Urmo Mets – Texts

Books

English
Võimalikud majad: arhitektuursete ideede loend = Conceivable houses: a list of architectural ideas. Translated by Annika Laas, edited by Kristel Kalda, English text edited by Paul Emmett, illustrations by Lauri Eltermaa, design by Tuuli Aule. Tartu etc: Paranoia, 2017, 227+227 pp.