikooli muuseumi töötajaid, kes on silma paistnud Tartu Ülikooli pärandi säilitamisega ja soovivad end oma erialal täiendada uute teadmiste ja oskuste omandamisega. Stipendiumile saavad kandideerida TÜ muuseumi töötajad. Taotlemise tähtaeg: 10. oktoober 2023 (k.a).

2023. aasta Apotheka farmaatsiaõppe- ja teaduse arendusfondi stipendium (sügissemester)

Apotheka farmaatsiaõppe –ja teaduse arendusfondi eesmärk on toetada Tartu Ülikooli farmaatsia instituudi üliõpilaste, doktorantide ja teadlaste praktilise farmaatsia alast õppe- ja teadustööd. Taotlemise tähtaeg: 10. oktoober 2023.

2023. aasta Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi logopeedia stipendium

Stipendiumile saavad kandideerida Tartu Ülikooli logopeedia eriala magistriõppe II aasta üliõpilased, kes soovivad peale kutse omandamist töötada laste ja noorte logopeedina. Taotlemise tähtaeg: 13. oktoober 2023 (k.a).

2023. aasta Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi eripedagoogika stipendium

Stipendiumile saavad kandideerida Tartu Ülikooli eripedagoogika eriala magistriõppe II aasta üliõpilased, kes soovivad peale kutse omandamist töötada laste ja noortega. Taotlemise tähtaeg: 13. oktoober 2023 (k.a).

2023. aasta Peeter Põllu stipendium

Stipendiumile saavad kandideerida kõigi Eesti avalik-õiguslike kõrgkoolide õpetajakoolituse üliõpilased alates kaheksandast õppesemestrist integreeritud õppekava puhul ja teisest semestrist magistri- ja doktoriõppes. Taotlemise tähtaeg 1. oktoober 2023

2023. aasta professor Volli Kalmu mälestusstipendium

Stipendiumifondi eesmärk on toetada edukaid õpetajakoolituse õppekava üliõpilasi, kes vajavad majanduslikku tuge. Taotlemise tähtaeg 1. oktoober 2023 (k.a).

2023. aasta Roman Ringi tehisintellekti stipendium

Stipendiumile saavad kandideerida Tartu Ülikooli arvutiteaduse ning matemaatika ja statistika instituudi bakalaureuse üliõpilased, kelle õppetöö on seotud tehisintellekti valdkonnaga. Taotlemise tähtaeg 1. oktoober 2023.

2023. aasta professor Marika Mikelsaare üliõpilasteaduse toetamise fondi stipendium

Stipendiumile saavad kandideerida jooksval aastal teadusajakirja suunatud või seal avaldatud, samuti arstiteaduskonna teaduskonverentsil esitatud mikrobioloogia alase teadustöö autorid. Taotlemise tähtaeg 1. oktoober 2023 (k.a).

2023. aasta Reet Montoneni mälestusstipendium

Jäädvustamaks Reet Montoneni mälestust ja innustamaks tulevasi psühholooge tema tööd jätkama, asutasid Lastepsühholoogide Ühing, Reeda perekond ja sõbrad Reet Montoneni Mälestusfondi.

Veel Tartu Ülikooli Sihtasutuse stipendiume

Välisriikide stipendiumipakkumised

Riiklikud stipendiumid ja õppetoetused

Erialastipendiumi saab taotleda alates immatrikuleerimise esimesest semestrist 1.–30. septembrini ÕISi kaudu. Stipendiumi suurus on 160–400 eurot kuus.
NB! 2023/24. õa sisseastujad ei saa praegu veel õpetajakoolituse erialastipendiumi taotleda. Teavitame infokirja kaudu kui see võimalus avaneb.

Tulemusstipendiumi saab taotleda 1.–30. septembrini ÕISi kaudu, v.a esmakursuslased, kes saavad stipendiumi taotleda alates teisest semestrist. Stipendiumi suurus on 100 eurot kuus.

Vajaduspõhist õppetoetust on võimalik taotleda kogu semestri vältel haridusportaalis. Stipendiumi suurus on 150–440 eurot kuus.

Vajaduspõhist eritoetust on võimalik taotleda alates 11. septembrist õppeosakonnas. Vajaduspõhise eritoetuse suurus on 135 eurot kuus.

Üliõpilaste teadustööde riiklik konkurss

Üliõpilaste teadustööde riiklikul konkursil võivad osaleda kõik konkursi toimumisega samal või sellele eelneval kalendriaastal Haridus- ja Teadusministeeriumi õppekavade registris registreeritud õppekavade järgi õppivad üliõpilased või välismaal õppinud Eesti kodakondsed ja ka Eestis sel perioodil õppinud välismaalased, samuti üliõpilaskollektiivid. Konkursile kandideerimise tähtaeg on 15. september (kell 23.59), lisainfo siit.

Avatud on Herbert Kuurme mälestusfondi stipendiumi konkurss

Stipendiumile saavad kandideerida ülikoolide usuteaduskondade üliõpilased ja usuteaduskondade lõpetajad, kes on ennast  näidanud vaimulikuna vähemalt 2-3 aastat pühendunult kohaliku kirikukoguduse tegevuses. Avaldusi oodatakse 2. oktoobrini, rohkem infot siit.

Harald Raudsepa 2023/2024 õa stipendiumid

Estonian-Revelia Academic Fund’i Sihtasutus Eestis(ERAF Sihtasutus Eestis) annab Eesti Vabariigi ja välismaa ülikoolides täiskoormusega õppivatele edukatele bakalaureuse- ja magistriõppe eesti üliõpilastele 2023./2024. õppeaastaks välja 25 stipendiumi väärtusega 1750 EUR. Avaldusi saab esitada 15. oktoobrini.

Läheneb mitme Tartu Ülikooli Sihtasutuse stipendiumi tähtaeg

Täpsem info siit.

Riiklikud stipendiumid ja õppetoetused

Erialastipendiumi saab taotleda alates immatrikuleerimise esimesest semestrist 1.–30. septembrini ÕISi kaudu. Stipendiumi suurus on 160–400 eurot kuus.
NB! 2023/24. õa sisseastujad ei saa praegu veel õpetajakoolituse erialastipendiumi taotleda. Teavitame infokirja kaudu kui see võimalus avaneb.

Tulemusstipendiumi saab taotleda 1.–30. septembrini ÕISi kaudu, v.a esmakursuslased, kes saavad stipendiumi taotleda alates teisest semestrist. Stipendiumi suurus on 100 eurot kuus.

Vajaduspõhist õppetoetust on võimalik taotleda kogu semestri vältel haridusportaalis. Stipendiumi suurus on 150–440 eurot kuus.

Vajaduspõhist eritoetust on võimalik taotleda alates 11. septembrist õppeosakonnas. Vajaduspõhise eritoetuse suurus on 135 eurot kuus.

Kalev Katuse stipendiumikonkurss

Kandideerida saavad kõik Eesti kõrgkoolides õppivad üliõpilased koos oma juhendajaga, kelle magistri-, bakalaureuse- või lõputöö käsitleb rahvastikuprotsesse, rahvastikupoliitikat või sellega seonduvaid küsimusi. Taotlemise tähtaeg 25. september 2023.

Riiklikud stipendiumid ja õppetoetused

Erialastipendiumi saab taotleda alates immatrikuleerimise esimesest semestrist 1.–30. septembrini ÕISi kaudu. Stipendiumi suurus on 160–400 eurot kuus.

Tulemusstipendiumi saab taotleda 1.–30. septembrini ÕISi kaudu, v.a esmakursuslased, kes saavad stipendiumi taotleda alates teisest semestrist. Stipendiumi suurus on 100 eurot kuus.

Vajaduspõhist õppetoetust on võimalik taotleda kogu semestri vältel haridusportaalis. Stipendiumi suurus on 150–440 eurot kuus.

Vajaduspõhist eritoetust on võimalik taotleda alates 11. septembrist õppeosakonnas. Vajaduspõhise eritoetuse suurus on 135 eurot kuus.

Henn Jõksi fond kuulutab välja uue taotlusvooru õigusteaduse üliõpilaste

Henn Jõksi fond toetab 2023. aastal Tartu Ülikooli õigusteaduse üliõpilaste õpinguid ja teadustegevust 13 000 euroga. Välja antakse neli 2500 euro suurust stipendiumi, lisaks toetatakse üliõpilaste harjutuskohtu võistlustel osalemist. Taotluste esitamise tähtaeg on 20. september 2023 kell 24.00.

Üliõpilaste teadustööde riiklik konkurss

Üliõpilaste teadustööde riikliku konkursi eesmärgiks on väärtustada teadustööd üliõpilaste seas, tõsta üliõpilaste aktiivsust ja avaldada tunnustust neile, kes on saavutanud oma töös väljapaistvaid tulemusi. Konkurss toimub kord aastas ja konkursile kandideerimise tähtaeg on 15. september (kell 23.59). Konkursi tingimused.

Taotlemiseks on avatud uue õppeaasta TÜ Sihtasutuse stipendiumid

Kalev Katuse stipendiumikonkurss

Kandideerida saavad kõik Eesti kõrgkoolides õppivad üliõpilased koos oma juhendajaga, kelle magistri-, bakalaureuse- või lõputöö käsitleb rahvastikuprotsesse, rahvastikupoliitikat või sellega seonduvaid küsimusi. Taotlemise tähtaeg 25. september 2023.

SEB Heategevusfondi õppestipendium

SEB Heategevusfondi õppestipendiumi programm on loodud asendushooldusel kasvanud noorte iseseisvumise ja elluastumise toetamiseks, et luua neile teistega võrdsemad tingimused edasiõppimiseks ja tulevikuotsuste tegemiseks, enesetäiendamiseks ning oma annete realiseerimiseks. Õppestipendiumi programmi on oodatud kandideerima kõik noored vanuses 15–25 (k.a) aastat, kes jätkavad stipendiumi taotlemise hetkel õpinguid põhi-, kesk-, kutse- või kõrghariduses ning viibivad asendushooldusel (asendus- või perekodus, hooldus- või eestkosteperes) ja sealt ellu astunud või viibivad taotlemise hetkel järelhooldusel, tugiisikuteenusel või turvakoduteenusel. Sügisene taotlusvoor avatud kuni 9. oktoober 2023. 

Üliõpilaste teadustööde riiklik konkurss

Üliõpilaste teadustööde riikliku konkursi eesmärgiks on väärtustada teadustööd üliõpilaste seas, tõsta üliõpilaste aktiivsust ja avaldada tunnustust neile, kes on saavutanud oma töös väljapaistvaid tulemusi. Konkurss toimub kord aastas ja konkursile kandideerimise tähtaeg on 15. september (kell 23.59). Konkursi tingimused.

Taotlemiseks on avatud uue õppeaasta TÜ Sihtasutuse stipendiumid