Õppekorraldus

Õppetöö ülikoolis toimub kindlate reeglite järgi. Et õppimine kulgeks edukalt, peavad üliõpilased neid reegleid teadma ja pidama kinni tähtaegadest, mis seotud õppimisega.

Oktoobrist muutub paroolivahetus struktuuriüksuste kaupa järkjärgult kohustuslikuks kõikidele TÜ tudengitele. Täpsemalt kodulehelt.

16. oktoober – 20. oktoober

Õppetasu maksetähtpäev on 20. oktoober
Üliõpilastel, kes õpivad tasuliselt või kes peavad õppetasu maksma puuduolevate punktide eest, on õppetasu maksmise tähtaeg 20.oktoober.

9. oktoober – 13. oktoober

Oktoober on kohustuslik paroolivahetuse kuu

Oktoobrist muutub paroolivahetus struktuuriüksuste kaupa järkjärgult kohustuslikuks kõikidele TÜ tudengitele. Kõikidel üliõpilastel on võimalus vahetada parooli ka iseseisvalt ükskõik missugusel ajahetkel aadressil https://passwd.ut.ee.

2. oktoober – 6. oktoober

Oktoober on kohustuslik paroolivahetuse kuu
Tartu Ülikooli IT-osakond korraldab oktoobris kohustusliku paroolivahetuse kõikidele TÜ infosüsteemide kasutajatele, kes ei ole oma salasõna viimase kahe aasta jooksul uuendanud. Alates oktoobrist muutub paroolivahetus struktuuriüksuste kaupa järkjärgult kohustuslikuks kõikidele TÜ tudengitele. Täpsem info SIIN.

18. september – 22. september

Lõpeb ainetele registreerumine esmakursuslastel
Esimese semestri üliõpilaste õppeainetele registreerumise viimane päev on 18. september.

11. september – 15. september

Ülikool on arendamas uut õppeinfosüsteemi
Vaata ja anna tagasisidet uue õppeinfosüsteemi (ÕIS2) õppeaine, õppekava ja avalduse esitamise prototüübile, mille leiad aadressil: http://kodu.ut.ee/~kr1stine/OIS2_prototuup_tudeng_avalik/.

Kontaktandmete kontrollimine ÕISis
Palun kontrollige oma kontaktandmeid õppeinfosüsteemis (ÕIS). Vaadake, et ÕIS-is on olemas kehtiv e-posti aadress, telefoninumber ning igapäevane elukoht (tegelik aadress). Kui kontaktandmed on muutnud, klikkige vastava rea lõpus nupule Muuda. Avanevas aknas saate teha parandused ning need salvestada (vt juhendit https://wiki.ut.ee/x/FoPm). Vastutus kontaktandmete uuendamise osas on üliõpilasel.
Ülikoolis õppides on oluline, et suhtlus ülikooli ja õppuri vahel toimiks ning et ülikool saaks vajadusel Teiega kontakti. Kui te oma kontaktandmeid ei uuenda, ei saa ülikool Teiega ühendust võtta ka juhtudel, kui see on väga vajalik.

Taotluse esitamine Kaitseressursside Ametile
15. septembrini on kutsealustest esmakursuslastel võimalik valida ajateenistusse asumise aastat. Selleks tuleb esitada taotlus Kaitseressursside Ametile. Tudengid, kes taotlust õigeaegselt ei esita, kutsutakse ajateenistusse võrdsetel alustel teiste kutsealustega ja lähtudes riigi vajadustest.
Arsti ja õe erialal õppivatele tudengitele on seaduses tehtud erisus, kuid peavad tegema samuti taotluse, et kasutada antud õigust. Taotlus tuleb esitada 30 päeva jooksul immatrikuleerimisest arvates. Taotlusvorm asub siin.

Jätkub ainetele registreerumine esmakursuslastel
Esimese semestri üliõpilaste õppeainetele registreerumise tähtaeg on 18. september.

Jätkub õppetasu maksmisest vabastamise taotlemine
Taotluse esitamise tähtaeg on 15. september. Täpsem info, kellel on õigus õppetasu maksmisest vabastust taotleda SIIN.

Uuendatud sisuga tudengiteatmik
Üliõpilastele suunatud uuendatud tudengiteatmik koondab õppimiseks vajalikku infot. Täpsemalt: tudengiteatmik.ut.ee

4. september – 8. september

Taotluse esitamine Kaitseressursside Ametile
15. septembrini on kutsealustest esmakursuslastel võimalik valida ajateenistusse asumise aastat. Selleks tuleb esitada taotlus Kaitseressursside Ametile. Tudengid, kes taotlust õigeaegselt ei esita, kutsutakse ajateenistusse võrdsetel alustel teiste kutsealustega ja lähtudes riigi vajadustest.
Arsti ja õe erialal õppivatele tudengitele on seaduses tehtud erisus, kuid peavad tegema samuti taotluse, et kasutada antud õigust. Taotlus tuleb esitada 30 päeva jooksul immatrikuleerimisest arvates. Taotlusvorm asub siin.

Ainetele registreerumise tähtaeg esmakursuslastel
Esimese semestri üliõpilaste õppeainetele registreerumise tähtaeg on 18. september.

Tuutoritundide toimumisinfo esmakursuslastele.

Õppetasu maksmisest vabastamine
Taotluse esitamise tähtaeg on 15. september. Täpsem info, kellel on õigus õppetasu maksmisest vabastust taotleda SIIN.

Tõend ülikoolis õppimise kohta
Tõendi ülikoolis õppimise kohta saate valdkonna dekanaadist või õppekava haldavast instituudist või kolledžist. Täpsem info SIIN.

Uuendatud sisuga tudengiteatmik
Üliõpilastele suunatud uuendatud tudengiteatmik koondab õppimiseks vajalikku infot. Täpsemalt: http://tudengiteatmik.ut.ee

28. august – 1. september

Ainetele registreerumise tähtaeg
Sügissemestri ainetele registreerumise tähtaeg on 3. september.

Tõend ülikoolis õppimise kohta
Tõendi ülikoolis õppimise kohta saate valdkonna dekanaadist või õppekava haldavast instituudist või kolledžist. Täpsem info SIIN.

Õpingute pikendamine
Õppe lõpukuupäeva lähenedes (seda kuupäeva näeb ÕISist) esitage õpingute pikendusavaldus enne õppe lõpukuupäeva oma valdkonna dekanaati või instituudi või kolledži õppekorralduse spetsialistile.

Õppekava täitmine
Üliõpilane peab täitma õppekava, millele ta on immatrikuleeritud ja selle täitmist kontrollitakse. Täpsem info SIIN. Üleviimine järgmise aasta üliõpilaseks vormistatakse 15.septembriks.

Moodulite valimine
Bakalaureuseõppe üliõpilasel tuleb hiljemalt esimese semestri lõpuks valida õppeinfosüsteemis kõik peaeriala moodulid, kui õppekavas ei ole kehtestatud peaeriala suuna-, eriala- ja valikmooduli valimiseks hilisemat tähtaega. Hiljemalt teise õppeaasta sügissemestri lõpuks tuleb valida kõik õppekava täitmiseks vajalikud moodulid.