General treatments – articles in Polish

Anna Michalczuk, Estońskie wędrówki z książką w lewej ręce. – Dekada Literacka, vol 13, no 9-10, 2003, pp 14-23.