General treatments – books in Swedish

Bernard Kangro, Den estniska boken i den fria världen: bibliografisk översikt 1944-1959. Stockholm: Estniska Nationalfonden, 1960, 28 pp.