Gennadi Muravin

Books in Estonian

Memoirs
Ebatsensuursed juhtumid. Sekeldused Eesti raamatutega Nõukogude ajal. Kirjanduslikud meenutused. Vene keelest tõlkinud Toomas Huik, Tallinn: Tammerraamat, 2016, 371 lk.