Õppekorraldus

Õppetöö ülikoolis toimub kindlate reeglite järgi. Et õppimine kulgeks edukalt, peavad üliõpilased neid reegleid teadma ja pidama kinni tähtaegadest, mis seotud õppimisega.

16. aprill – 20. aprill

Õpitud semester

23. aprillil saab läbi pool semestrist. See tähendab, et käesolev kevadsemester loetakse nominaalaja arvestuses õpitud semestriks. Seda on oluline teada näiteks akadeemilisele puhkusele mineku kontekstis - alates sellest kuupäevast akadeemilisele puhkusele minejad peavad arvestama, et kohustuslikule õppemahule lisandub 30 EAP-d.  Õppekava täitmist hinnatakse õpitud semestrite alusel, iga semestri nominaalmaht on 30 EAP-d.

9. aprill – 13. aprill

15. aprillini saab kandideerida ingliskeelsetele kõrghariduse esimese astme õppekavadele

Tartu Ülikoolis kestab kuni 15. aprillini vastuvõtt ettevõttemajanduse, loodusteaduste ja tehnoloogia ning ingliskeelsele arstiteaduse õppekavale.

2. aprill – 6. aprill

Sina õpid, meie toetame!

Tartu Ülikooli nõustamiskeskus pakub kõikide õppeastmete üliõpilastele õppekorralduslikku, karjääri- ja psühholoogilist nõustamist, õppimisega seotud teavet ja koolitusi.

Karjäärinõustamisel saavad üliõpilased tuge oma karjääri kavandamises, töö- ja haridustee valikuga seotud otsuste tegemises ning tööotsimisoskuste arendamises.

Psühholoogiline nõustamine on mõeldud toetamaks üliõpilasi nii õppimises kui isiklikus elus ette tulevate raskuste puhul.

Võta ühendust noustaja@ut.ee või 737 5622.

19. märts – 23. märts

Õppetasu maksetähtpäev kevadsemestril on 20. märts

Üliõpilastel, kes õpivad tasuliselt või kes peavad õppetasu maksma puuduolevate punktide eest, on õppetasu maksmise tähtaeg 20. märts.

Kontaktandmete kontrollimine ÕISis
Palun kontrollige oma kontaktandmeid õppeinfosüsteemis (ÕIS). Vaadake, et ÕIS-is on olemas kehtiv e-posti aadress, telefoninumber ning igapäevane elukoht (tegelik aadress). Kui kontaktandmed on muutnud, klikkige vastava rea lõpus nupule Muuda. Avanevas aknas saate teha parandused ning need salvestada (vt juhendit https://wiki.ut.ee/x/FoPm). Vastutus kontaktandmete uuendamise osas on üliõpilasel.
Ülikoolis õppides on oluline, et suhtlus ülikooli ja õppuri vahel toimiks ning et ülikool saaks vajadusel Teiega kontakti. Kui te oma kontaktandmeid ei uuenda, ei saa ülikool Teiega ühendust võtta ka juhtudel, kui see on väga vajalik.

12. märts – 16. märts

15. märtsini saab kandideerida ingliskeelsetele magistriõppekavadele

Tartu Ülikoolis kestab kuni 15. märtsini vastuvõtt 19 ingliskeelsele magistriõppekavale ning eestikeelsele õppekavale Infotehnoloogia mitteinformaatikutele.

Õppetasu maksetähtpäev kevadsemestril on 20. märts

Üliõpilastel, kes õpivad tasuliselt või kes peavad õppetasu maksma puuduolevate punktide eest, on õppetasu maksmise tähtaeg 20.märts.

5. märts – 9. märts

Õppetasu maksetähtpäev kevadsemestril on 20. märts

Üliõpilastel, kes õpivad tasuliselt või kes peavad õppetasu maksma puuduolevate punktide eest, on õppetasu maksmise tähtaeg 20.märts.

Jätka õpinguid ingliskeelsetel õppekavadel

Tartu Ülikoolis kestab kuni 15. märtsini vastuvõtt 19 ingliskeelsele magistriõppekavale ning eestikeelsele õppekavale Infotehnoloogia mitteinformaatikutele.

26. veebruar – 2. märts

Jätka õpinguid ingliskeelsetel õppekavadel

Tartu Ülikoolis kestab kuni 15. märtsini vastuvõtt 19 ingliskeelsele magistriõppekavale ning eestikeelsele õppekavale Infotehnoloogia mitteinformaatikutele.

19. veebruar – 23. veebruar

Jätka õpinguid ingliskeelsetel õppekavadel
Tartu Ülikoolis kestab kuni 15. märtsini vastuvõtt 19 ingliskeelsele magistriõppekavale ning eestikeelsele õppekavale Infotehnoloogia mitteinformaatikutele.

12. veebruar – 16. veebruar

Õppekava täitmine
Üliõpilane peab täitma õppekava, millele ta on immatrikuleeritud ja selle täitmist kontrollitakse. Täpsem info SIIN. Õppekava täitmist arvestatakse õppekulude hüvitamise määramisel ja stipendiumide ning õppetoetuste taotlemisel.

Õppetasu maksmisest vabastamine
Taotluse esitamise tähtaeg on 15. veebruar. Täpsem info, kellel on õigus õppetasu maksmisest vabastust taotleda SIIN.

Jätka õpinguid ingliskeelsetel õppekavadel
Tartu Ülikoolis kestab kuni 15. märtsini vastuvõtt 19 ingliskeelsele magistriõppekavale ning eestikeelsele õppekavale infotehnoloogia mitteinformaatikutele.

5. veebruar – 9. veebruar

Lõppeb õppeainetele registreerumine ning algab uus semester
11. veebruariga lõppeb kevadsemestri õppeainetele registreerumine õppeinfosüsteemis. 12. veebruaril on kevadsemesti algus.

Õppekava täitmine
Üliõpilane peab täitma õppekava, millele ta on immatrikuleeritud ja selle täitmist kontrollitakse. Täpsem info SIIN. Õppekava täitmist arvestatakse õppekulude hüvitamise määramisel ja stipendiumide ning õppetoetuste taotlemisel.

Õppetasu maksmisest vabastamine
Taotluse esitamise tähtaeg on 15. veebruar. Täpsem info, kellel on õigus õppetasu maksmisest vabastust taotleda SIIN.

Jätka õpinguid ingliskeelsetel õppekavadel
Tartu Ülikoolis kestab kuni 15. märtsini vastuvõtt 19 ingliskeelsele magistriõppekavale ning eestikeelsele õppekavale infotehnoloogia mitteinformaatikutele.