General treatments – articles in Galician

Jüri Talvet, A poesía estonia (pos)moderna. – Boletín Galego de Literatura. Monografías-2. Vello ceo nórdico. Poesía estonia contemporánea. (J.Talvet, A.Casas, eds). Santiago: Universidade de Santiago de Compostela, 2002, pp 11-28.