Estonian folklore in Swedish

Books

Estniska sagor och sägner. Tolkade av Anna-Lisa Grängberg; förord: Greta Wieselgren. Stockholm: Kooperativa förbundets, 1945, 143 pp.


Reviews of books

[s. n.], Estniska sagor. – Söderhamns Tidning, 30. VI 1945. [About ‘Estniska sagor och sägner’.]
[s. n.], Under det hårda oket. – Svenska Dagbladet, 20. VIII 1945. [About ‘Estniska sagor och sägner’.]
Eva v. Zweigbergk, Sagor från öster. – Dagens Nyheter, 15. V 1945. [About ‘Estniska sagor och sägner’.]