Estonian folklore – books in Latvian

Ludzas igauņu pasakas. Redaktore Sandra Godiņa; no igauvu valodas tulkojis Guntars Godiņš. Rīga: Mansards, 2015, 541 lk. [Tales by the Ludza Estonians who lived in Latvia. Contents: Oskara Kallasa pierakstītās Ludzas igauņu pasakas, rediģējuši un komentējuši Risto Jervs (Risto Järv), Mairi Kāsika (Mairi Kaasik), Keri Tomeosa-Orglāna (Kärri Toomeos-Orglaan); Pauloprīta Volaines un Augusta Sanga pierakstītās Ludzas igauņu un citu tautu pasakas, sastādījuši un rediģējuši Inge Annoma (Inge Annom), Mairi Kāsika (Mairi Kaasik), Keri Tomeosa-Orglāna (Kärri Toomeos-Orglaan).]