Stipendiumid ja õppetoetused

Stipendiumid ja õppetoetused on mõeldud üliõpilase hariduse omandamisega seotud kulude katmiseks, et tudeng saaks keskenduda õppetööle. Lisaks riiklikele stipendiumitele ja õppetoetustele on mitmeid teisi stipendiume, millele kandideerida.

24. september – 28. september

Riiklike stipendiumide taotlustähtaeg läheneb

Erialastipendiumi saab taotleda alates immatrikuleerimise esimesest semestrist 1.-30. septembrini ÕISi kaudu. Stipendiumi suurus on 160-300 eurot kuus. Alanud õppeaastast on muudatusi õppekavade loetelus, täpsem info kodulehel. Lisandunud on uus erialastipendiumi liik informaatikaõpetaja erialastipendium matemaatika- ja informaatikaõpetaja, põhikooli mitme aine õpetaja ja õpetajahariduse magistriõppe üliõpilastele.

Tulemusstipendiumi saab taotleda 1.-30. septembrini ÕISi kaudu, v.a esmakursuslased, kes saavad stipendiumi taotleda alates teisest semestrist. Stipendiumi suurus on 100 eurot kuus.

Vajaduspõhist õppetoetust on võimalik taotleda kogu semestri vältel (septembrist jaanuarini) riigiportaalis, kuid toetus makstakse välja alates taotluse esitamise kuust (mitte tagasiulatuvalt). Stipendiumi suurus on 75-220 eurot kuus.

Vajaduspõhist eritoetust on võimalik taotleda kogu semestri vältel (septembrist jaanuarini) õppeosakonnas. Toetus makstakse välja alates taotluse esitamise kuust. Vajaduspõhise eritoetuse suurus on 135 eurot kuus.

TÜ Sihtasutuse stipendiumide taotlemsie tähtaeg on 1. oktoober

Professor Marika Mikelsaare üliõpilasteaduse toetamise fondi stipendium

Stipendiumile on oodatud kandideerima jooksval aastal teadusajakirja suunatud või seal avaldatud, samuti meditsiinteaduste arstiteaduskonna aastapäeva teaduskonverentsil esitatud mikrobioloogia ja infektsioonhaiguste alaste teadustööde autorid (üliõpilased, magistrandid ja doktorandid). Välja antakse üks 500 euro suurune stipendium. Tähtaeg 1. oktoober.

Peeter Põllu stipendium

Stipendiumile saavad kandideerida kõigi Eesti avalik-õiguslike kõrgkoolide õpetajakoolituse erialade üliõpilased (alates kaheksandast semestrist integreeritud õppekavade puhul ja teisest semestrist magistri- ja doktoriõppe puhul), kes on edukad õppe- ja teadustööd ning tulemuslikult kaasa löönud pedagoogika alases arendustegevuses. Välja antakse üks 1920 euro suurune stipendium. Tähtaeg 1. oktoober.

Eesti Rehabilitatsiooniasutuste Liidu stipendium

Stipendiumile on oodatud kandideerima Tartu Ülikooli eripedagoogika ja logopeedia magistriõppekava üliõpilased, kes tunnevad süvendatud huvi rehabilitatsiooniasutuste töö vastu. Välja antakse kaks 500 euro suurust stipendiumi. Tähtaeg 1. oktoober.

Ants ja Maria Silvere ning Sigfried Panti mälestusstipendium

Stipendiumile on oodatud kandideerima kõikide Tartu Ülikooli õppekavade ja õppetasemete edukad üliõpilased, kes vajavad majanduslikku tuge. Välja antakse kuni kaksteist 1500 euro suurust stipendiumi. Tähtaeg 1. oktoober.

AS Chemi-Pharmi stipendium keemia õppekavade üliõpilastele

Stipendiumile saavad kandideerida TÜ keemia õppkavade bakalaureuse- ja magistriõppe edukad üliõpilased, kes on valmis oma praktika läbi viima AS Chemi-Pharmis. Välja antakse üks 2000 euro suurune stipendium. Tähtaeg 1. oktoober.

AS Chemi-Pharmi stipendium mikrobioloogia alase teadustöö toetuseks

Stipendiumile on oodatud kandideerima TÜ magistrandid, doktorandid ja noorteadlased (kuni 41. a.), kes teevad oma teadustööd meditsiinilise mikrobioloogia või viroloogia valdkonnas. Välja antakse üks 2000 euro suurune stipendium. Tähtaeg 1. oktoober.

Eesti Noore stipendium

Stipendium praktika sooritamiseks Eestis või välisriigis Eesti noorele, kes soovib panustada enda aega ja entusiasmi Eesti riigi arengusse, olgu diplomaatia, riigitöö, poliitika, kaitseväe, teaduse või millegi muu kaudu. Stipendiumi suurus 650 eurot. Kandideerimise tähtaeg 1. oktoober.

17. september – 21. september

Erivajadustega üliõpilaste stipendiumi sügissemestri taotlustähtaeg saabub 22. septembril. Sõltuvalt puudeastmest ja liigist jääb stipendiumi suurus vahemikku 60–510 eurot kuus.

Dora Pluss lühiajalise õpirände (kuni 30 päeva) stipendium. Tähtaeg 1. oktoober (v.a LT ja MV).

Nutika spetsialiseerumise erialastipendiumid doktorantidele. Tähtaeg 25. oktoober.

10. september – 14. september

Riiklikud stipendiumid ja õppetoetused

Erialastipendiumi saab taotleda alates immatrikuleerimise esimesest semestrist 1.-30. septembrini ÕISi kaudu. Stipendiumi suurus on 160-300 eurot kuus. Algavast õppeaastast on muudatusi õppekavade loetelus, täpsem info kodulehel. Lisandunud on uus erialastipendiumi liik informaatikaõpetaja erialastipendium matemaatika- ja informaatikaõpetaja, põhikooli mitme aine õpetaja ja õpetajahariduse magistriõppe üliõpilastele.

Tulemusstipendiumi saab taotleda 1.-30. septembrini ÕISi kaudu, v.a esmakursuslased, kes saavad stipendiumi taotleda alates teisest semestrist. Stipendiumi suurus on 100 eurot kuus.

Vajaduspõhist õppetoetust on võimalik taotleda kogu semestri vältel riigiportaalis. Stipendiumi suurus on 75-220 eurot kuus.

Vajaduspõhist eritoetust on võimalik taotleda sügissemestril septembrist jaanuarini õppeosakonnas. Vajaduspõhise eritoetuse suurus on 135 eurot kuus.

Erivajadustega üliõpilaste stipendiumi saab taotleda sügissemestril kuni 22. septembrini. Sõltuvalt puudeastmest ja liigist jääb stipendiumi suurus vahemikku 60-510 eurot kuus.

Doktorantidele on lisandunud on uue stipendiumina doktorandi tulemusstipendium (400 eurot kuus), mida saavad täies mahus õppekava täitvad doktorandid. Taotlust esitama ei pea.

Asendushooldusel viibinud ja eestkostja peres elanud üliõpilaste kõrghariduse omandamist toetavat stipendiumi saab taotleda kuni 20. oktoobrini.

TÜ Sihtasutuse stipendiumid

Eestikeelse terminoloogia sihtstipendium

Taotleda saavad kõigi Eesti avalik-õiguslike kõrgkoolide üliõpilased, õppejõud ja teadustöötajad, kes arendavad eestikeelset terminoloogiat oma mis tahes eriala teadustöö raames. Stipendiumifondi suurus on 4000 eurot. Tähtaeg 15. september.

Eesti Kindlustusseltside Liidu stipendium

Stipendiumile saavad kandideerida kindlustus- ja finantsmatemaatika eesti- ja ingliskeelsetel magistriõppekavadel õppivad üliõpilased, kes on olnud Eesti alalised residendid vähemalt kolm eelnevat aastat. Välja antakse kuni kuus 1000 euro suurust stipendiumi. Tähtaed 17. september.

Professor Marika Mikelsaare üliõpilasteaduse toetamise fondi stipendium

Stipendiumile on oodatud kandideerima jooksval aastal teadusajakirja suunatud või seal avaldatud, samuti meditsiinteaduste arstiteaduskonna aastapäeva teaduskonverentsil esitatud mikrobioloogia ja infektsioonhaiguste alaste teadustööde autorid (üliõpilased, magistrandid ja doktorandid). Välja antakse üks 500 euro suurune stipendium. Tähtaeg 1. oktoober.

Peeter Põllu stipendium

Stipendiumile saavad kandideerida kõigi Eesti avalik-õiguslike kõrgkoolide õpetajakoolituse erialade üliõpilased (alates kaheksandast semestrist integreeritud õppekavade puhul ja teisest semestrist magistri- ja doktoriõppe puhul), kes on edukad õppe- ja teadustööd ning tulemuslikult kaasa löönud pedagoogika alases arendustegevuses. Välja antakse üks 1920 euro suurune stipendium. Tähtaeg 1. oktoober.

Eesti Rehabilitatsiooniasutuste Liidu stipendium

Stipendiumile on oodatud kandideerima Tartu Ülikooli eripedagoogika ja logopeedia magistriõppekava üliõpilased, kes tunnevad süvendatud huvi rehabilitatsiooniasutuste töö vastu. Välja antakse kaks 500 euro suurust stipendiumi. Tähtaeg 1. oktoober.

Ants ja Maria Silvere ning Sigfried Panti mälestusstipendium

Stipendiumile on oodatud kandideerima kõikide Tartu Ülikooli õppekavade ja õppetasemete edukad üliõpilased, kes vajavad majanduslikku tuge. Välja antakse kuni kaksteist 1500 euro suurust stipendiumi. Tähtaeg 1. oktoober.

AS Chemi-Pharmi stipendium keemia õppekavade üliõpilastele

Stipendiumile saavad kandideerida TÜ keemia õppkavade bakalaureuse- ja magistriõppe edukad üliõpilased, kes on valmis oma praktika läbi viima AS Chemi-Pharmis. Välja antakse üks 2000 euro suurune stipendium. Tähtaeg 1. oktoober.

AS Chemi-Pharmi stipendium mikrobioloogia alase teadustöö toetuseks

Stipendiumile on oodatud kandideerima TÜ magistrandid, doktorandid ja noorteadlased (kuni 41. a.), kes teevad oma teadustööd meditsiinilise mikrobioloogia või viroloogia valdkonnas. Välja antakse üks 2000 euro suurune stipendium. Tähtaeg 1. oktoober.

Üliõpilaste teadustööde riiklik konkurss

Eesti Teadusagentuur kutsub üliõpilasi esitama teadustöid riiklikule konkursile. Töid oodatakse kuni 17. septembrini 2018. Töid saab esitada Eesti Teadusagentuuri konkursikeskkonnas https://konkursid.etag.ee
Kandideerima on oodatud üliõpilased kõigilt kõrghariduse tasemetelt. Konkursi eesmärgiks on väärtustada teadustööd üliõpilaste seas, tõsta üliõpilaste aktiivsust ja avaldada tunnustust neile, kes on saavutanud oma töös väljapaistvaid tulemusi.

Muud stipendiumid

SEB Heategevusfondi noore ema ja isa õppestipendium

Stipendiumile võivad kandideerida kõik noored, kes on saanud emaks või isaks enne 19. eluaastat ja kes on stipendiumi taotlemise ajal alla 26-aastased ning kes soovivad alustada või jätkata oma haridusteed. Stipendium on mõeldud õppemaksu tasumiseks, õppevahendite soetamiseks, igakuiseks isemajandamise rahaks ja/või lapsehoiu eest tasumiseks. Taotluse esitamise tähtpäev on 17. september 2018.

SEB Heategevusfondi stipendium asenduskodust pärit õppuritele

Stipendiumile võivad kandideerida kõik kuni 26-aastased eestkosteperedes, hooldusperedes, turvakodudes või asenduskodudes elavad või elanud noored, kellel on soov alustada või jätkata oma haridusteed. Stipendium on mõeldud õppemaksu tasumiseks, õppevahendite soetamiseks ja/või igakuiseks isemajandamiseks. Taotluse esitamise tähtpäev on 17. september 2018.

Eesti Noore stipendium

Stipendium praktika sooritamiseks Eestis või välisriigis Eesti noorele, kes soovib panustada enda aega ja entusiasmi Eesti riigi arengusse, olgu diplomaatia, riigitöö, poliitika, kaitseväe, teaduse või millegi muu kaudu. Stipendiumi suurus 650 eurot. Kandideerimise tähtaeg 1. oktoober.

Harald Raudsepa stipendiumid

Estonian-Revelia Academic Fundi Sihtasutus Eestis annab täiskoormusega õppivatele edukatele bakalaureuse- ja magistriõppe üliõpilastele 2018/2019. õppeaastaks välja Harald Raudsepa stipendiume väärtusega 1500 eurot. Taotluse esitamise tähtaeg 5. oktoober 2018

Viimsi valla aukodaniku president Lennart Meri stipendium

Stipendiumi maksmise eesmärk on innustada ja toetada kõrgkooli üliõpilast, kes õpib mõnel humanitaarteaduste õppekaval ja on seadnud sihiks erialase uurimustöö koostamise. Stipendiumit võib taotleda mõnel humanitaarteaduste õppekaval kõrgharidust omandav bakalaureuse- või magistriõppe üliõpilane erialase uurimustöö kirjutamiseks. Taotluste esitamise tähtaeg on 1. detsember.

3. september – 7. september

Riiklikud stipendiumid ja õppetoetused

Erialastipendiumi saab taotleda alates immatrikuleerimise esimesest semestrist 1.-30. septembrini ÕISi kaudu. Stipendiumi suurus on 160-300 eurot kuus. Algavast õppeaastast on muudatusi õppekavade loetelus, täpsem info kodulehel. Lisandunud on uus erialastipendiumi liik informaatikaõpetaja erialastipendium matemaatika- ja informaatikaõpetaja, põhikooli mitme aine õpetaja ja õpetajahariduse magistriõppe üliõpilastele.

Tulemusstipendiumi saab taotleda 1.-30. septembrini ÕISi kaudu, v.a esmakursuslased, kes saavad stipendiumi taotleda alates teisest semestrist. Stipendiumi suurus on 100 eurot kuus.

Vajaduspõhist õppetoetust on võimalik taotleda kogu semestri vältel riigiportaalis. Stipendiumi suurus on 75-220 eurot kuus.

Vajaduspõhist eritoetust on võimalik taotleda sügissemestril septembrist jaanuarini õppeosakonnas. Vajaduspõhise eritoetuse suurus on 135 eurot kuus.

Erivajadustega üliõpilaste stipendiumi saab taotleda sügissemestril kuni 22. septembrini. Sõltuvalt puudeastmest ja liigist jääb stipendiumi suurus vahemikku 60-510 eurot kuus.

Doktorantidele on lisandunud on uue stipendiumina doktorandi tulemusstipendium (400 eurot kuus), mida saavad täies mahus õppekava täitvad doktorandid. Taotlust esitama ei pea.

Üliõpilaste teadustööde riiklik konkurss

Eesti Teadusagentuur kutsub üliõpilasi esitama teadustöid riiklikule konkursile. Töid oodatakse kuni 17. septembrini 2018. Töid saab esitada Eesti Teadusagentuuri konkursikeskkonnas https://konkursid.etag.ee
Kandideerima on oodatud üliõpilased kõigilt kõrghariduse tasemetelt. Konkursi eesmärgiks on väärtustada teadustööd üliõpilaste seas, tõsta üliõpilaste aktiivsust ja avaldada tunnustust neile, kes on saavutanud oma töös väljapaistvaid tulemusi. 

TÜ Sihtasutuse stipendiumid

Septembrikuus  on avatud taotlusvoor järgmistele TÜ sihtasutuse stipendiumitele:

Eestikeelse terminoloogia sihtstipendium

Taotleda saavad kõigi Eesti avalik-õiguslike kõrgkoolide üliõpilased, õppejõud ja teadustöötajad, kes arendavad eestikeelset terminoloogiat oma mis tahes eriala teadustöö raames. Stipendiumifondi suurus on 4000 eurot.

Eesti Kindlustusseltside Liidu stipendium

Stipendiumile saavad kandideerida kindlustus- ja finantsmatemaatika eesti- ja ingliskeelsetel magistriõppekavadel õppivad üliõpilased, kes on olnud Eesti alalised residendid vähemalt kolm eelnevat aastat. Välja antakse kuni kuus 1000 euro suurust stipendiumi.

Professor Marika Mikelsaare üliõpilasteaduse toetamise fondi stipendium

Stipendiumile on oodatud kandideerima jooksval aastal teadusajakirja suunatud või seal avaldatud, samuti meditsiinteaduste arstiteaduskonna aastapäeva teaduskonverentsil esitatud mikrobioloogia ja infektsioonhaiguste alaste teadustööde autorid (üliõpilased, magistrandid ja doktorandid). Välja antakse üks 500 euro suurune stipendium.

Peeter Põllu stipendium

Stipendiumile saavad kandideerida kõigi Eesti avalik-õiguslike kõrgkoolide õpetajakoolituse erialade üliõpilased (alates kaheksandast semestrist integreeritud õppekavade puhul ja teisest semestrist magistri- ja doktoriõppe puhul), kes on edukad õppe- ja teadustööd ning tulemuslikult kaasa löönud pedagoogika alases arendustegevuses. Välja antakse üks 1920 euro suurune stipendium.

Eesti Rehabilitatsiooniasutuste Liidu stipendium

Stipendiumile on oodatud kandideerima Tartu Ülikooli eripedagoogika ja logopeedia magistriõppekava üliõpilased, kes tunnevad süvendatud huvi rehabilitatsiooniasutuste töö vastu. Välja antakse kaks 500 euro suurust stipendiumi.

Ants ja Maria Silvere ning Sigfried Panti mälestusstipendium

Stipendiumile on oodatud kandideerima kõikide Tartu Ülikooli õppekavade ja õppetasemete edukad üliõpilased, kes vajavad majanduslikku tuge. Välja antakse kuni kaksteist 1500 euro suurust stipendiumi.

AS Chemi-Pharmi stipendium keemia õppekavade üliõpilastele

Stipendiumile saavad kandideerida TÜ keemia õppkavade bakalaureuse- ja magistriõppe edukad üliõpilased, kes on valmis oma praktika läbi viima AS Chemi-Pharmis. Välja antakse üks 2000 euro suurune stipendium.

AS Chemi-Pharmi stipendium mikrobioloogia alase teadustöö toetuseks

Stipendiumile on oodatud kandideerima TÜ magistrandid, doktorandid ja noorteadlased (kuni 41. a.), kes teevad oma teadustööd meditsiinilise mikrobioloogia või viroloogia valdkonnas. Välja antakse üks 2000 euro suurune stipendium.

Muud stipendiumid

Eesti Energia pakub Enefit Kaevanduste stipendiumi, kandideerimise periood 1.–30. septembrini.

In its 13th call for applications, the Zukunftskolleg of the University of Konstanz offers: Postdoctoral Fellowships and Research Fellowships

27. august – 31. august

Riiklikud stipendiumid ja õppetoetused

Erialastipendiumi saab taotleda alates immatrikuleerimise esimesest semestrist 1.-30. septembrini ÕISi kaudu. Stipendiumi suurus on 160-300 eurot kuus. Algavast õppeaastast on muudatusi õppekavade loetelus, täpsem info kodulehel. Lisandunud on uus erialastipendiumi liik informaatikaõpetaja erialastipendium matemaatika- ja informaatikaõpetaja, põhikooli mitme aine õpetaja ja õpetajahariduse magistriõppe üliõpilastele.

Tulemusstipendiumi saab taotleda 1.-30. septembrini ÕISi kaudu, v.a esmakursuslased, kes saavad stipendiumi taotleda alates teisest semestrist. Stipendiumi suurus on 100 eurot kuus.

Vajaduspõhist õppetoetust on võimalik taotleda kogu semestri vältel riigiportaalis. Stipendiumi suurus on 75-220 eurot kuus.

Vajaduspõhist eritoetust on võimalik taotleda sügissemestril septembrist jaanuarini õppeosakonnas. Vajaduspõhise eritoetuse suurus on 135 eurot kuus.

Erivajadustega üliõpilaste stipendiumi saab taotleda sügissemestril kuni 22. septembrini. Sõltuvalt puudeastmest ja liigist jääb stipendiumi suurus vahemikku 60-510 eurot kuus.

Doktorantidele on lisandunud on uue stipendiumina doktorandi tulemusstipendium (400 eurot kuus), mida saavad täies mahus õppekava täitvad doktorandid. Taotlust esitama ei pea. 

Lühiajalise õpirände toetus

Dora Pluss lühiajalise õpirände (kuni 30 päeva) stipendium. Tähtaeg 1. september.

Eestikeelse terminoloogia sihtstipendium

Stipendiumile saavad kandideerida üliõpilased, õppejõud ja teadustöötajad, kelle õppe- või uurimisvaldkond on seotud eestikeelse terminoloogia ja selle arendamisega või kes arendavad eesti keele terminoloogiat oma eriala teadustöö osana. Stipendiumi määramisel arvestatakse teadustöö mõju Eesti terminoloogia arendamisele, terminikasutust, töö akadeemilist taset ja olulisust ning stipendiumi kasutamise eesmärki. Stipendiumifondi suurus on 4000 eurot, stipendiumide arvu ja suuruse otsustab ekspertkomisjon. Taotlemise tähtaeg 15. september.