Stipendiumid ja õppetoetused

Stipendiumid ja õppetoetused on mõeldud üliõpilase hariduse omandamisega seotud kulude katmiseks, et tudeng saaks keskenduda õppetööle. Lisaks riiklikele stipendiumitele ja õppetoetustele on mitmeid teisi stipendiume, millele kandideerida.

26. veebruar – 2. märts

Riiklikud stipendiumid ja õppetoetused kevadsemestriks

28. veebruaril lõppeb erialastipendiumi ja tulemusstipendiumi taotlemine ÕISis.

Vajaduspõhist õppetoetust on võimalik taotleda kogu semestri vältel riigiportaalis, toetus määratakse alaets taotlemise kuust kuni semestri lõpuni.

Vajaduspõhist eritoetust on võimalik taotleda semestri vältel iga kuu 10. kuupäevast kuni juunini (k.a.) õppeosakonnas. Toetus määratakse alates taotlemise kuust kuni semestri lõpuni.

Konkurss Ülo Pärnitsa nimelisele stipendiumile: „Kuidas teha Ülemiste City linnak targemaks?“

Kandideerida saavad kõik, kes on valmis andma oma panuse Ülemiste City targa linnaku arengusse. Konkursitöö võib esitada üksi või tiimides, kaasata võib ka juhendajaid, mentoreid. Loe lähemalt.

Läti valitsus pakub 2018/19. õppeaastaks stipendiume Läti kõrgkoolides uurimistöö tegemiseks ja suvekursustel osalemiseks.

Taotlusvorm koos kõigi nõutud lisadega tuleb esitada elektrooniliselt veebipõhises taotlussüsteemis. Taotluste esitamise tähtaeg Läti kõrgkoolides uurimistöö tegemiseks on 1. aprill. Suvekursustel osalemise taotlusi võetakse vastu 1. märtsist kuni 4. maini. Täpsemat infot taotlemise kohta leiate State Education Development Agency (VIAA) veebilehel . Küsimuste korral kirjutage scholarships@viaa.gov.lv.

Dora Pluss

Dora Pluss lühiajalise õpirände (kuni 30 päeva) stipendium. Tähtaeg 1. märts. Taotlemist ei toimu loodus- ja täppisteaduste valdkonnas (järgmine tähtaeg 1. aprill).

Kristjan Jaagu välislähetuste stipendium

Stipendiumiga toetatakse lühiajalisi õppetööga seotud välisreise, sealhulgas näiteks: konverentsidel osalemine, raamatukogus töötamine, laboratooriumi kasutamine, oma loengu arendamine, töö kraaditöö juhendajaga, täienduskursustel osalemine, konsultatsioonid, suvekoolid. Korraga toetatakse kolmepäevast kuni 30 päeva pikkust  välismaal viibimist. Kandideerimise tähtaeg 1. märts.

19. veebruar – 23. veebruar

Riiklikud stipendiumid ja õppetoetused kevadsemestriks

Erialastipendiumi saab taotleda 1.–28. veebruarini ÕISi kaudu. Stipendiumi suurus on 160-300 eurot kuus.

Tulemusstipendiumi saab taotleda 1.–28. veebruarini ÕISi kaudu. Stipendiumi suurus on 100 eurot kuus.

Vajaduspõhist õppetoetust on võimalik taotleda kogu semestri vältel riigiportaalis. Veebruaris algab kevadsemestiks taotlemine. Stipendiumi suurus on 75-220 eurot kuus.

Vajaduspõhist eritoetust on võimalik taotleda semestri vältel iga kuu 10. kuupäevast kuni juunini (k.a.) õppeosakonnas. Vajaduspõhise eritoetuse suurus on 135 eurot kuus.

Erivajadustega üliõpilaste stipendiumi kevadine taotlusvoor lõppeb 20. veebruaril. Taotlust saab esitada elektroonilises taotluskeskkonnas. Sõltuvalt puudeastmest ja liigist jääb stipendiumi suurus vahemikku 60–510 eurot kuus.

Dora Pluss

Dora Pluss lühiajalise õpirände (kuni 30 päeva) stipendium. Tähtaeg 1. märts. Taotlemist ei toimu loodus- ja täppisteaduste valdkonnas (järgmine tähtaeg 1. aprill).

Kristjan Jaagu välislähetuste stipendium

Stipendiumiga toetatakse lühiajalisi õppetööga seotud välisreise, sealhulgas näiteks: konverentsidel osalemine, raamatukogus töötamine, laboratooriumi kasutamine, oma loengu arendamine, töö kraaditöö juhendajaga, täienduskursustel osalemine, konsultatsioonid, suvekoolid. Korraga toetatakse kolmepäevast kuni 30 päeva pikkust  välismaal viibimist. Kandideerimise tähtaeg 1. märts.

12. veebruar – 16. veebruar

Erivajadustega üliõpilaste stipendium

Erivajadustega üliõpilaste stipendiumi kevadine taotlusvoor lõppeb 20. veebruaril. Taotlust saab esitada elektroonilises taotluskeskkonnas. Sõltuvalt puudeastmest ja liigist jääb stipendiumi suurus vahemikku 60–510 eurot kuus.

Hiina haridusministeeriumi stipendiumid

Hiina RV Haridusministeerium pakub 10 stipendiumi bakalaureuse-, magistri- ja doktoriõppeks ning teadlastele. 2018/19 õppeaastaks pakub Hiina valitsus 3 stipendiumi ka meditsiiniõpinguteks magistritasemel. Taotluste esitamise tähtaeg on 26. märts 2017.

Turkish Scholarships

Presidency of Turks Abroad and Related Communities of the Prime Ministry of the Republic of Turkey will grant scholarships for undergraduate and post-graduate (masters and doctorate) studies for the year 2018. The period of application from Estonia will begin by 15 February 2018 for the post-graduate studies and the application for undergraduate studies will start by 16 April 2018. Application can be done on the website.


5. veebruar – 9. veebruar

Riiklikud stipendiumid ja õppetoetused kevadsemestriks

Erialastipendiumi saab taotleda 1.–28. veebruarini ÕISi kaudu. Stipendiumi suurus on 160-300 eurot kuus.

Tulemusstipendiumi saab taotleda 1.–28. veebruarini ÕISi kaudu. Stipendiumi suurus on 100 eurot kuus.

Vajaduspõhist õppetoetust on võimalik taotleda kogu semestri vältel riigiportaalis. Veebruaris algab kevadsemestiks taotlemine. Stipendiumi suurus on 75-220 eurot kuus.

Vajaduspõhist eritoetust on võimalik taotleda kevadsemestril alates 10. veebruarist kuni juunini (k.a.) õppeosakonnas. Vajaduspõhise eritoetuse suurus on 135 eurot kuus.

Erivajadustega üliõpilaste stipendiumi kevadine taotlusvoor on avatud, taotlusi saab esitada elektroonilises taotluskeskkonnas kuni 20. veebruarini. Sõltuvalt puudeastmest ja liigist jääb stipendiumi suurus vahemikku 60–510 eurot kuus.

The A. Wilhelmsen Foundation sihtasutuse stipendiumid
The A. Wilhelmsen Foundation pakub stipendiume üliõpilastele, kes soovivad jätkata oma õpinguid magistriastmes Norras ülikoolis NHH Norwegian School of Economics. Kandideerimise tähtaeg 15. veebruar.

Jaapani MEXT stipendiumid
Jaapani Haridus-, Kultuuri-, Spordi-, Teadus- ja Tehnoloogiaministeerium pakub stipendiume õppimiseks Jaapanis nii kutsekoolis kui ka ülikoolis (bakalaureuse- ja magistritasemel). Infotund toimub 15. veebruaril kell 14.15 Tartu Ülikooli Philosophicumis.