Tartu Ülikooli üliõpilaste infokiri

Õppekorraldus

Õppetöö ülikoolis toimub kindlate reeglite järgi. Et õppimine kulgeks edukalt, peavad üliõpilased neid reegleid teadma ja pidama kinni tähtaegadest, mis on seotud õppimisega.

›› Uus õppija töölaud ÕIS-is

Alates 12. juunist on ÕIS-is kasutusel uus õppija töölaud, mis koondab õppija jaoks olulise info ühte keskkonda.

„Töölaud on loogilise ülesehitusega ja võiks saada üliõpilastele kasulikuks abivahendiks. Selle testimisse kaasati ka tudengid ja nende tagasiside põhjal tehti täiendusi. Usun, et õppija töölaud on tänu oma uutele funktsioonidele hea võimalus tähtsa info kiireks kättesaamiseks,“ sõnas üliõpilaskonna aseesimees Teele Kanarbik.

Lisaks harjumuspärasele Moodle’i otselingile leiab töölaualt nüüd ka otsetee ülikooli meiliaadressiga seotud postkasti. Töölaua kalendrivaates on ühendatud akadeemiline kalender, ÕIS-i tunniplaan ja Moodle’i kalender. Soovi korral saab tunniplaani viia üle teistesse kalendritesse. Töölaualt leiab ka oluliste kontaktisikute (nt õppekorralduse spetsialisti, programmijuhi) andmed ja nõustamisteenuse registreerimislingi. Õppija töölaua kasutamisel on abiks viki juhend.

Õppija töölaua projektijuht Kerli Vals märkis, et üliõpilaste soovide põhjal valmis esialgu esimeses etapis viis funktsiooni ja tulevikus on plaanis arendusega jätkata. „Praegu ei ole lisaarendustööde plaan veel paigas, kuid ootame kindlasti tudengitelt töölaua kohta tagasisidet. “

Kui õppija töölaua kasutamisel ilmneb vigu, palume neist teavitada ÕIS-i kasutajatuge (ois.tugi@ut.ee, 737 6615).

Loe uudist ÕIS-i õppija töölaua kohta.

›› Lõpuaktuste ajakava 2024

Tartu Ülikooli lõpuaktused toimuvad 14.–21. juunini. Aktuseid kannab üle UTTV ja neid saab hiljem järgi vaadata UTTV veebilehelt, kuhu laetakse ka aktustest tehtud fotod. Külalised saavad ülikooli aulas toimuvate lõpuaktuste otseülekannet jälgida ka peahoone auditooriumis 139 ja suurelt ekraanilt peahoone ees. Palava ilma korral on soovitatav võtta kaasa isiklik veepudel. Lõpetajad, kes soovivad endale ülikooli teklit või sõrmust, saavad selle tellida ülikooli veebipoest shop.ut.ee.

Lõpudiplomi väljastamine

Lõpudokumendid antakse üliõpilasele üle lõpuaktusel juunis. Kes lõpuaktusele minna ei saa, võib diplomile järele tulla õppeosakonda Jakobi 1.

Infoks lõpetajale

* Kasutajana on ligipääs õppeinfosüsteemi kuni eksmatrikuleerimiseni. Õppeainete info on pärast seda endiselt leitav õppeinfosüsteemist.
* Ärge unustage, et ühiselamus elamine on ette nähtud vaid ülikoolis õppimise ajaks.
* Ärge unustage tagastada raamatukogust laenutatud materjale.

›› Jätka õpinguid magistriõppes

Kuni 26. juunini k.a kestab vastuvõtt eestikeelsesse magistriõppesse.
Kõrghariduse esimese astme õppesse saab samuti kandideerida kuni 26. juunini k.a.
Lisainfo: ut.ee/sisseastumine

›› Olulisemad muudatused õppekorralduses 2024/25. õppeaastast

Tasuta õppimise reeglid muutuvad rangemaks. Loe õppkorralduse muudatuste kohta.

›› Lõpuaktuste ajakava 2024

Tartu Ülikooli lõpuaktused toimuvad 14.–21. juunini. Aktuseid kannab üle UTTV ja hiljem saab neid järgi vaadata UTTV veebilehelt. Külalised saavad ülikooli aulas toimuvate lõpuaktuste otseülekannet jälgida ka peahoone auditooriumis 139 ja suurelt ekraanilt peahoone ees. Palava ilma korral on soovitatav võtta kaasa isiklik veepudel. Lõpetajad, kes soovivad endale ülikooli teklit või sõrmust, saavad selle tellida ülikooli veebipoest shop.ut.ee.

Lõpudiplomi väljastamine

Lõpudokumendid antakse üliõpilasele üle lõpuaktusel juunis. Kes lõpuaktusele minna ei saa, võib diplomile järele tulla õppeosakonda Jakobi 1.

Infoks lõpetajale

* Kasutajana on ligipääs õppeinfosüsteemi kuni eksmatrikuleerimiseni. Õppeainete info on pärast seda endiselt leitav õppeinfosüsteemist.
* Ärge unustage, et ühiselamus elamine on ette nähtud vaid ülikoolis õppimise ajaks.
* Ärge unustage tagastada raamatukogust laenutatud materjale.

›› Jätka õpinguid magistriõppes

Kuni 26. juunini kestab vastuvõtt eestikeelsesse magistriõppesse.
Kõrghariduse esimese astme õppekavade kandideerimisperiood on 12.–26. juuni.
Lisainfo: ut.ee/sisseastumine

›› Olulisemad muudatused õppekorralduses 2024/25. õppeaastast

Tasuta õppimise reeglid muutuvad rangemaks. Loe õppkorralduse muudatuste kohta.

›› Lõpuaktuste ajakava 2024

Tartu Ülikooli lõpuaktused toimuvad 14.–21. juunini. Aktuseid kannab üle UTTV ja hiljem saab neid järgi vaadata UTTV veebilehelt. Külalised saavad ülikooli aulas toimuvate lõpuaktuste otseülekannet jälgida ka peahoone auditooriumides 139 ja 140 ning suurelt ekraanilt peahoone ees. Palava ilma korral on soovitatav võtta kaasa isiklik veepudel. Lõpetajad, kes soovivad endale ülikooli teklit või sõrmust, saavad selle tellida ülikooli veebipoest shop.ut.ee.

Lõpudiplomi väljastamine

Lõpudokumendid antakse üliõpilasele üle lõpuaktusel juunis. Kes lõpuaktusele minna ei saa, võib diplomile järele tulla õppeosakonda Jakobi 1.

Infoks lõpetajale

* Kasutajana on ligipääs õppeinfosüsteemi kuni eksmatrikuleerimiseni. Õppeainete info on pärast seda endiselt leitav õppeinfosüsteemist.
* Ärge unustage, et ühiselamus elamine on ette nähtud vaid ülikoolis õppimise ajaks.
* Ärge unustage tagastada raamatukogust laenutatud materjale.

›› Olulisemad muudatused õppekorralduses 2024/25. õppeaastast

Tasuta õppimise reeglid muutuvad rangemaks.

›› Lõpuaktuste ajakava 2024

Tartu Ülikooli lõpuaktused toimuvad 14.–21. juunini. Aktuseid kannab üle UTTV ja hiljem saab neid järgi vaadata UTTV veebilehelt. Külalised saavad ülikooli aulas toimuvate lõpuaktuste otseülekannet jälgida ka peahoone auditooriumides 139 ja 140 ning suurelt ekraanilt peahoone ees. Palava ilma korral on soovitatav võtta kaasa isiklik veepudel. Lõpetajad, kes soovivad endale ülikooli teklit või sõrmust, saavad selle tellida ülikooli veebipoest shop.ut.ee.

›› SAIS-is saab kontrollida tasuta õppimise õigust

Käesolevast aastast muutuvad rangemaks reeglid, mis lubavad teist ja enamat korda samal kõrgharidusastmel tasuta õppida. Täpsemalt saab piirangute kohta lugeda Haridus- ja teadusministeeriumi kodulehelt ja ülikooli kodulehelt.
Tasuta õppimise õigust kõrghariduse esimese ja teise astme õppes saab kontrollida Sisseastumise infosüsteemis SAIS.

›› 15. mail kell 21 algab õppeainetesse registreerumine

Kolmapäeval, 15. mail kell 21 algab sügissemestri õppeainetesse registreerumine õppeinfosüsteemis (ÕIS). Registreerumine on avatud üldjuhul kuni sügissemestri alguseni ehk lõpeb 1. septembril. Kui õppeaine versioonidele on registreerumise andmed lisatud, siis on võimalik neid juba enne registreerumise algust ka planeerijasse lisada (vaata juhendit), kavandades sel viisil uut semestrit. Planeerijat kasutades saab kõikidesse semestri õppeainetesse registreerumise avanedes ühe korraga registreeruda. Kogu uue semestri koormust ja võimalikke kattuvusi on mugav vaadata semestripõhiselt planeerija kalendervaates. Vaata ka õppeainetesse registreerumise juhendit.

›› SAIS-is saab kontrollida tasuta õppimise õigust

Käesolevast aastast muutuvad rangemaks reeglid, mis lubavad teist ja enamat korda samal kõrgharidusastmel tasuta õppida. Täpsemalt saab piirangute kohta lugeda Haridus- ja teadusministeeriumi kodulehelt ja ülikooli kodulehelt.
Tasuta õppimise õigust kõrghariduse esimese ja teise astme õppes saab kontrollida Sisseastumise infosüsteemis SAIS.

›› Uue semestri tunniplaani saab koostada ÕIS-is juba enne ainetesse registreerumist

Kui õppeaine versioonidele on registreerumise andmed lisatud, saab ÕIS-i registreeringute lehel lisada õppeaineid planeerijasse (vaata juhendit), kavandades sel viisil uut semestrit. Planeerijat kasutades saab kõikidesse semestri õppeainetesse ühe korraga registreeruda alates 15. maist kell 21.00. Kogu uue semestri koormust ja võimalikke kattuvusi on mugav vaadata semestripõhiselt planeerija kalendervaates. Kui mõnda õppeainet ei saa planeerijasse lisada, siis võib-olla ei ole õppejõud sellele veel registreerumise andmeid lisanud ning tasub proovida mõne aja pärast uuesti.

›› Õppetasud 2024/2025. õppeaastal

›› Õppetasud 2024/2025. õppeaastal

Lae alla järgmise õppeaasta ainepunktide ja VÕTA taotluse läbivaatamise hinnatabel.

>> Õpitud semester

Selle nädala esmaspäevast alates on pool kevadsemestrit möödas. Kes soovib semestri teises pooles akadeemilisele puhkusele minna, peab arvestama, et kevadsemester läheb nüüdsest õpituna kirja. Õppekava täitmist hinnatakse õpitud semestrite alusel, iga semestri nominaalmaht on 30 EAP-d.

›› 22. aprillil saab läbi pool semestrist

22. aprillil saab akadeemilises kalendris läbi pool semestrist. See tähendab, et käesolev kevadsemester loetakse nominaalaja arvestuses õpitud semestriks. Seda on oluline teada näiteks akadeemilise puhkuse kontekstis – alates sellest kuupäevast akadeemilisele puhkusele minejad peavad arvestama, et kohustuslikule õppemahule lisandub 30 EAP-d. Õppekava täitmist hinnatakse õpitud semestrite alusel, iga semestri nominaalmaht on 30 EAP-d.

›› Kaheastmelist autentimist tuleb edaspidi kasutada ka ülikooli infosüsteemidesse ja keskkondadesse sisselogimisel

Kui seni tuli kõikidel ülikooli töötajatel ja üliõpilastel kasutada kaheastmelist autentimist vaid Microsofti kontoga seotud rakendustes, siis alates 17. aprillist tuleb seda teha ka ülikooli infosüsteemidesse sisselogimisel. 

Muudatus puudutab ülikooli ainulogimisega (ingl single sign-on, SSO) infosüsteeme ja keskkondi (nt ÕIS, vikilehed, DHIS, siseveeb jms).

Kaheastmeline autentimine annab kasutajakontole lisakaitse ja aitab seda turvata isegi siis, kui parool peaks lekkima. Autentida saab kolmel viisil: parooli ja autentimisrakenduse; parooli ja SMS-i; ID-kaardi, Mobiil-ID või Smart-ID kaudu.

Üldiselt eeldab autentimistoiming mobiiltelefoni olemasolu, sest kasutajal tuleb esimene sisselogimine kinnitada igas oma seadmes (sülearvuti, lauaarvuti, nutitelefon, tahvelarvuti jms). Seda tuleb teha kas autentimisrakenduse või SMS-i teel saadetud koodi abil iga 180 päeva järel. Infotehnoloogia osakond soovitab autentimisrakendustest kasutada Microsoft Authenticatorit või Google Authenticatorit.

Loe kaheastmelisest autentimisest lähemalt arvutiabi vikist.

Lisateave:
TÜ arvutiabi
737 5500 (5500)
arvutiabi@ut.ee
IT-portaal

›› Õpitud semester

22. aprillil saab läbi pool semestrist. See tähendab, et käesolev kevadsemester loetakse nominaalaja arvestuses õpitud semestriks. Seda on oluline teada näiteks akadeemilisele puhkusele mineku kontekstis – alates sellest kuupäevast akadeemilisele puhkusele minejad peavad arvestama, et kohustuslikule õppemahule lisandub 30 EAP-d. Õppekava täitmist hinnatakse õpitud semestrite alusel, iga semestri nominaalmaht on 30 EAP-d.

Akadeemilisest petturlusest hoidumine

Semester on täies hoos ning tuletame meelde, et nii eksamite ajal kui ka kogu õppetöös on oluline jälgida akadeemilise eetika põhimõtteid.

Akadeemilise eetika üheks oluliseks osaks nii teadus- kui ka õppetöös on akadeemilisest petturlusest hoidumine. Õppekorralduseeskirja järgi on võimalus teha akadeemilise petturluse korral lisaks noomitusele ja eksmatrikuleerimisele üliõpilasele ka esmalt hoiatus. Hoiatus on noomitusest leebem, kuid ka hoiatuse saamise korral on õppejõul õigus hinnata õppeaine negatiivsele tulemusele või alandada hinnet. „Hoiatuste süsteemi üks eesmärk on, et üliõpilase rikkumine ei jääks reageeringuta,“ on öelnud TÜ sotsiaalteaduste valdkonna õppeprodekaan Janno Lahe (vaata artiklit).

Hoiatus lisatakse ÕISi ning kustutatakse kahe aasta möödumisel. Kui üliõpilane tunneb, et teda on hoiatatud ebaõiglaselt, on tal õigus esitada viie tööpäeva jooksul seletuskiri ja taotleda juhtumi ülevaatamist vastavas komisjonis.

Vaata lähemalt, mis on akadeemiline petturlus ja mis sellega kaasneb: https://ut.ee/et/sisu/akadeemiline-petturlus

Vaata ka sotsiaalteaduste valdkonna ja üliõpilasesinduse algatusel valminud videoklippe akadeemilisest petturlusest: https://sotsiaalteadused.ut.ee/et/akadeemiline-petturlus

Austagem oma kaasõppijaid ja õppejõude ning jäägem ausaks!

Õppetasu maksetähtpäev kevadsemestril on 20. märts

Üliõpilastel, kes õpivad tasuliselt või kes peavad õppetasu maksma puuduolevate punktide eest, on õppetasu maksmise tähtaeg 20. märts.

15. märtsini saab kandideerida ingliskeelsesse magistriõppesse

Eestikeelse magistriõppe kandideerimistähtaeg on 26. juuni.

Lisainfo ülikooli veebilehel.

Õppetasu maksetähtpäev kevadsemestril on 20. märts

Üliõpilastel, kes õpivad tasuliselt või kes peavad õppetasu maksma puuduolevate punktide eest, on õppetasu maksmise tähtaeg 20. märts.

Õppetasu maksetähtpäev kevadsemestril on 20. märts

Üliõpilastel, kes õpivad tasuliselt või kes peavad õppetasu maksma puuduolevate punktide eest, on õppetasu maksmise tähtaeg 20. märts.

Jätka õpinguid magistriõppes

Magistriõppe vastuvõtt on avatud.

 • Võõrkeelse õppe kandideerimistähtaeg on 15. märts.
 • Eestikeelsesse õppesse saab avaldusi esitada kuni 26. juunini.

Lisainfo ülikooli veebilehel.

Kontrollige oma kontaktandmeid ÕISis

Palun kontrollige oma kontaktandmeid õppeinfosüsteemis. Vaadake, et ÕISis on olemas kehtiv e-posti aadress, telefoninumber ning igapäevane elukoht (tegelik aadress). Vastutus kontaktandmete uuendamise osas on üliõpilasel. Ülikoolis õppides on oluline, et suhtlus ülikooli ja õppuri vahel toimiks ning et ülikool saaks vajadusel Teiega kontakti. Kindlasti on vajalik sisestada oma pangakonto number stipendiumide jaoks.

Jätka õpinguid magistriõppes

Magistriõppe vastuvõtt on avatud.

 • Võõrkeelse õppe kandideerimistähtaeg on 15. märts.
 • Eestikeelsesse õppesse saab avaldusi esitada kuni 26. juunini.

Lisainfo ülikooli veebilehel.

Jätka õpinguid magistriõppes

Magistriõppe vastuvõtt on avatud.

 • Võõrkeelse õppe kandideerimistähtaeg on 15. märts.
 • Eestikeelsesse õppesse saab avaldusi esitada kuni 26. juunini.

Lisainfo ülikooli veebilehel.

Uuest õppeaastast muutuvad tasuta õppimise tingimused

Alates 2024/2025. õppeaastast jõustuvad kõrgharidusseaduse muudatused. Muu hulgas karmistatakse sätteid, mis puudutavad samal kõrgharidusastmel teist või enamat korda tasuta õppimist. Palun tutvu muudatustega tähelepanelikult Haridus- ja Teadusministeeriumi kodulehel.

Mis muutub enne 2024. aasta sügist sisse astunud üliõpilase jaoks?

 • Üliõpilane, kes katkestab õpingud ajal, mil pool õppekava nominaalkestusest ei ole veel möödas, saab tulla samal kõrgharidusastmel tasuta õppima aastatel 2024–2026. Alates 2027. aastast saab samal kõrgharidusastmel tasuta õppima asuda vaid juhul, kui varasemad tasuta õpingud ei ole ületanud 365 päeva.
 • Üliõpilane, kes katkestab tasuta õpingud ajal, mil rohkem kui pool õppekava nominaalkestusest on möödas, saab uuesti tasuta samale kõrgharidusastmele õppima tulla siis, kui eksmatrikuleerimisest on möödunud vähemalt kümme aastat.
 • Edaspidi ei saa asuda tasuta õppima teise kõrgkooli nii, et samal ajal säilib tasuta õppekoht ka Tartu Ülikoolis. Üliõpilane, kes on alustanud enne 2024. aastat tasuta õpinguid eri õppekavade alusel, saab tasuta õppida ja lõpetada kuni 2027. aasta sügiseni.
 • Ülikooli tasemeõppe kulude hüvitamise tingimuste ja korra kohaselt peab üliõpilane edaspidi maksma õppetasu eelmistel semestritel puudu jäänud ainepunktide eest ka siis, kui eksmatrikuleerimine toimub enne maksetähtpäeva.
 • Sama korra kohaselt peab alates 2024. aasta sügisest sisse astunud üliõpilane omal soovil eksmatrikuleerimise korral maksma õppetasu lisaks eelmistel semestritel puudu jäänud ainepunktidele ka jooksval semestril registreeritud, kuid läbimata jäänud õppeainete ainepunktide eest, kui üliõpilane katkestab õpingud hiljem kui 70 päeva pärast semestri algust. Enne 2024. aasta sügist õpinguid alustanud üliõpilasele rakendub üleminekuaeg ja talle kohaldub see nõue 2027/2028. õppeaastast.

Lisateave:
Haridus- ja Teadusministeeriumi  koduleht
Tartu Ülikooli koduleht
Tartu Ülikooli nõustamiskeskus: noustaja@ut.ee

Kevadsemestri algus

12. veebruariga on alanud uus semester. Õppeainete registeerumise tähtaeg on lõppenud (kui ainekavas pole sätestatud teist tähtaega).

Õppetasu maksmisest vabastamine

Taotluse esitamise tähtaeg on 15. veebruar. Täpsem info, kellel on õigus õppetasu maksmisest vabastust taotleda SIIN.

Õppekava täitmine

Üliõpilane peab täitma õppekava, millele ta on immatrikuleeritud ja selle täitmist kontrollitakse uuele semestrile eelneva kuupäeva seisuga. Täpsem info SIIN. Õppekava täitmist arvestatakse õppekulude hüvitamise määramisel ja stipendiumide ning õppetoetuste taotlemisel.

 Uuest õppeaastast muutuvad tasuta õppimise tingimused

Alates 2024/2025. õppeaastast jõustuvad kõrgharidusseaduse muudatused. Muu hulgas karmistatakse sätteid, mis puudutavad samal kõrgharidusastmel teist või enamat korda tasuta õppimist. Palun tutvu muudatustega tähelepanelikult Haridus- ja Teadusministeeriumi kodulehel.

Mis muutub enne 2024. aasta sügist sisse astunud üliõpilase jaoks?

 • Üliõpilane, kes katkestab õpingud ajal, mil pool õppekava nominaalkestusest ei ole veel möödas, saab tulla samal kõrgharidusastmel tasuta õppima aastatel 2024–2026. Alates 2027. aastast saab samal kõrgharidusastmel tasuta õppima asuda vaid juhul, kui varasemad tasuta õpingud ei ole ületanud 365 päeva.
 • Üliõpilane, kes katkestab tasuta õpingud ajal, mil rohkem kui pool õppekava nominaalkestusest on möödas, saab uuesti tasuta samale kõrgharidusastmele õppima tulla siis, kui eksmatrikuleerimisest on möödunud vähemalt kümme aastat.
 • Edaspidi ei saa asuda tasuta õppima teise kõrgkooli nii, et samal ajal säilib tasuta õppekoht ka Tartu Ülikoolis. Üliõpilane, kes on alustanud enne 2024. aastat tasuta õpinguid eri õppekavade alusel, saab tasuta õppida ja lõpetada kuni 2027. aasta sügiseni.
 • Ülikooli tasemeõppe kulude hüvitamise tingimuste ja korra kohaselt peab üliõpilane edaspidi maksma õppetasu eelmistel semestritel puudu jäänud ainepunktide eest ka siis, kui eksmatrikuleerimine toimub enne maksetähtpäeva.
 • Sama korra kohaselt peab alates 2024. aasta sügisest sisse astunud üliõpilane omal soovil eksmatrikuleerimise korral maksma õppetasu lisaks eelmistel semestritel puudu jäänud ainepunktidele ka jooksval semestril registreeritud, kuid läbimata jäänud õppeainete ainepunktide eest, kui üliõpilane katkestab õpingud hiljem kui 70 päeva pärast semestri algust. Enne 2024. aasta sügist õpinguid alustanud üliõpilasele rakendub üleminekuaeg ja talle kohaldub see nõue 2027/2028. õppeaastast.

Lisateave:
Haridus- ja Teadusministeeriumi  koduleht
Tartu Ülikooli koduleht
Tartu Ülikooli nõustamiskeskus: noustaja@ut.ee

 

Sisesta oma õppekava valikud ÕISi

Kõikidel esmakursuslastel (2023/2024. õppeaastal sisse astunud) on nüüd võimalik oma õppekava valikud ÕISi sisestada. Valikute sisestamise tähtaeg on täna (12.02.2024), kuid vajadusel saab valikuid ka hiljem muuta.

Bakalaureuseõppe esmakursuslased peavad valima kõik peaeriala moodulid ja õppeained, kui õppekavas ei ole kehtestatud hilisemat tähtaega peaeriala moodulite valimiseks. Kui ka teistel õppeastmetel on valitavaid mooduleid ja õppeaineid, tuleb valik teha teise semestri alguseks.

Varem sisse astunud õppijad saavad soovi korral oma valikuid muuta ja täiendada. Bakalaureuseõppe teise aasta üliõpilased (2022/2023. õppeaastal sisse astunud) peavad kevadsemestri alguseks valima kõik õppekava täitmiseks vajalikud moodulid.

Moodulite ja õppeainete valimine on oluline, sest selle järgi arvutatakse õppekava täitmise protsenti, mida kasutatakse õppekulude hüvitamise määramisel (kui õppida eestikeelse õppekava alusel täiskoormusega) ja stipendiumide ning õppetoetuste taotlemisel. Meeles tuleb pidada, et stipendiumi taotlust saab esitada alles järgmisel päeval pärast moodulite ja õppeainete valiku sisestamist ÕISi.

Vajaduse korral saab nõu küsida oma õppekorralduse spetsialistilt.

Lõppeb õppeainetesse registreerumine

11. veebruariga lõppeb kevadsemestri õppeainetesse registreerumine õppeinfosüsteemis.

Sügissemester on lõppenud

Akadeemilise kalendri järgi on 4. veebruariga sügissemester lõppenud ning 5. veebruarist – 11. veebruarini on talvevaheaeg ja 12. veebruaril algab kevadsemester.

Moodulite valimine ÕISis

Enamikul esmakursuslastest (2023/2024. õppeaastal sisse astunud) on nüüd võimalik oma õppekava valikud ÕISi sisestada. Kui tavapäraselt tuleb moodulite valik ÕISi sisestada esimese semestri lõpuks, siis erandkorras saab seda teha kuni teise semestri alguseni ehk kuni 12.02.2024.

Oma õppekava valikute sisestamisega peavad veel veidi ootama järgmiste õppekavade tudengid:

Kõiki nimetatud õppekavade tudengid saavad õppekavade avamise kohta teate oma ülikooli e-posti aadressile niipea, kui õppekava on valikute tegemiseks avatud. Ülikooli e-posti aadressile tulnud kirjad on leitavad Microsoft Outlook’i veebiversioonist ja ÕISi teadete postkastist.

Bakalaureuseõppe esmakursuslased peavad valima kõik peaeriala moodulid ja õppeained, kui õppekavas ei ole kehtestatud hilisemat tähtaega peaeriala moodulite valimiseks. Kui ka teistel õppeastmetel on valitavaid mooduleid ja õppeaineid, tuleb valik teha teise semestri alguseks.

Varem sisse astunud õppijad saavad soovi korral oma valikuid muuta ja täiendada. Bakalaureuseõppe teise aasta üliõpilased (2022/2023. õppeaastal sisse astunud) peavad kevadsemestri alguseks valima kõik õppekava täitmiseks vajalikud moodulid.

Moodulite ja õppeainete valimine on oluline, sest selle järgi arvutatakse õppekava täitmise protsenti, mida kasutatakse õppekulude hüvitamise määramisel (kui õppida eestikeelse õppekava alusel täiskoormusega) ja stipendiumide ning õppetoetuste taotlemisel. Meeles tuleb pidada, et stipendiumi taotlust saab esitada alles järgmisel päeval pärast moodulite ja õppeainete valiku sisestamist ÕISi.

Vajaduse korral saab nõu küsida oma õppekorralduse spetsialistilt.

Õppetasu maksmisest vabastamine

Taotluse esitamise tähtaeg on 15. veebruar. Täpsem info, kellel on õigus õppetasu maksmisest vabastust taotleda SIIN.

Õppekava täitmine

Üliõpilane peab täitma õppekava, millele ta on immatrikuleeritud ja selle täitmist kontrollitakse uuele semestrile eelneva kuupäeva seisuga. Täpsem info SIIN. Õppekava täitmist arvestatakse õppekulude hüvitamise määramisel ja stipendiumide ning õppetoetuste taotlemisel.

29. jaanuarist lõpetatakse ut.ee e-postkasti suunamine ülikoolivälistele meiliaadressidele

Alates 29. jaanuarist 2024 kl 15.00 lõpetatakse turvakaalutluste tõttu ut.ee e-posti edasisuunamine ülikoolivälistele e-posti aadressidele ja peatatakse kõik praegused suunamised. Edaspidi laekuvad kõik ülikooli ja õppekorraldust puudutavad teavitused ja kirjad sinu ut.ee postkasti.

E-kirjade edasisuunamisel on suur risk petukirjadeks, andmete lekkeks või andmekaitse nõuete rikkumiseks. Loe ka infoturbejuhi Risto Rahu selgitust muudatuste kohta.

Pärast 29. jaanuari saab seni kirju edasi suunanud üliõpilane neid lugeda vaid ut.ee postkastist. Ülikooli e-posti saab lugeda veebilehelt https://kiri.ut.ee, samuti kõigist enamlevinud e-posti rakendustest. Kõigis neis on võimalik oma era- ja ülikooli meili postkastid mugavalt ühendada.

Kui jääd seadistamisega hätta, võta julgelt ühendust arvutiabiga (arvutiabi@ut.ee, 737 5500, IT-portaal).

Paneme kõigile üliõpilastele südamele, et ülikooli ametlikud suhtluskanalid on õppeinfosüsteem (ÕIS) ja ülikooli e-post. Ülikooli e-posti kaudu jõuavad sinuni kõik õpingutega seotud olulised teated. Ülikool loeb ut.ee aadressile saadetud korraldused ja teated sulle edastatuks (ÕKE VII.1 punkt 107).

Moodulite valimine ÕISis

Õppekava valikute sisestamise võimalus ÕISis avatakse esmakursuslastele (2023/2024. õppeaastal sisse astunud) selle ja järgmise nädala jooksul õppekavade kaupa. Õppija valikute kohta saavad õppijad teavituse õppekavade kaupa ülikooli e-posti aadressile ja ÕISi teadete postkasti. Pärast teate saamist on õppijal võimalik oma õppekava valikuid ÕISi sisestada.

Esimese semestri lõpuks, hiljemalt 4. veebruariks peavad ÕIS-is olema valitud moodulid oma õppekavast. Bakalaureuseõppe esmakursuslased peavad valima kõik peaeriala moodulid, kui õppekavas ei ole kehtestatud hilisemat tähtaega peaeriala moodulite valimiseks. Kui ka teistel õppeastmetel on valitavaid mooduleid, tuleb valik teha esimese aasta sügissemestri lõpuks.

Varem sisse astunud õppijad saavad soovi korral valikuid muuta ja täiendada. Bakalaureuseõppe teise aasta üliõpilased (2022/2023. õppeaastal sisse astunud) peavad sügissemestri lõpuks valima kõik õppekava täitmiseks vajalikud moodulid.

Moodulite valimine on oluline, sest selle järgi arvutatakse õppekava täitmise protsent, mida kasutatakse õppekulude hüvitamise määramisel (kui õpid eestikeelse õppekava alusel täiskoormusega) ja stipendiumide ning õppetoetuste taotlemisel.

Vajaduse korral saab nõu küsida oma õppekorralduse spetsialistilt.

Tule tuutoriks!

Ootame aktiivseid tudengeid osalema tuutorite väljaõppes! 2023/2024 õppeaasta kevadsemestriks on eriti oodatud ainele Tuutorite väljaõpe 1. osa (3 EAP) registreeruma järgmiste õppekavade üliõpilased: ajalugu, antiikkeeled ja -kultuurid, ajakirjandus ja kommunikatsioon, hambaarstiteadus, humanitaar- ja sotsiaalainete õpetamine põhikoolis, infoühiskond ja sotsiaalne heaolu,  loodus- ja reaalainete õpetamine põhikoolis, religiooniuuringud ja teoloogia, riigiteadused, romanistika, semiootika ja kultuuriteooria, õigusteadus (Tallinn), proviisor, matemaatiline statistika ning kolledžite õppekavade üliõpilased.

Teiste õppekavade üliõpilaste aktiivsus on olnud suurem ning registreerunuid piisavalt, aga see ei pane piiri ette, et ei saaks veel tulla! Ikka saab! Kuid selleks, et tuutoritel jätkuks endil piisavalt tegemist, oleme arvestanud, et umbes 15 üliõpilaste kohta on 1 tuutor. Kui tuutoreid on ühelt õppekavalt liiga palju, siis pakume võimalust olla tuutor ka muudele õppekavadele, sh ingliskeelsetele.

Moodulite valimine ÕISis

Õppekava valikute sisestamise võimalus ÕISis avatakse esmakursuslastele (2023/2024. õppeaastal sisse astunud) selle ja järgmise nädala jooksul õppekavade kaupa. Õppija valikute kohta saavad õppijad teavituse õppekavade kaupa ülikooli e-posti aadressile ja ÕISi teadete postkasti. Pärast teate saamist on õppijal võimalik oma õppekava valikuid ÕISi sisestada.

Esimese semestri lõpuks, hiljemalt 4. veebruariks peavad ÕIS-is olema valitud moodulid oma õppekavast. Bakalaureuseõppe esmakursuslased peavad valima kõik peaeriala moodulid, kui õppekavas ei ole kehtestatud hilisemat tähtaega peaeriala moodulite valimiseks. Kui ka teistel õppeastmetel on valitavaid mooduleid, tuleb valik teha esimese aasta sügissemestri lõpuks.

Varem sisse astunud õppijad saavad soovi korral valikuid muuta ja täiendada. Bakalaureuseõppe teise aasta üliõpilased (2022/2023. õppeaastal sisse astunud) peavad sügissemestri lõpuks valima kõik õppekava täitmiseks vajalikud moodulid.

Moodulite valimine on oluline, sest selle järgi arvutatakse õppekava täitmise protsent, mida kasutatakse õppekulude hüvitamise määramisel (kui õpid eestikeelse õppekava alusel täiskoormusega) ja stipendiumide ning õppetoetuste taotlemisel.

Vajaduse korral saab nõu küsida oma õppekorralduse spetsialistilt.

Õppetasu maksmisest vabastamine

Taotluse esitamise tähtaeg on 15. veebruar. Täpsem info, kellel on õigus õppetasu maksmisest vabastust taotleda SIIN.

29. jaanuarist lõpetatakse ut.ee e-postkasti suunamine ülikoolivälistele meiliaadressidele

Alates 29. jaanuarist 2024 kl 15.00 lõpetatakse turvakaalutluste tõttu ut.ee e-posti edasisuunamine ülikoolivälistele e-posti aadressidele ja peatatakse kõik praegused suunamised. Edaspidi laekuvad kõik ülikooli ja õppekorraldust puudutavad teavitused ja kirjad sinu ut.ee postkasti.

E-kirjade edasisuunamisel on suur risk petukirjadeks, andmete lekkeks või andmekaitse nõuete rikkumiseks. Loe ka infoturbejuhi Risto Rahu selgitust muudatuste kohta.

Pärast 29. jaanuari saab seni kirju edasi suunanud üliõpilane neid lugeda vaid ut.ee postkastist. Ülikooli e-posti saab lugeda veebilehelt https://kiri.ut.ee, samuti kõigist enamlevinud e-posti rakendustest. Kõigis neis on võimalik oma era- ja ülikooli meili postkastid mugavalt ühendada.

Kui jääd seadistamisega hätta, võta julgelt ühendust arvutiabiga (arvutiabi@ut.ee, 737 5500, IT-portaal).

Paneme kõigile üliõpilastele südamele, et ülikooli ametlikud suhtluskanalid on õppeinfosüsteem (ÕIS) ja ülikooli e-post. Ülikooli e-posti kaudu jõuavad sinuni kõik õpingutega seotud olulised teated. Ülikool loeb ut.ee aadressile saadetud korraldused ja teated sulle edastatuks (ÕKE VII.1 punkt 107).

Õppetasu maksmisest vabastamine

Taotluse esitamise tähtaeg on 15. veebruar. Täpsem info, kellel on õigus õppetasu maksmisest vabastust taotleda SIIN.

Tule tuutoriks!

Kas tahaksid aidata järgmisel õppeaastal alustavaid tudengeid ülikooliellu sisseelamisel ning teenida selle eest ainepunkte ja väärtuslik õpikogemus? Tule tuutoriks!
Tuutor ehk üliõpilasest nõustaja on tuutorikoolituse läbinud vabatahtlik üliõpilane, kes abistab oma või lähedase eriala esmakursuslasi või välisüliõpilasi õpingute alustamisel Tartu Ülikoolis.
Tuutoriks saamiseks registreeru õppeainesse Tuutorite väljaõpe P2OO.00.007, 1. osa, mille käigus omandatakse tuutorluseks vajalikud teadmised ja oskused. Sama aine sügisel toimuva teise osa (Tuutorite väljaõpe P2OO.00.007, 2. osa) ehk tuutoripraktika raames viiaksegi tuutoritegevused ellu.
Tuutoriks võib tulla olenemata õppekavast, õppevormist ja õppeastmest, kui oled huvitatud esmakursuslaste aitamisest. Tuutoreid vajavad kõik TÜ I õppeastme õppekavad ning ingliskeelsed II õppeastme õppekavad. Loe lähemalt, kuidas tuutoriks saada siit. Tuutoreid ootame igale õppekavale, arvestuslikult 15 üliõpilase kohta 1 tuutor.

29. jaanuarist lõpetatakse ut.ee e-postkasti suunamine ülikoolivälistele meiliaadressidele

Alates 29. jaanuarist 2024 kl 15.00 lõpetatakse turvakaalutluste tõttu ut.ee e-posti edasisuunamine ülikoolivälistele e-posti aadressidele ja peatatakse kõik praegused suunamised. Edaspidi laekuvad kõik ülikooli ja õppekorraldust puudutavad teavitused ja kirjad sinu ut.ee postkasti.

E-kirjade edasisuunamisel on suur risk petukirjadeks, andmete lekkeks või andmekaitse nõuete rikkumiseks. Loe ka infoturbejuhi Risto Rahu selgitust muudatuste kohta.

Pärast 29. jaanuari saab seni kirju edasi suunanud üliõpilane neid lugeda vaid ut.ee postkastist. Ülikooli e-posti saab lugeda veebilehelt https://kiri.ut.ee, samuti kõigist enamlevinud e-posti rakendustest. Kõigis neis on võimalik oma era- ja ülikooli meili postkastid mugavalt ühendada.

Kui jääd seadistamisega hätta, võta julgelt ühendust arvutiabiga (arvutiabi@ut.ee, 737 5500, IT-portaal).

Paneme kõigile üliõpilastele südamele, et ülikooli ametlikud suhtluskanalid on õppeinfosüsteem (ÕIS) ja ülikooli e-post. Ülikooli e-posti kaudu jõuavad sinuni kõik õpingutega seotud olulised teated. Ülikool loeb ut.ee aadressile saadetud korraldused ja teated sulle edastatuks (ÕKE VII.1 punkt 107).

Õppeainetesse registreerumine on avatud 15. detsembrist kell 21.00

Avatud on kevadsemestri õppeainetesse registreerumine õppeinfosüsteemis (ÕIS). Registreerumine on avatud üldjuhul kuni semestri alguseni ehk lõpeb 11. veebruaril. ÕISi registreeringute lehel saab lisada õppeaineid planeerijasse (vaata juhendit), kavandades sel viisil uut semestrit. Kogu uue semestri koormust ja võimalikke kattuvusi on mugav vaadata semestripõhiselt planeerija kalendervaates.

Tule tuutoriks!

Kas tahaksid aidata järgmisel õppeaastal alustavaid tudengeid ülikooliellu sisseelamisel ning teenida selle eest ainepunkte ja väärtuslik õpikogemus? Tule tuutoriks!
Tuutor ehk üliõpilasest nõustaja on tuutorikoolituse läbinud vabatahtlik üliõpilane, kes abistab oma või lähedase eriala esmakursuslasi või välisüliõpilasi õpingute alustamisel Tartu Ülikoolis.
Tuutoriks saamiseks registreeru õppeainesse Tuutorite väljaõpe P2OO.00.007, 1. osa, mille käigus omandatakse tuutorluseks vajalikud teadmised ja oskused. Sama aine sügisel toimuva teise osa (Tuutorite väljaõpe P2OO.00.007, 2. osa) ehk tuutoripraktika raames viiaksegi tuutoritegevused ellu.
Tuutoriks võib tulla olenemata õppekavast, õppevormist ja õppeastmest, kui oled huvitatud esmakursuslaste aitamisest. Tuutoreid vajavad kõik TÜ I õppeastme õppekavad ning ingliskeelsed II õppeastme õppekavad. Loe lähemalt, kuidas tuutoriks saada siit.

15. detsembril kell 21.00 algab õppeainetesse registreerumine

15. detsembril kell 21.00 algab kevadsemestri õppeainetesse registreerumine õppeinfosüsteemis (ÕIS). Registreerumine on avatud üldjuhul kuni semestri alguseni ehk lõpeb 11. veebruaril. Kui õppeaine versioonidele on registreerumise andmed lisatud, siis on võimalik neid juba enne registreerumise algust ka planeerijasse lisada (vaata juhendit), kavandades sel viisil uut semestrit. Planeerijat kasutades saab kõikidesse semestri õppeainetesse registreerumise avanedes ühe korraga registreeruda. Kogu uue semestri koormust ja võimalikke kattuvusi on mugav vaadata semestripõhiselt planeerija kalendervaates.

Tule tuutoriks!

Kas tahaksid aidata järgmisel õppeaastal alustavaid tudengeid ülikooliellu sisseelamisel ning teenida selle eest ainepunkte ja väärtuslik õpikogemus? Tule tuutoriks!
Tuutor ehk üliõpilasest nõustaja on tuutorikoolituse läbinud vabatahtlik üliõpilane, kes abistab oma või lähedase eriala esmakursuslasi või välisüliõpilasi õpingute alustamisel Tartu Ülikoolis.
Tuutoriks saamiseks registreeru alates 15. detsembrist õppeainesse Tuutorite väljaõpe P2OO.00.007, 1. osa, mille käigus omandatakse tuutorluseks vajalikud teadmised ja oskused. Sama aine sügisel toimuva teise osa (Tuutorite väljaõpe P2OO.00.007, 2. osa) ehk tuutoripraktika raames viiaksegi tuutoritegevused ellu.
Tuutoriks võib tulla olenemata õppekavast, õppevormist ja õppeastmest, kui oled huvitatud esmakursuslaste aitamisest. Tuutoreid vajavad kõik TÜ I õppeastme õppekavad ning ingliskeelsed II õppeastme õppekavad.

 

Moodulite valimine ÕISis

Esimese semestri lõpuks peavad õppijad valima ÕISis õppekava moodulid. Mooduleid saavad valida kõik õppijad, kes on asunud õppima enne 2023/2024. õppeaastat.

Sel sügisel sisse astunud õppijad ei saa endiselt oma õppekava moodulite valikuid ÕISi sisestada. Oma valikud saavad õppijad teha terve semestri vältel ja ÕISi meeskond teavitab koheselt, kui taastame ka sel sügisel sisse astunutele võimaluse oma moodulite valikuid ÕISi sisestada.

Hetkel kuvatakse ka “Valikud õppekavas” lehel ebatäpset infot.

Kolm olulist muudatust e-postiteenuse kasutamise korras

2024. aasta esimeses pooles muudetakse ülikooli e-postiteenuse kasutamise korda. Kavandatavad muudatused puudutavad ut.ee e-postkasti suunamist ülikoolivälistele meiliaadressidele, e-kirjade arhiveerimist ja listiteenuse haldamist.

Alates 29. jaanuarist 2024 kl 15.00 lõpetatakse turvakaalutluste tõttu ut.ee e-posti aadressil tulnud kirjade edasisuunamine ülikoolivälistele e-posti aadressidele. Seejärel saavad kirju edasi suunanud inimesed lugeda neid vaid ülikooli e-postkastist, kasutades veebilehte kiri.ut.ee või lisades ut.ee postkasti oma nutiseadme või arvuti e-posti rakendusse.

Uue semestri tunniplaani saab koostada ÕISis juba enne ainetesse registreerumist

Kui õppeaine versioonidele on registreerumise andmed lisatud, saab ÕISi registreeringute lehel lisada õppeaineid planeerijasse (vaata juhendit), kavandades sel viisil uut semestrit. Planeerijat kasutades saab kõikidesse semestri õppeainetesse ühe korraga registreeruda alates 15. detsembrist kell 21.00. Kogu uue semestri koormust ja võimalikke kattuvusi on mugav vaadata semestripõhiselt planeerija kalendervaates. Kui mõnda õppeainet ei saa planeerijasse lisada, siis võib-olla ei ole õppejõud sellele veel registreerumise andmeid lisanud ning tasub proovida mõne aja pärast uuesti.

Tutvu kõrvaleriala valimise võimalustega

Bakalaureuseõppe üliõpilased saavad soovi korral oma või teistest bakalaureuseõppekavadest valida kõrvaleriala. Kui soovid kõrvaleriala valida, tuleb valik teha hiljemalt 2. aasta sügissemestri lõpuks. Vaata 2023/2024. õa. õppekavade kõrvalerialasid õppekava ülesehituse lehelt pealkirja alt „Milliseid kõrvalerialasid saab õppekavadest valida“. 1. aasta üliõpilased saavad kõrvaleriala valida 2023/2024. õa. õppekava versioonist. 2. aasta üliõpilased saavad kõrvaleriala valida 2022/2023. ja 2023/2024. õa. õppekava versioonist.
Teavitame ka, et 1.aasta üliõpilased (2023/24. õa sisseastujad) ei saa hetkel oma õppekava moodulite valikuid ÕISi sisestada. ÕISi meeskond teavitab koheselt, kui see võimalus tekib.


Õpitud semester

Algavast nädalast on pool semestrit möödas. Kes soovib veel praegu semestri teises pooles minna akadeemilisele puhkusele peab arvestama, et sügissemester läheb nüüd õpituna kirja ja kohustuslikule õppemahule lisandub 30 EAP-d. Õppekava täitmist hinnatakse õpitud semestrite alusel, iga semestri nominaalmaht on 30 EAP-d.

Majandusteaduskonnas algas 1. novembril Vastuvõtt 1-aastastele magistrikavadele

Õpitud semester

13. novembril saab läbi pool semestrist. See tähendab, et käesolev sügissemester loetakse nominaalaja arvestuses õpitud semestriks. Seda on oluline teada näiteks akadeemilisele puhkusele mineku kontekstis – alates sellest kuupäevast akadeemilisele puhkusele minejad peavad arvestama, et kohustuslikule õppemahule lisandub 30 EAP-d. Õppekava täitmist hinnatakse õpitud semestrite alusel, iga semestri nominaalmaht on 30 EAP-d.

Sisseelamiskohtumine eesti keelt teise keelena kõnelevatele üliõpilastele

Järgmine kohtumine eesti keelt teise keelena kõnelevatele üliõpilastele sarja „Rännak ülikooliellu“ raames toimub teisipäeval (07.11) kell 18.15 Jakobi 2-438. Seekord on fookuses  vaimne tervis, sh stressiga toimetulek uues keele- ja kultuurikeskkonnas. Oodatud on nii varasemad kui uued osalejad, kutsu ka oma sõber või tuttav kaasa! Registreeri kohtumisele siin.

Ouriginali plagiaadituvastussüsteemi teenus on peatatud

Haridus- ja Teadusministeerium on andnud teada, et seoses peatselt kasutusele võetava uue plagiaadituvastussüsteemiga on alates 2. novembrist peatatud Ouriginali plagiaadituvastussüsteemi teenus. Infot uue süsteemi ja selle juurutamise aja kohta jagatakse niipea, kui täpsem info selgub.

Ülikool on kirjalike tööde autentsuse kontrollimiseks kasutanud Ouriginali plagiaadituvastussüsteemi. Kuna Ouriginali kasutamise leping lõppeb ning Haridus- ja Teadusministeerium võtab kasutusele uue hangitava süsteemi, on Ouriginali teenus alates 2. novembrist plagiaadituvastusüsteemi konsortsiumi liikmetele (sh Tartu Ülikool) peatatud.

Haridus- ja Teadusministeerium ei ole veel teada andnud, kes on uus teenusepakkuja. Kuna uue plagiaadituvastussüsteemi juurutamine võtab aega, võib teenuse kasutamisse jääda kuni kuuajaline paus.

Kui Moodle’i ülesande seadistus on selline, et esitatud töö saadetakse Ouriginali kontrolli, saavad õppijad seda endiselt teha ja töö hindamiseks esitada, kuid näevad lehel hüüumärgiga ikooni, millel kuvatakse hiirega üle sõites tekst „Faili saatmisel Ouriginali tekkis viga“. Palume õppijatel sellele teatele mitte tähelepanu pöörata.

Õppejõududel on soovitatav ülesande seadetes Ouriginali kontroll välja lülitada.

Lisateave:
Annika Tina
õppeosakonna juhataja
737 6300
annika.tina@ut.ee
Lehti Pilt
haridustehnoloogia peaspetsialist
737 6306
lehti.pilt@ut.ee

Akadeemilisest petturlusest hoidumine

Semestri keskpaik hakkab kätte jõudma ning tuletame meelde, et nii eksamite ajal kui ka kogu õppetöös on oluline jälgida akadeemilise eetika põhimõtteid.

Akadeemilise eetika üheks oluliseks osaks nii teadus- kui ka õppetöös on akadeemilisest petturlusest hoidumine. Õppekorralduseeskirja järgi on võimalus teha akadeemilise petturluse korral lisaks noomitusele ja eksmatrikuleerimisele üliõpilasele ka esmalt hoiatus. Hoiatus on noomitusest leebem, kuid ka hoiatuse saamise korral on õppejõul õigus hinnata õppeaine negatiivsele tulemusele või alandada hinnet. „Hoiatuste süsteemi üks eesmärk on, et üliõpilase rikkumine ei jääks reageeringuta,“ on öelnud TÜ sotsiaalteaduste valdkonna õppeprodekaan Janno Lahe (vaata artiklit).

Hoiatus lisatakse ÕISi ning kustutatakse kahe aasta möödumisel. Kui üliõpilane tunneb, et teda on hoiatatud ebaõiglaselt, on tal õigus esitada viie tööpäeva jooksul seletuskiri ja taotleda juhtumi ülevaatamist vastavas komisjonis.

Vaata lähemalt, mis on akadeemiline petturlus ja mis sellega kaasneb: https://ut.ee/et/sisu/akadeemiline-petturlus

Vaata ka sotsiaalteaduste valdkonna ja üliõpilasesinduse algatusel valminud videoklippe akadeemilisest petturlusest: https://sotsiaalteadused.ut.ee/et/akadeemiline-petturlus

Austagem oma kaasõppijaid ja õppejõude ning jäägem ausaks!

Sisseelamiskohtumine eesti keelt teise keelena kõnelevatele üliõpilastele

Järgmine kohtumine eesti keelt teise keelena kõnelevatele üliõpilastele sarja „Rännak ülikooliellu“ raames toimub teisipäeval (24.10) kell 18.15 Jakobi 2-438. Seekord on fookuses  õpikultuuri erinevused ning suhtlus õppejõudude ja kaasüliõpilastega. Teeme tutvust erinevate üliõpilasorganisatsiooniga, kohtumisel osaleb ka TÜ Üliõpilasesindus. Oodatud on nii varasemad kui uued osalejad, kutsu ka oma sõber või tuttav kaasa! Registreeri kohtumisele siin.

Õppetasu maksetähtpäev on 20. oktoober

Üliõpilastel, kes õpivad tasuliselt või kes peavad õppetasu maksma puuduolevate ainepunktide eest, on õppetasu maksmise tähtaeg 20. oktoober.

Kontaktandmete kontrollimine ÕISis

Palun kontrollige oma kontaktandmeid õppeinfosüsteemis (ÕIS). Vaadake, et ÕISis on olemas kehtiv e-posti aadress, telefoninumber ning igapäevane elukoht (tegelik aadress). Vastutus kontaktandmete uuendamise osas on üliõpilasel. Ülikoolis õppides on oluline, et suhtlus ülikooli ja õppuri vahel toimiks ning et ülikool saaks vajadusel Teiega kontakti.
Samuti on vajalik sisestada oma pangakonto number stipendiumide saamise jaoks.

Sisseelamiskohtumine eesti keelt teise keelena kõnelevatele üliõpilastele

Järgmine kohtumine eesti keelt teise keelena kõnelevatele üliõpilastele sarja „Rännak ülikooliellu“ raames toimub teisipäeval (10.10) kell 18.15 Jakobi 2-438. Seekord on fookuses suhtlemisjulguse, erialaste ja sõprussuhete loomise teemad. Oodatud on nii varasemad kui uued osalejad, kutsu ka oma sõber või tuttav kaasa! Registreeri kohtumisele siin.

 

Õppetasu maksetähtpäev on 20. oktoober

Üliõpilastel, kes õpivad tasuliselt või kes peavad õppetasu maksma puuduolevate ainepunktide eest, on õppetasu maksmise tähtaeg 20. oktoober.

Kontaktandmete kontrollimine ÕISis

Palun kontrollige oma kontaktandmeid õppeinfosüsteemis (ÕIS). Vaadake, et ÕISis on olemas kehtiv e-posti aadress, telefoninumber ning igapäevane elukoht (tegelik aadress). Vastutus kontaktandmete uuendamise osas on üliõpilasel. Ülikoolis õppides on oluline, et suhtlus ülikooli ja õppuri vahel toimiks ning et ülikool saaks vajadusel Teiega kontakti.
Samuti on vajalik sisestada oma pangakonto number stipendiumide saamise jaoks.

Tõend ülikoolis õppimise kohta

Kui teil peaks vaja minema tõendit ülikoolis õppimise kohta (nt tööandjale esitamiseks), saate selle haridusportaalist, kui sealne tõend sobib. Samuti on võimalik õppimise tõendit küsida valdkonna dekanaadist või õppekava haldavast instituudist või kolledžist. Täpsem info SIIN.

Õppekava täitmise hindamisest bakalaureuseõppe tasuta õppes õppivatel üliõpilastel

Õppekava täitmist õppekulude hüvitamise otsuse tegemiseks hinnatakse kuni kuu lõpuni ehk septembris moodulite juurde valimisega või muutmisega ÕISis ei pea kiirustama ja ei olegi soovituslik. Oluline on silmas pidada, et õppekava täitmise mahtu õppekulude hüvitamise otsuse tegemisel vaadatakse õppekava kontekstis st õppekavast valitud moodulite ja õppeainete suhtes (ei vaadata lihtsalt õppetöö tulemusi kokku).
Üliõpilane peab olema teadlik, et moodulite valikute lehel muudatusi tehes võib läbimõtlemata valikute korral kaasneda ootamatu arve õppekulude hüvitamiseks, kui uute valikute alusel ei lähe kõik seni läbitud õppeained enam õppekava täitmisena arvesse.
Õppekava täitmisest saab täpsemalt lugeda siit.
Peaeriala moodulite valimise tähtaeg on 1. aasta bakalaureuseõppe üliõpilastel sügissemestri lõpp. 2. aasta üliõpilastel tuleb teise aasta sügissemestri lõpuks valida kõik õppekava täitmiseks vajalikud moodulid. Praegu semestri alguses on seega moodulite valimisega veel aega.
Mooduleid saavad valida kõik õppijad, kes on asunud õppima enne 2023/2024. õppeaastat. Sel sügisel sisse astunud õppijad ei saa ajutiselt oma õppekava moodulite valikuid ÕISi sisestada. Oma valikud saavad õppijad teha terve semestri vältel ja ÕISi meeskond teavitab koheselt, kui taastame ka sel sügisel sisse astunutele võimaluse oma moodulite valikuid ÕISi sisestada.

Keeleõppepesa eesti keelt teise keelena kõnelevatele üliõpilastele

Keeleõppepesa annab väga hea ülevaate eesti keele õppimise võimalustest Tartu Ülikoolis. Samuti on keeleõppepesas kirjas üritused, mis aitavad Sul Tartu üliõpilaseluga mõnusalt kohaneda. Järgmine kohtumine sarjas „Rännak ülikooliellu eesti keelt teise keelena kõnelevatele üliõpilastele“,  toimub 26. septembril Tartus,  Jakobi 2-438 algusega kl 18.15. Samal veebilehel saab ka registreeruda.
Septembrikuus toimub ka bussiekskursioon „Rännak Eestimaale“ marsruudil Tartu–Soomaa–Viljandi–Tartu. Infot leiad keeleõppepesast!

Tõend ülikoolis õppimise kohta

Kui teil peaks vaja minema tõendit ülikoolis õppimise kohta (nt tööandjale esitamiseks), saate selle haridusportaalist, kui sealne tõend sobib. Samuti on võimalik õppimise tõendit küsida valdkonna dekanaadist või õppekava haldavast instituudist või kolledžist. Täpsem info SIIN.

Tartu Ülikooli ametlik e-posti aadress ja digivahendid  

Kõigile üliõpilastele on loodud Tartu Ülikooli e-posti konto ja e-posti aadress kujul eesnimi.perenimi[at]ut.ee. See on ametlik e-posti aadress, kuhu saadetakse kõik õppetööga seotud kirjavahetus. Ülikooliga (õppejõududega) suheldes tuleb kasutada ülikooli aadressi. Ülikooli e-posti kontole pääsete ligi nii e-posti rakenduste (Outlook, Thunderbird) kui ka veebiliidese (kiri.ut.ee) kaudu. Selle eesmärk on tagada, et kogu õppetööga seotud teave jõuaks tõrgeteta kõigi üliõpilasteni ja et üliõpilastel oleks võimalik täies mahus rakendada ülikooli infosüsteemide võimalusi ning Microsoft Office 365 funktsioone, sh ühistöö kalendreid, rühmatööd, Teamsi, Sharepointi ja Onedrive’i teavitusi. Vaata ka veebiseminari „Digivahendid õppetöös“.

Seoses Moodle’iga esineb osades ainetes vigu

Õppeaine ja Moodle’i vahelises liidestuses esineb osades ainetes vigu, mis mõjutavad õppeaine info uuendamist Moodle’i kursusel ja õppijate automaatset ülekandmist kursusele. Vigade tõttu ei pruugita hiljem ainele registreerunud õppijaid kursusele automaatselt lisada.

Palume õppijatel siseneda Moodle’isse ja kontrollida, kas neil on kõikidele vajalikele Moodle’i kursustele ligipääs olemas. Juhul kui ligipääs puudub, tuleb pöörduda vastava õppeaine õppejõu poole. Õppejõu kontaktid leiab ülikooli kodulehelt.

Esimese semestri üliõpilaste õppeainetesse registreerumise tähtaeg on 18. september.

Sügissemestri tunniplaani koostamisel on abiks planeerija, seda kasutades saab kõikidesse semestri õppeainetesse ühe korraga registreeruda. Õppeainete planeerimise juhend. Õppainetesse registreerumise juhend.

Seoses Moodle’iga esineb osades ainetes vigu

Õppeaine ja Moodle’i vahelises liidestuses esineb osades ainetes vigu, mis mõjutavad õppeaine info uuendamist Moodle’i kursusel ja õppijate automaatset ülekandmist kursusele. Vigade tõttu ei pruugita hiljem ainele registreerunud õppijaid kursusele automaatselt lisada.

Palume õppijatel siseneda Moodle’isse ja kontrollida, kas neil on kõikidele vajalikele Moodle’i kursustele ligipääs olemas. Juhul kui ligipääs puudub, tuleb pöörduda vastava õppeaine õppejõu poole. Õppejõu kontaktid leiab ülikooli kodulehelt.

Keeleõppepesa eesti keelt teise keelena kõnelevatele üliõpilastele

Keeõppepesa annab väga hea ülevaate eesti keele õppimise võimalustest Tartu Ülikoolis. Leia endale sobivad kursused, mis aitavad Sul eestikeelses õppetöös hästi hakkama saada. Registreeruda saab ka täna, st 18. septembril. Mõni kursus alustab ka hiljem, seega vaata hoolikalt registreerimise tähtajad üle.

Keeleõppepesas on kirjas ka üritused, mis aitavad Sul Tartu üliõpilaseluga mõnusalt kohaneda. Tule vaata, millal ja mis teemal toimub järgmine kohtumine sarjas „Rännak ülikooliellu eesti keelt teise keelena kõnelevatele üliõpilastele“, samal veebilehel saab ka kohtumistele registreeruda. Septembrikuus toimub ka bussiekskursioon „Rännak Eestimaale“ marsruudil Tartu–Soomaa–Viljandi–Tartu.
Kasuta julgesti keeleõppepesa nii õpingute alguses kui ka edaspidi!

Tartu Ülikooli ametlik e-posti aadress ja digivahendid  

Kõigile üliõpilastele on loodud Tartu Ülikooli e-posti konto ja e-posti aadress kujul eesnimi.perenimi[at]ut.ee. See on ametlik e-posti aadress, kuhu saadetakse kõik õppetööga seotud kirjavahetus. Ülikooliga (õppejõududega) suheldes tuleb kasutada ülikooli aadressi. Ülikooli e-posti kontole pääsete ligi nii e-posti rakenduste (Outlook, Thunderbird) kui ka veebiliidese (kiri.ut.ee) kaudu. Selle eesmärk on tagada, et kogu õppetööga seotud teave jõuaks tõrgeteta kõigi üliõpilasteni ja et üliõpilastel oleks võimalik täies mahus rakendada ülikooli infosüsteemide võimalusi ning Microsoft Office 365 funktsioone, sh ühistöö kalendreid, rühmatööd, Teamsi, Sharepointi ja Onedrive’i teavitusi. Vaata ka veebiseminari „Digivahendid õppetöös“.

Esimese semestri üliõpilaste õppeainetesse registreerumise tähtaeg on 18. september.

Sügissemestri tunniplaani koostamisel on abiks planeerija, seda kasutades saab kõikidesse semestri õppeainetesse ühe korraga registreeruda. Õppeainete planeerimise juhend. Õppainetesse registreerumise juhend.

Teised esimese semestri tähtsad kuupäevad

Õppekava täitmine

Üliõpilane peab täitma õppekava, millele ta on immatrikuleeritud ja selle täitmist kontrollitakse. Täpsem info SIIN.

15. septembri taotluse esitamisest Kaitseressursside Ametile

15. septembrini on kutsealustest (Eesti kodanikest mehed) esmakursuslastel võimalik valida ajateenistusse asumise aastat. Selleks tuleb esitada taotlus Kaitseressursside Ametile. Õigus ajapikendusele on ainult nendel kutsealustel, kes on asunud kõrgharidusõppes edasi õppima samal aastal, kui omandasid keskhariduse ning kes esitavad taotluse sama aasta 15. septembriks. Täpsemad tingimused ja taotlusvormid leiad kodulehelt. Elektrooniliselt saab taotluse kõige hõlpsamalt esitada kaitseväeteenistuse veebis. Tudengid, kes taotlust õigeaegselt ei esita, kutsutakse ajateenistusse võrdsetel aluste teiste kutsealustega ja lähtudes riigi vajadustest. Täiendavaid võimalusi kõrgharidusõpinguteks ajapikendust taotleda kaitseväeteenistuse seadus ei paku.
Arstiks või õeks õppima asudes on võimalik taotleda õpingute perioodiks vabastust ajateenistusest. Selleks peab esitama Kaitseressursside Ametile kirjaliku taotluse 30 päeva jooksul immatrikuleerimisest arvates. Taotlusvormid leiad kodulehelt. Elektrooniliselt saab taotluse esitada kaitseväeteenistuse veebis. Pärast õpingute katkestamist või lõpetamist õigus vabastusele lõpeb.

Õppetasu maksmisest vabastamine

Taotluse esitamise tähtaeg on 15. september. Täpsem info, kellel on õigus õppetasu maksmisest vabastust taotleda SIIN.

Moodulite valimine ÕISis

Esimese semestri lõpuks peavad õppijad valima ÕISis õppekava moodulid.

Mooduleid saavad valida kõik õppijad, kes on asunud õppima enne 2023/2024. õppeaastat.

Sel sügisel sisse astunud õppijad ei saa ajutiselt oma õppekava moodulite valikuid ÕISi sisestada. Oma valikud saavad õppijad teha terve semestri vältel ja ÕISi meeskond teavitab koheselt, kui taastame ka sel sügisel sisse astunutele võimaluse oma moodulite valikuid ÕISi sisestada.

Anname ka teada, et hetkel kuvatakse “Valikud õppekavas” lehel ebatäpset infot.

Esimese semestri üliõpilaste õppeainetesse registreerumise tähtaeg on 18. september.

Sügissemestri tunniplaani koostamisel on abiks planeerija, seda kasutades saab kõikidesse semestri õppeainetesse ühe korraga registreeruda. Õppeainete planeerimise juhend. Õppainetesse registreerumise juhend.
Õppeainete planeerimisel ja ainetesse registreerumisel on abiks uutele bakalaureuse-, rakenduskõrgharidusõppe ja integreeritud õppe üliõpilastele ka tuutorid õppeaasta alguses. Vaata, kes on tuutor https://ut.ee/et/sisu/tugi-tuutorilt

Oluline info uuele üliõpilasele

Teised esimese semestri tähtsad kuupäevad

Õppekava täitmine

Üliõpilane peab täitma õppekava, millele ta on immatrikuleeritud ja selle täitmist kontrollitakse. Täpsem info SIIN.

15. septembri taotluse esitamisest Kaitseressursside Ametile

15. septembrini on kutsealustest (Eesti kodanikest mehed) esmakursuslastel võimalik valida ajateenistusse asumise aastat. Selleks tuleb esitada taotlus Kaitseressursside Ametile. Õigus ajapikendusele on ainult nendel kutsealustel, kes on asunud kõrgharidusõppes edasi õppima samal aastal, kui omandasid keskhariduse ning kes esitavad taotluse sama aasta 15. septembriks. Täpsemad tingimused ja taotlusvormid leiad kodulehelt. Elektrooniliselt saab taotluse kõige hõlpsamalt esitada kaitseväeteenistuse veebis. Tudengid, kes taotlust õigeaegselt ei esita, kutsutakse ajateenistusse võrdsetel aluste teiste kutsealustega ja lähtudes riigi vajadustest. Täiendavaid võimalusi kõrgharidusõpinguteks ajapikendust taotleda kaitseväeteenistuse seadus ei paku.
Arstiks või õeks õppima asudes on võimalik taotleda õpingute perioodiks vabastust ajateenistusest. Selleks peab esitama Kaitseressursside Ametile kirjaliku taotluse 30 päeva jooksul immatrikuleerimisest arvates. Taotlusvormid leiad kodulehelt. Elektrooniliselt saab taotluse esitada kaitseväeteenistuse veebis. Pärast õpingute katkestamist või lõpetamist õigus vabastusele lõpeb.

Õppetasu maksmisest vabastamine

Taotluse esitamise tähtaeg on 15. september. Täpsem info, kellel on õigus õppetasu maksmisest vabastust taotleda SIIN.

Moodulite valimine ÕISis

Esimese semestri lõpuks peavad õppijad valima ÕISis õppekava moodulid.

Mooduleid saavad valida kõik õppijad, kes on asunud õppima enne 2023/2024. õppeaastat.

Sel sügisel sisse astunud õppijad ei saa ajutiselt oma õppekava moodulite valikuid ÕISi sisestada. Oma valikud saavad õppijad teha terve semestri vältel ja ÕISi meeskond teavitab koheselt, kui taastame ka sel sügisel sisse astunutele võimaluse oma moodulite valikuid ÕISi sisestada.

Anname ka teada, et hetkel kuvatakse “Valikud õppekavas” lehel ebatäpset infot.

Tartu Ülikooli 2023/2024. õppeaasta avaaktus toimub esmaspäeval, 4. septembril kell 10.00.

Oluline info uuele üliõpilasele

 

Algas esmakursuslaste õppeainetesse registreerumine

2023/24. õa sisse astunud üliõpilased saavad õppeaineid planeerida ja ainetesse registreeruda õppeinfosüsteemis (ÕIS) juba nädal aega enne õppeaasta algust ehk alates tänasest, 28. augustist 2023. Selleks kuupäevaks on uutele üliõpilastele saadetud ülikooli IT-osakonna poolt kasutajatunnus ja parool ning nad omavad ÕISi ligipääsu. Planeerija on abiks sügissemestri tunniplaani koostamisel, seda kasutades saab kõikidesse semestri õppeainetesse ühe korraga registreeruda. Õppeainete planeerimise juhend. Õppainetesse registreerumise juhend.

Õppeainetesse registreerumise tähtaeg esmakursuslastel on 18. september 2023.

Õppeainete planeerimisel ja ainetesse registreerumisel on abiks uutele bakalaureuse-, rakenduskõrgharidusõppe ja integreeritud õppe üliõpilastele ka tuutorid õppeaasta alguses. Vaata, kes on tuutor https://ut.ee/et/sisu/tugi-tuutorilt

Lõppeb õppeainetesse registreerumine

3. septembriga lõppeb teise ja järgmiste aastate üliõpilaste sügissemestri õppeainetesse registreerumine ÕIS-is. Esimese semestri üliõpilaste õppeainetesse registreerumise tähtaeg on 18. september.

 

Õpingute pikendamine

Õppe lõpukuupäeva lähenedes (seda kuupäeva näeb ÕISist) esitage õpingute pikendusavaldus enne õppe lõpukuupäeva oma valdkonna dekanaati või instituudi või kolledži õppekorralduse spetsialistile.

Olulisemad muudatused õppekorralduseeskirjas 2023/24. õppeaastast

Õppetasud 2023/2024. õppeaastal

Tartu Ülikooli 2023/2024. õppeaasta avaaktus toimub esmaspäeval, 4. septembril kell 10.00.

Oluline info uuele üliõpilasele

Õpingute pikendamine

Õppe lõpukuupäeva lähenedes (seda kuupäeva näeb ÕISist) esitage õpingute pikendusavaldus enne õppe lõpukuupäeva oma valdkonna dekanaati või instituudi või kolledži õppekorralduse spetsialistile.

Olulisemad muudatused õppekorralduseeskirjas 2023/24. õppeaastast

Õppetasud 2023/2024. õppeaastal