Stipendiumid ja õppetoetused

Stipendiumid ja õppetoetused on mõeldud üliõpilase hariduse omandamisega seotud kulude katmiseks, et tudeng saaks keskenduda õppetööle. Lisaks riiklikele stipendiumitele ja õppetoetustele on mitmeid teisi stipendiume, millele kandideerida.

2. oktoober – 8. oktoober

Riiklikud stipendiumid ja õppetoetused

Õpetajakoolituse ja tugispetsialistide koolituse üliõpilaste stipendiumi saavad taotleda 2023/24. õpetajakoolituse erialadele sisseastujad 8. oktoobrini ÕISi kaudu. Stipendiumi suurus täiskoormusega õppekavadel on 400 eurot kuus, osakoormusega õppekavadel 250 eurot kuus.

Erivajadusega üliõpilaste stipendiumi taotlustähtaeg 18. obtoober 2023

Erivajadusega üliõpilaste stipendiumi eesmärk on toetada erivajadusega üliõpilasi kõrghariduse omandamisel. Erivajadusega üliõpilaste stipendiumit saab alates immatrikuleerimise õppeaasta esimesest semestrist.  Sügisese taotlusvooru taotluste esitamise tähtaeg on 18. oktoober 2023.

Asenduskodulaste kõrgharidusstipendiumi taotlustähtaeg 18. oktoober 2023

Stipendiumiga toetakse asendushooldusel viibinud või eestkostja peres elanud üliõpilaste kõrghariduse omandamist. Stipendiumi saab taotleda õppimiseks rakenduskõrgharidus-, bakalaureuse-, magistri- ning bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õppes. Stipendiumi suurus täiskoormusega õppes on 160 eurot kuus. Taotlusi võetakse vastu üks kord aastas ning taotluste esitamise tähtaeg 2023. aastal on 18. oktoober.

TÜ Sihtasutuse stipendiumid

2023. aasta Wise'i stipendium

Stipendium antakse Tartu Ülikooli arvutiteaduse instituudi bakalaureuse- või magistriõppe naisüliõpilastele, välja arvatud teiste kõrgkoolidega ühisõppekavadel, mille vastuvõtt toimub teises õppeasutuses. Taotlemise tähtaeg: 10. oktoober 2023.

2023. aasta Marju Lepajõe mälestusfondi stipendium

Stipendiumifondi eesmärk on tunnustada ja väärtustada teadus- ja tõlketegevust, mis seostub Marju Lepajõe elutöö jätkamisega. Stipendiumi saavad kandideerida vähemalt magistrikraadiga isikud. Taotlemise tähtaeg: 10. oktoober 2023 (k.a).

2023. aasta Karl Laaguse nimeline mälestusstipendium

Stipendiumi eesmärk on toetada Tartu Ülikooli muuseumi töötajaid, kes on silma paistnud Tartu Ülikooli pärandi säilitamisega ja soovivad end oma erialal täiendada uute teadmiste ja oskuste omandamisega. Stipendiumile saavad kandideerida TÜ muuseumi töötajad. Taotlemise tähtaeg: 10. oktoober 2023 (k.a). 

2023. aasta Apotheka farmaatsiaõppe- ja teaduse arendusfondi stipendium (sügissemester)

Apotheka farmaatsiaõppe –ja teaduse arendusfondi eesmärk on toetada Tartu Ülikooli farmaatsia instituudi üliõpilaste, doktorantide ja teadlaste praktilise farmaatsia alast õppe- ja teadustööd. Taotlemise tähtaeg: 10. oktoober 2023.

2023. aasta Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi logopeedia stipendium

Stipendiumile saavad kandideerida Tartu Ülikooli logopeedia eriala magistriõppe II aasta üliõpilased, kes soovivad peale kutse omandamist töötada laste ja noorte logopeedina. Taotlemise tähtaeg: 13. oktoober 2023 (k.a).

2023. aasta Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi eripedagoogika stipendium

Stipendiumile saavad kandideerida Tartu Ülikooli eripedagoogika eriala magistriõppe II aasta üliõpilased, kes soovivad peale kutse omandamist töötada laste ja noortega. Taotlemise tähtaeg: 13. oktoober 2023 (k.a).

Harald Raudsepa 2023/2024 õa stipendiumid

Estonian-Revelia Academic Fund'i Sihtasutus Eestis(ERAF Sihtasutus Eestis) annab Eesti Vabariigi ja välismaa ülikoolides täiskoormusega õppivatele edukatele bakalaureuse- ja magistriõppe eesti üliõpilastele 2023./2024. õppeaastaks välja 25 stipendiumi väärtusega 1750 EUR. Avaldusi saab esitada 15. oktoobrini.

25. september – 29. september

Lõppeb riiklike stipendiumide taotlemine

Erialastipendiumi saab taotleda alates immatrikuleerimise esimesest semestrist 1.–30. septembrini ÕISi kaudu. Stipendiumi suurus on 160–400 eurot kuus.

Tulemusstipendiumi saab taotleda 1.–30. septembrini ÕISi kaudu, v.a esmakursuslased, kes saavad stipendiumi taotleda alates teisest semestrist. Stipendiumi suurus on 100 eurot kuus.

Vajaduspõhist õppetoetust on võimalik taotleda kogu semestri vältel (septembrist jaanuarini), kuid toetus makstakse välja alates taotluse esitamise kuust (mitte tagasiulatuvalt). Toetuse suurus on 150–440 eurot kuus.

Vajaduspõhise eritoetuse septembri taotlusvoor lõppeb 30. septembriga. Toetuse suurus on 135 eurot kuus.

 

TÜ Sihtasutuse stipendiumid

2023. aasta Peeter Põllu stipendium

Stipendiumile saavad kandideerida kõigi Eesti avalik-õiguslike kõrgkoolide õpetajakoolituse üliõpilased alates kaheksandast õppesemestrist integreeritud õppekava puhul ja teisest semestrist magistri- ja doktoriõppes. Taotlemise tähtaeg: kuni 1. oktoober 2023.

2023. aasta professor Volli Kalmu mälestusstipendium

Stipendiumifondi eesmärk on toetada edukaid õpetajakoolituse õppekava üliõpilasi, kes vajavad majanduslikku tuge. Taotlemise tähtaeg: 1. oktoober 2023 (k.a).

2023. aasta Roman Ringi tehisintellekti stipendium

Stipendiumile saavad kandideerida Tartu Ülikooli arvutiteaduse ning matemaatika ja statistika instituudi bakalaureuse üliõpilased, kelle õppetöö on seotud tehisintellekti valdkonnaga, s.t. õpingute ajal sooritatud valdkonnaga seotud projektitöö, uurimistöö, avaldatud teaduspublikatsioonid või on käsil vastava teemaga seotud lõputöö. Taotlemise tähtaeg: kuni 1. oktoober 2023.

2023. aasta professor Marika Mikelsaare üliõpilasteaduse toetamise fondi stipendium

Stipendiumi taotleja peab olema Tartu Ülikooli arstiteaduskonna üliõpilane, magistrant või doktorant, kes on antud aastal andnud olulise panuse meditsiinilise mikrobioloogiaga seotud teadustöösse. Taotlemise tähtaeg: 1. oktoober 2023 (k.a).

2023. aasta Wise'i stipendium

Stipendium antakse Tartu Ülikooli arvutiteaduse instituudi bakalaureuse- või magistriõppe naisüliõpilastele, välja arvatud teiste kõrgkoolidega ühisõppekavadel, mille vastuvõtt toimub teises õppeasutuses. Taotlemise tähtaeg: 10. oktoober 2023.

2023. aasta Marju Lepajõe mälestusfondi stipendium

Stipendiumifondi eesmärk on tunnustada ja väärtustada teadus- ja tõlketegevust, mis seostub Marju Lepajõe elutöö jätkamisega. Stipendiumi saavad kandideerida vähemalt magistrikraadiga isikud. Taotlemise tähtaeg: 10. oktoober 2023 (k.a).

2023. aasta Karl Laaguse nimeline mälestusstipendium

Stipendiumi eesmärk on toetada Tartu Ülikooli muuseumi töötajaid, kes on silma paistnud Tartu Ülikooli pärandi säilitamisega ja soovivad end oma erialal täiendada uute teadmiste ja oskuste omandamisega. Stipendiumile saavad kandideerida TÜ muuseumi töötajad. Taotlemise tähtaeg: 10. oktoober 2023 (k.a). 

2023. aasta Apotheka farmaatsiaõppe- ja teaduse arendusfondi stipendium (sügissemester)

Apotheka farmaatsiaõppe –ja teaduse arendusfondi eesmärk on toetada Tartu Ülikooli farmaatsia instituudi üliõpilaste, doktorantide ja teadlaste praktilise farmaatsia alast õppe- ja teadustööd. Taotlemise tähtaeg: 10. oktoober 2023.

2023. aasta Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi logopeedia stipendium

Stipendiumile saavad kandideerida Tartu Ülikooli logopeedia eriala magistriõppe II aasta üliõpilased, kes soovivad peale kutse omandamist töötada laste ja noorte logopeedina. Taotlemise tähtaeg: 13. oktoober 2023 (k.a).

2023. aasta Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi eripedagoogika stipendium

Stipendiumile saavad kandideerida Tartu Ülikooli eripedagoogika eriala magistriõppe II aasta üliõpilased, kes soovivad peale kutse omandamist töötada laste ja noortega. Taotlemise tähtaeg: 13. oktoober 2023 (k.a).

18. september – 22. september

2023. aasta Peeter Põllu stipendium

Stipendiumile saavad kandideerida kõigi Eesti avalik-õiguslike kõrgkoolide õpetajakoolituse üliõpilased alates kaheksandast õppesemestrist integreeritud õppekava puhul ja teisest semestrist magistri- ja doktoriõppes. Taotlemise tähtaeg 1. oktoober 2023

2023. aasta professor Volli Kalmu mälestusstipendium

Stipendiumifondi eesmärk on toetada edukaid õpetajakoolituse õppekava üliõpilasi, kes vajavad majanduslikku tuge. Taotlemise tähtaeg 1. oktoober 2023 (k.a).

2023. aasta Roman Ringi tehisintellekti stipendium

Stipendiumile saavad kandideerida Tartu Ülikooli arvutiteaduse ning matemaatika ja statistika instituudi bakalaureuse üliõpilased, kelle õppetöö on seotud tehisintellekti valdkonnaga. Taotlemise tähtaeg 1. oktoober 2023

2023. aasta professor Marika Mikelsaare üliõpilasteaduse toetamise fondi stipendium

Stipendiumile saavad kandideerida jooksval aastal teadusajakirja suunatud või seal avaldatud, samuti arstiteaduskonna teaduskonverentsil esitatud mikrobioloogia alase teadustöö autorid. Taotlemise tähtaeg 1. oktoober 2023 (k.a).

2023. aasta Reet Montoneni mälestusstipendium

Jäädvustamaks Reet Montoneni mälestust ja innustamaks tulevasi psühholooge tema tööd jätkama, asutasid Lastepsühholoogide Ühing, Reeda perekond ja sõbrad Reet Montoneni Mälestusfondi. 

Veel Tartu Ülikooli Sihtasutuse stipendiume

Välisriikide stipendiumipakkumised

11. september – 15. september

Riiklikud stipendiumid ja õppetoetused

Erialastipendiumi saab taotleda alates immatrikuleerimise esimesest semestrist 1.–30. septembrini ÕISi kaudu. Stipendiumi suurus on 160–400 eurot kuus.
NB! 2023/24. õa sisseastujad ei saa praegu veel õpetajakoolituse erialastipendiumi taotleda. Teavitame infokirja kaudu kui see võimalus avaneb. 

Tulemusstipendiumi saab taotleda 1.–30. septembrini ÕISi kaudu, v.a esmakursuslased, kes saavad stipendiumi taotleda alates teisest semestrist. Stipendiumi suurus on 100 eurot kuus.

Vajaduspõhist õppetoetust on võimalik taotleda kogu semestri vältel haridusportaalis. Stipendiumi suurus on 150–440 eurot kuus.

Vajaduspõhist eritoetust on võimalik taotleda alates 11. septembrist õppeosakonnas. Vajaduspõhise eritoetuse suurus on 135 eurot kuus.

Üliõpilaste teadustööde riiklik konkurss

Üliõpilaste teadustööde riiklikul konkursil võivad osaleda kõik konkursi toimumisega samal või sellele eelneval kalendriaastal Haridus- ja Teadusministeeriumi õppekavade registris registreeritud õppekavade järgi õppivad üliõpilased või välismaal õppinud Eesti kodakondsed ja ka Eestis sel perioodil õppinud välismaalased, samuti üliõpilaskollektiivid. Konkursile kandideerimise tähtaeg on 15. september (kell 23.59), lisainfo siit.

Avatud on Herbert Kuurme mälestusfondi stipendiumi konkurss

Stipendiumile saavad kandideerida ülikoolide usuteaduskondade üliõpilased ja usuteaduskondade lõpetajad, kes on ennast  näidanud vaimulikuna vähemalt 2-3 aastat pühendunult kohaliku kirikukoguduse tegevuses. Avaldusi oodatakse 2. oktoobrini, rohkem infot siit

Harald Raudsepa 2023/2024 õa stipendiumid

Estonian-Revelia Academic Fund'i Sihtasutus Eestis(ERAF Sihtasutus Eestis) annab Eesti Vabariigi ja välismaa ülikoolides täiskoormusega õppivatele edukatele bakalaureuse- ja magistriõppe eesti üliõpilastele 2023./2024. õppeaastaks välja 25 stipendiumi väärtusega 1750 EUR. Avaldusi saab esitada 15. oktoobrini.

Läheneb mitme Tartu Ülikooli Sihtasutuse stipendiumi tähtaeg

Täpsem info siit.

 

4. september – 8. september

Riiklikud stipendiumid ja õppetoetused

Erialastipendiumi saab taotleda alates immatrikuleerimise esimesest semestrist 1.–30. septembrini ÕISi kaudu. Stipendiumi suurus on 160–400 eurot kuus.
NB! 2023/24. õa sisseastujad ei saa praegu veel õpetajakoolituse erialastipendiumi taotleda. Teavitame infokirja kaudu kui see võimalus avaneb. 

Tulemusstipendiumi saab taotleda 1.–30. septembrini ÕISi kaudu, v.a esmakursuslased, kes saavad stipendiumi taotleda alates teisest semestrist. Stipendiumi suurus on 100 eurot kuus.

Vajaduspõhist õppetoetust on võimalik taotleda kogu semestri vältel haridusportaalis. Stipendiumi suurus on 150–440 eurot kuus.

Vajaduspõhist eritoetust on võimalik taotleda alates 11. septembrist õppeosakonnas. Vajaduspõhise eritoetuse suurus on 135 eurot kuus.

Kalev Katuse stipendiumikonkurss

Kandideerida saavad kõik Eesti kõrgkoolides õppivad üliõpilased koos oma juhendajaga, kelle magistri-, bakalaureuse- või lõputöö käsitleb rahvastikuprotsesse, rahvastikupoliitikat või sellega seonduvaid küsimusi. Taotlemise tähtaeg 25. september 2023.

28. august – 1. september

Riiklikud stipendiumid ja õppetoetused

Erialastipendiumi saab taotleda alates immatrikuleerimise esimesest semestrist 1.–30. septembrini ÕISi kaudu. Stipendiumi suurus on 160–400 eurot kuus.

Tulemusstipendiumi saab taotleda 1.–30. septembrini ÕISi kaudu, v.a esmakursuslased, kes saavad stipendiumi taotleda alates teisest semestrist. Stipendiumi suurus on 100 eurot kuus.

Vajaduspõhist õppetoetust on võimalik taotleda kogu semestri vältel haridusportaalis. Stipendiumi suurus on 150–440 eurot kuus.

Vajaduspõhist eritoetust on võimalik taotleda alates 11. septembrist õppeosakonnas. Vajaduspõhise eritoetuse suurus on 135 eurot kuus.

 

Henn Jõksi fond kuulutab välja uue taotlusvooru õigusteaduse üliõpilaste

Henn Jõksi fond toetab 2023. aastal Tartu Ülikooli õigusteaduse üliõpilaste õpinguid ja teadustegevust 13 000 euroga. Välja antakse neli 2500 euro suurust stipendiumi, lisaks toetatakse üliõpilaste harjutuskohtu võistlustel osalemist. Taotluste esitamise tähtaeg on 20. september 2023 kell 24.00. 

Üliõpilaste teadustööde riiklik konkurss

Üliõpilaste teadustööde riikliku konkursi eesmärgiks on väärtustada teadustööd üliõpilaste seas, tõsta üliõpilaste aktiivsust ja avaldada tunnustust neile, kes on saavutanud oma töös väljapaistvaid tulemusi. Konkurss toimub kord aastas ja konkursile kandideerimise tähtaeg on 15. september (kell 23.59). Konkursi tingimused

Taotlemiseks on avatud uue õppeaasta TÜ Sihtasutuse stipendiumid

21. august – 27. august

Kalev Katuse stipendiumikonkurss

Kandideerida saavad kõik Eesti kõrgkoolides õppivad üliõpilased koos oma juhendajaga, kelle magistri-, bakalaureuse- või lõputöö käsitleb rahvastikuprotsesse, rahvastikupoliitikat või sellega seonduvaid küsimusi. Taotlemise tähtaeg 25. september 2023.

SEB Heategevusfondi õppestipendium

SEB Heategevusfondi õppestipendiumi programm on loodud asendushooldusel kasvanud noorte iseseisvumise ja elluastumise toetamiseks, et luua neile teistega võrdsemad tingimused edasiõppimiseks ja tulevikuotsuste tegemiseks, enesetäiendamiseks ning oma annete realiseerimiseks. Õppestipendiumi programmi on oodatud kandideerima kõik noored vanuses 15–25 (k.a) aastat, kes jätkavad stipendiumi taotlemise hetkel õpinguid põhi-, kesk-, kutse- või kõrghariduses ning viibivad asendushooldusel (asendus- või perekodus, hooldus- või eestkosteperes) ja sealt ellu astunud või viibivad taotlemise hetkel järelhooldusel, tugiisikuteenusel või turvakoduteenusel. Sügisene taotlusvoor avatud kuni 9. oktoober 2023. 

Üliõpilaste teadustööde riiklik konkurss

Üliõpilaste teadustööde riikliku konkursi eesmärgiks on väärtustada teadustööd üliõpilaste seas, tõsta üliõpilaste aktiivsust ja avaldada tunnustust neile, kes on saavutanud oma töös väljapaistvaid tulemusi. Konkurss toimub kord aastas ja konkursile kandideerimise tähtaeg on 15. september (kell 23.59). Konkursi tingimused

Taotlemiseks on avatud uue õppeaasta TÜ Sihtasutuse stipendiumid