Juhan Kurrik

Folklore

 

Juhan Kurrik (29/17 May 1849 – 20 May 1922) was a writer of schoolbooks and significant figure in the Estonian national awakening period.

Kurrik was born and attended school in Viljandi parish, continued his education at Kallen teacher training seminary in Prussia, worked at parish schools at Tarvastu and Rõuge, was a lecturer at Tartu I (German) teacher training seminary, also editor of the weekly newspaper Meelejahutaja. Later, he was sacrist and organist of St Mary’s congregation in Tartu. Kurrik was a member of the Estonian Alexander School head committee, board member of the Society of Estonian Men of Letters, deputy chairman of the Vanemuine Society, founding member of the Estonian Literary Society, member of the Estonian Students Society. He died in Tartu and was buried there in St Mary’s (Raadi) cemetery. His daughter was ethnographer Helmi Kurrik (1883–1960).

Kurrik made a noteworthy contribution to the Estonian educational literature; he published textbooks of mathematics and the first Estonian-language textbooks of gymnastics and stenography. He also published numerous articles and reviews in the press. His book on literary history, Kolm suurt lugu (‘Three Great Stories’, 1886), compares the Estonian national epic Kalevipoeg, Nibelungenlied and Fr. R. Kreutzwald’s Lembitu.

A. K. (Translated by I. A.)

Books in Estonian

Textbooks
Arwuwald 1. Algebra oma algusõpetustega. Tartu: Schnakenburg, 1879, 85 lk
Arwuwald 2. Neljaliikme ja ruumi arwamine ning wõrdlused ruut- ja järgarwudega. Tartu: W. Just, 1880, 106 lk
Arwuwalla wõti 1. Kostused algebra ja selle algusõpetuste ülesannete kohta. 2. Kostused neljaliikme ja ruumi arwamise ning ruut- ja järgarwude wõrdluste kohta. Tartu: Schnakenburg, 1879-1880, 46, 38 lk
Kirjutamise õpetus. Tartu: Schnakenburg, 1882, 86 lk
Kiirkirja õpetus. Tartu: 1887, 92 lk [järgmised trükid:  1907, 1910]
Arwuwalla wõti 2. Kostused neljaliikme ja ruumi arwamise ning ruut- ja järgarwude wõrdluste kohta. Jurjev: Schnakenburg, 1903, 38 lk
Laste arwuwald 1. Arwamise A-B-D (Arwupiir 1-100). Tartu: Schnakenburg, 1879, 94 lk [järgmised trükid: 1889, 1890, 1906]
Turnimise raamat. 1. Tartu: Schnakenburg, 1879, 66 lk
Laste arwuwalla wõti. Kostused 1. , 2. ja 3. jau kohta. Tartu: Schnakenburg, 1883-1884, 72, 47 lk
Laste arwuwald 2. Täisarwud. Tartu: Schnakenburg, 1880, 88 lk [järgmised trükid: 1885, 1890, 1906]
Stenografia õpetus. Tartu, 1882, 16 lk
Laste arwuwald 3. Murrud. Tartu: Schnakenburg, 1884, 68 lk

Miscellaneous
Kolm suurt lugu: Eesti ja Saksa rahwa-eposed „Kalevipoeg“ ja „Nibelungid“: Nende sisu ja wõrdlemine. Eesti kunst-epos „Lembitu“: Selle tuum ja tähendus. Tartu: 1886, 117 lk
Maria koguduse endise õpetaja konsistoriumi-nõuniku Dr. theol. Adalbert Hugo Willigerode mälestuste raamat. Jurjev, 1893, 47 lk
Mida ütleb kiri? Ewangeliumi usuõpetuse järele kokku seatud kirjatunnistused. Jurjev, 1901, 120 lk
Nimede raamat. Jurjev: M. Vares, 1901, 52 lk
Surma warju orus: Leinakordade kohased kirjasõnad ja palwed, maenitsused ja laulud. Jurjev, 1901, 168 lk
Tarkuse sõnad. Piiblist Salomoni raamatust ja Iobi ja Siraki ja Tobia raamatust kokku korjanud J. Kurrik. Jurjev, 1901, 91 lk
Waimus ja tões. Raamat mõnesuguste palwetundide pidamise tarwis. Jurjev, 1901, 80 lk
Ristimise raamat. Jurjev, 1902, 48 lk
Terwise raamat. Daanlase J. P Mülleri sistemi põhjusel kirja pannud Juhan Kurrik. Tartu: Postimees, 1907, 61 lk