Hella Wuolijoki – non-fiction

Books

Czech
Nikdy jsem nebyla vězněm. Přeložila Ella Chvojková. Praha: Melantrich, 1951, 119 pp. [‘Enkä ollut vanki: tuokiokuvia vankilasta’. Translated from Swedish.]

Danish
Fange var jeg aldrig. Oversat fra svensk Ellen Kirk. København: Forlaget Tiden, 1945, 216 pp. [‘Enkä ollut vanki: tuokiokuvia vankilasta’. Translated from Swedish.]

Finnish
Yliopistovuodet Helsingissä 1904-1908. 2. osa, Juhani Tervapään yksinpuheluja aikojen draamassa. Helsinki: Tammi, 1945, 304 pp. [2nd ed: Helsinki: Weilin + Göös, 1973, 291 pp; 3rd ed: ‘Nuoruuteni kahdessa maassa’, Helsinki: Weilin + Göös, 1986, 556 pp.]
Koulutyttönä Tartossa: vuosina 1901-1904. 1 osa, Juhani Tervapään yksinpuheluja aikojen draamassa
. Helsinki: Tammi, 1945, 298 pp. [A memoir. 2nd ed: ‘Koulutyttönä Tartossa: vuosina 1901-1904’, Helsinki: Weilin + Göös, 1972; 3rd ed: ‘Nuoruuteni kahdessa maassa’, Helsinki: Weilin + Göös, 1986, 556 pp.]
Enkä ollut vanki: tuokiokuvia vankilasta
. Helsinki: Tammi, 1944, 174 pp. [A memoir. 6th ed: Helsinki: Tammi, 2010, 190 pp.]