Martin Lipp

Poems Martin Lipp

 

Martin Lipp (14/2 April 1854 – 8 March 1923) was a clergyman and poet.

He was born in Viljandi County, studied at Tarvastu parish school, Valga County School, Tartu Gymnasium and, in 1874–1878, theology at the University of Tartu, graduating with the degree of Candidate of Theology. He was assistant pastor at St John’s congregation in Tartu, pastor at Kaarma in Saaremaa Island and headmaster of Kaarma Teachers’ Seminary. From 1884–1923, he served as pastor at Nõo in Tartu County. He was a member of the Society of Estonian Men of Letters, the Estonian Literary Society and the Learned Estonian Society. He died at Nõo and is buried in the local cemetery.

During the national awakening movement, he supported Jakob Hurt’s views and began writing poetry by writing lyrics for choral songs. His first poems appeared in the press; the first collections were Kodu Kannid (‘Home Flowers’, I 1897, II 1899), Lihtsad lilled… (‘Simple Flowers…’, 1902) and Päikse kullas (‘In the Gold of Sunshine’, 1909). Lipp’s bulky poetic heritage is mainly based on the models of German (post)romantic poetry. He has been characterised as an epigone typical of his era. The predominating themes are religion, nature, love and patriotism.  Nowadays, Martin Lipp is probably primarily known for the lyrics of the patriotic song Eesti lipp (‘Estonian Flag’), also known by its first words “Kaunistagem Eesti kojad” (“Let’s adorn the Estonian homes”, composer Enn Võrk).

Staying in Finland as a student, Lipp became interested in Finnish literature and started to translate it into Estonian; for example, he published three collections Soome uudisjutte (‘Finnish Short Stories’, 1882, 1883, 1885), Aleksis Kivi’s play Yö ja päivä, (‘Night and Day’), etc. Lipp also translated the ballads of the German classics Schiller, Heine and others.

Lipp contributed essentially to research of church history and published diverse religious literature in abundance. He can be considered the founder of genealogical research in Estonia – he published studies about the histories of the families of Masing (1907) and Karell (1932).

A. K. (Translated by I. A.)

 

Books in Estonian

Poetry collections
Kodu Kannid. 1. kimp. Jurjev: H. Laakmann, 1897, 176 lk.
Kodu Kannid. 2. kimp. Peterburi: J. Palmgreni raamatukauplus, 1899, 256 lk.
Lihtsad Lilled põllu peenralt ja niidu nõlwalt. Kodu kannide 3. anne. J. Ploompuu raamatukauplus, 1902, 163 lk.
Päikse kullas. Tartu: K. Sööt, 1909, 223 lk.
Hilised õied. Toim. Mare Kanarbik, Madis Kanarbik, Mart Jaanson. Nõo: EELK Nõo Püha Laurentsiuse Kogudus, 2021, 423 lk.

Theological literature
Kristliku kiriku lugu. Tallinn, 1892, 246 lk.
Piibli lugu seletustega: 1. raamat, Wana Seaduse Lugu ehk Meie õnnistuse ettewalmistamine. Tallinn: K. Busch, 1892, 227 lk. [2. trükk: 1898.]
Piibli lugu seletustega: 2. raamat, Uue Seaduse Lugu ehk Meie õnnistuse täidesaatmine ja meie igawene äralunastamine Jeesuse Kristuse, meie Issanda, läbi. Tallinn: K. Busch, 1893, 317 lk. [2. trükk: 1903.]
Koolilaste Piibli lugu ehk Wana ja uue Seaduse piibli jutustused salmidega. Tallinn: K. Busch, 1893, 360 lk. [Järgmised trükid: 1894, 1897, 1898, 1901, 1907.]
Ristirahwa Kodu-raamat. 1. jagu, Kodu-Kannel ehk waimulikud laulud kristlikule perekonnale. Jurjev: M. Varese raamatukauplus, 1894, 224 lk.
Ristirahwa Kodu-raamat. 2. jagu, Kodu-Altar ehk palwed ja tröösti hääled kristlikule perekonnale. Jurjev: M. Varese raamatukauplus, 1894, 215 lk.
Kodumaa kiriku ja hariduse lugu. Esimene raamat, Katoliku kiriku ajast Rootsi aja lõpuni. Jurjev: H. Laakmann, 1895, 267 lk.
Katekismuse kool ehk Juhatused Lutheruse wäikse katekismuse arusaamiseks ja seletuseks. 1. kooliaasta, 1. päätükk. Jurjev: M. Varese raamatukauplus, 1895, 216 lk.
Katekismuse kool ehk Juhatused Lutheruse wäikse katekismuse arusaamiseks ja seletuseks. 2. kooliaasta, 2. päätükk. Jurjev: M. Varese raamatukauplus, 1896, 327 lk.
Kooli Katekismus ehk Õndsa Lutheruse Wäike Katekismus seletustega. Jurjev: M. Varese raamatukauplus, 1896, 176 lk. [Järgmised trükid: 1900, 1904, 1906, 1907.]
Katekismuse kool ehk Juhatused Lutheruse wäikse katekismuse arusaamiseks ja seletuseks. 3. kooliaasta, 3., 4. ja 5. päätükk. Jurjev: M. Varese raamatukauplus, 1897, 196 lk.
Kodumaa kiriku ja hariduse lugu. Tõine raamat, Uuem aeg : Wene walitsuse algusest meie päiwini. Esimene anne: Esimesed sada aastat Wene kotka warju all. Jurjev, 1898, 143 lk.
Koolilaste kirikulugu. Tallinn: K. Busch, 1898, 191 lk. [Järgmised trükid: 1901, 1904, 1908, 1910, 1915.]
Lühike Kodumaa Kirikulugu. Üleüldise kirikuloo lisaks oma “Kodumaa kiriku- ja hariduse loo” järele kokkuwõtlikult üles tähendanud M. Lipp. Tallinn: K. Busch,  1898, 40 lk. [2. trükk: 1899.]
Kodumaa kiriku ja hariduse lugu. Tõine raamat, Uuem aeg : Wene walitsuse algusest meie päewini: Tõine anne: Meie aastasaja algusest kõige uuema ajani. Jurjev: Kristliku rahvakirjanduse agentur, 1899, 220 lk.
Piltidega Piibli-Lugu: Mitme lisa ja Palästiinamaa kaardiga. Tallinn: A. Busch, 1904. [Järgmised trükid: 1905, 1908, 1909, 1911, 1913, 1916, 1917.]
Lutheruse Wäike Katekismus. Tartu: K. Sööt, 1908, 146 lk. [2. trükk: 1915.]

Literature for children
Laste Jõulu Leht: 1. anne. Jurjev, 1898, 32 lk.
Laste Jõulu Leht: 2. anne. Jurjev: Kristliku rahvakirjanduse agentur, 1899, 40 lk.
Laste Jõulu Leht: 3. anne. Jurjev: Kristliku rahvakirjanduse agentur, 1900, 40 lk.
Laste Jõulu Leht: 4. anne. Jurjev: Kristliku rahvakirjanduse agentur, 1902, 36 lk.
Laste Jõulu-album: jutte ja luuletusi. Peterburi: J. Palmgreni raamatukauplus, 1900, 22 lk.

Memoirs
Minu elumälestused: noorest põlvest kuni aastani 1910. Koost. ja toim. M. Kanarbik. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseumi Teaduskirjastus, 2013, 269 lk.
Minu elumälestused. Teine anne, Aeg pääle 1910. aasta. Koost. ja toim. M. Kanarbik. Tartu: EELK Nõo Püha Laurentsiuse Kogudus, 2017, 335 lk.

Genealogy
Masingite suguvõsa: haridus- ja perekonnaloolised uurimised. Tartu: Postimees, 1907, 216 lk.
Karellide suguvõsa: haridus- ja perekonnaloolised uurimused. Tartu: A. Annuk, 1932, 114 lk.