Estonian folklore – books in Bulgarian

Фр. Р. Кройцвальд, Мъдрият съветник от джоба. Превод от естонски Маре и Любомир Заневы; ил. И. Раудсеп; ред. Ж. Георгиева. Таллин: Периодика; София: Отечество, 1990, 30 pp. [‘Tark mees taskus’.]