Johannes Barbarus – poems

Books

Russian
Йоханнес Барбарус, Стихи. Составил Йоханнес Семпер; послесловие: А. Латыниной. Москва: Художественная литература, 1971, 206 pp.
Иоханнес Барбарус, Избранное. Перевод Г. Шенгели; вступительная статья: Н. Андресен. Таллин: Художественная литература и искусство, 1948, 228 pp.
Иоганнес Барбарус, Избранные стихи. Перевод Георгия Шенгели. Москва: Огиз, 1947, 251 pp.
Иоганнес Барбарус, Стихотворения: 1941-1943. Перевод с эстонского Л. Шифферса и др.; предисловие: Н. Андрезен. Москва: Гослитиздат, 1943, 31 pp.

Иоганнес Барбарус, Стихотворения. Под редакцией В. Казина. [Вступ. ст. Л. Тоом]. Москва: Художественная литература, 1940, 107 pp.

 

In anthologies and magazines

Bulgarian
Поезия на победата. Съветски повести за Великата отечествена война на Съветския съюз 1941-1945. Прев. Николай Антонов. София: Държавно военно издателство, 1956, 507 pp. [Collection of Soviet Patriotic War poetry. Poems by J. Barbarus.]

English
Johannes Vares (Barbarus), The Creations; Me and Paris (extract). – An Introduction to Estonian Literature. Translated and edited by Hilary Bird. Bloomington, Ind.: Slavica, 2018, xv+486 pp. [See
contents of the anthology.]
έκεῖ: Estonian poetry of the 19th and 20th century. Translated [and translator’s introduction] by John Hayes Hurley & Erik Linnolt. [Tallinn]: M. Makko, 2005, 87 pp. [Poems by Kristjan Jaak Peterson, Friedrich Nikolai Russow, Lydia Koidula, Peeter Jakobson, Juhan Liiv, Ernst Enno, Gustav Suits, Marie Under, Henrik Visnapuu, Hendrik Adamson, Johannes Vares-Barbarus, Valmar Adams, Heiti Talvik, Betti Alver, Bernard Kangro, Karl Ristikivi, Kersti Merilaas, August Sang, Arno Vihalemm, Aleksis Rannit, Asta Willmann, Jaan Kross, Ellen Niit, Ilona Laaman, Jaan Kaplinski, Ene Mihkelson, Viivi Luik, Ott Arder, Tõnu Trubetsky, Jürgen Rooste.]

Esperanto
Estona soveta poezio
. Edited and translated by Hilda Dresen; afterword by Jaan Toomla. Tallinn: Eesti Raamat, 1977, 204 pp. [Poems by August Alle, Artur Alliksaar, Betti Alver, Vladimir Beekman, Paul Haavaoks, Lehte Hainsalu, Ain Kaalep, Kalju Kangur, Jaan Kaplinski, Ilmi Kolla, Jaan Kross, Erni Krusten, Jaan Kärner, Uno Laht, Viivi Luik, Kersti Merilaas, Ellen Niit, Minni Nurme, Ralf Parve, Lilli Promet, Mart Raud, Rudolf Rimmel, Paul-Eerik Rummo, Hando Runnel, Juhan Saar, August Sang, Johannes Semper, Arvi Siig, Juhan Smuul, Harald Suislepp, Aleksander Suuman, Juhan Sütiste, Mats Traat, Debora Vaarandi, Johannes Vares-Barbarus, Enn Vetemaa.]
Literatura observo. Estonio. Latvio. Litovio. 1939. Tallinn: Esperanto-Sekcio de la Balta Kongreso, 1940, 47 pp. [Poems by V. Adams, J. Barbarus, E. Hiir, B. Kangro, J. Kärner, A. Sang, J. Sütiste.]

Finnish
Eestin runotar: Virolainen lyriikan antologia. Toimittanut Elsa Enäjärvi-Haavio. Suom. Saima Harmaja, Yrjö Jylhä, Aino Kallas, Matti Kuusi, Otto Manninen, P. Mustapää, Aale Tynni, Elina Vaara, Lauri Viljanen. Porvoo; Helsinki: Söderström, [1940], 235 pp. [Poems by Valmar Adams, Artur Adson, August Alle, Betti Alver, Ernst Enno, Villem Grünthal-Ridala, Anna Haava, Lydia Koidula, Jaan Kärner, Juhan Liiv, Johannes Semper, Gustav Suits, Juhan Sütiste, Heiti Talvik, Marie Under, Johannes Vares-Barbarus, Henrik Visnapuu.]

German
Selbstbildnis. Übersetzung: Ilmar Laaban. – Manfred Peter Hein (Hg.), Auf der Karte Europas ein Fleck. Gedichte der osteuropäischen Avantgarde. Zürich: Ammann Verlag, 1991, pp 49-51. [‘Autoportree’.]
Der Raum im Menschen. Übersetzung: Jaan Kross. – Manfred Peter Hein (Hg.), Auf der Karte Europas ein Fleck. Gedichte der osteuropäischen Avantgarde. Zürich: Ammann Verlag, 1991, p 39. [‘Ruum inimesen’.]
Gare du Nord. Übersetzung: Arthur Behrsing. – Arthur Behrsing: Ein Gang durch den estnischen Zeitschriftenwald. Reval: 1924, p 7.
Lieder vom Unendlichen II. Übersetzung: Erna Grautoff [?]. – Die Literatur (Das literarische Echo), vol 26, 1923-1924, p 302. [‘Laulud lõpmatust 2: Kõik mu ümber siginev-tiine’.]

Hungarian
Harangok halk kondulása = Kellade hellus: huszadik századi észt líra. I. Válogatta, szerkesztette, az elő- és utószót írta, valamint az életrajzi jegyzeteket készítette Bereczki Gáborné Mai Kiisk. Szombathely: [Berzsenyi Daniel Tanarkepzö Föiskola], 2000, 303 pp. [Text in Hungarian and Estonian. Poems by Juhan Liiv, Ernst Enno, Gustav Suits, Villem Ridala, Marie Under, Henrik Visnapuu, Johannes Barbarus, Johannes Semper, Heiti Talvik, Betti Alver, Uku Masing, Bernard Kangro, Karl Ristikivi, Kersti Merilaas, Kalju Lepik, Debora Vaarandi, Juhan Smuul, Artur Alliksaar, Ain Kaalep, Aleksander Suuman.]
Észt költök: huszadik századi észt líra. Válogatta, az életrajzi jegyzeteket készítette és a szöveggondozást végezte Bereczki Gábor, Bereczkiné Mai Kiisk, Fehérvari Gyözö. Budapest: Európa könyvkiadó, 1975, 651 pp. [Poems by Gustav Suits, Ernst Enno, Villem Grünthal-Ridala, Marie Under, Henrik Visnapuu, Jaan Kärner, Johannes Barbarus, Johannes Semper, August Alle, Valmar Adams, Uku Masing, Juhan Sütiste, Heiti Talvik, Betti Alver, August Sang, Kersti Merilaas, Bernard Kangro, Arno Vihalemm, Kalju Lepik, Ivar Grünthal, Felix Kotta, Aira Kaal, Paul Rummo, Debora Vaarandi, Ralf Parve, Juhan Smuul, Ellen Niit, Vladimir Beekman, Uno Laht, Jaan Kross, Ain Kaalep, Mats Traat, Linda Ruud, Paul-Eerik Rummo, Arvi Siig, Enn Vetemaa, Rudolf Rimmel, Jaan Kaplinski, Hando Runnel.]
Az észt irodalom kistükre. Vál. a bevez. és az ismertetö szövegeket írta Jaan Kross. A kötet ford. Bán Aladár, Bereczki Gábor, Fehérvári Gyözö, Kálmán Béla, Képes Géza, Virányi Elemér, Zaicz Gábor. Az ill. vál. Kiisk Mai és Radványi Ervin. Budapest: Európa, 1969, 478 pp. [Contents: B. Russow ’Livónia tartományának krónikája’ (excerpt); O. W. Masing ’Egy megalapozatlan és igazságtalan állítás visszautasítása’; P. von Mannteuffel ’Idötöltésül, fáklyafény mellett’ (excerpt); F. R. Faehlmann; Fr. R. Kreutzwald; J. W. Jannsen ’Tréfák, karcolatok a Pärnui Postás címü lapból’; C. R. Jakobson ’Elsö hazafias beszéd’; A. Kitzberg ’Szelek forgatagában’ (excerpt); E. Bornhöhe ’A bosszúálló’ (excerpt); Juhan Liiv ’A Pejpusztavon’; E. Särgava ’Egy bika élettörténete’; E. Vilde ’A Mahtrai háború’ (excerpt), ’Aki eladta a feleségét’ (excerpt); A. H. Tammsaare ’A szerelem’, ’A nagy nap’, ’A temetés’; K. A. Hindrey ’Gyávaság’; M. Metsanurk ’Tüzön át’; F. Tuglas ’A világ végén’, ’Bobi és Huhuu’; O. Luts ’A „Kentuki oroszlán“’ (excerpt); A. Gailit ’Toomas Nipernaadi’ (excerpt); P. Vallak ’Az üres fészer’; A. Jakob­son ’Az utolsó állómas’. Poems by R. Brocmann, Käsu Hans, P. von Mannteuffel, K. J. Peterson, M. Veske, L. Koidula, Juhan Liiv, M. Under, A. Haava, G. Suits, J. Sütiste, J. Barbarus, H. Talvik, H. Visnapuu.]
Világirodalmi antológia V. A XX. század irodalma I. rész. Szerkesztö Lengyel Béla. Ford. Weöres Sándor, Hegedüs Géza. Budapest: Tankönyvkiadó, 1958, 1007 pp. [Anthology of 20th century world literature.]
A szovjet költészet antológiája. Szerkesztö Kardos László. Ford. Hegedüs Géza. Budapest: Új Magyar Könyvkiadó, 1952, 843 pp. [Anthology of Soviet poetry. 2nd ed. 1955, 414 pp.]
Északi vártán: észt rokonaink irodalma. Szerkesztette [és a bevezetést írta] Képes Géza; ill. Fáy Dezső. Budapest: 1944, 129 pp. [See contents.]
Nagyv
áros. – Napnyugati madarak. Képes Géza mũfordításai, Cs. Szabó László előszavával. Budapest: Cserépfalvi, 1937, 134 pp. [Anthology of European poetry. Includes poems by Marie Under, Johannes Barbarus, Gustav Suits, Johannes Semper and Henrik Visnapuu.]

Italian
Poeti Estoni
. A cura di Margherita Guidacci, Vello Salo; introduzione storica di Karl Ristikivi. Roma: Edizioni Abete, 1975, 210 pp. [Poems by Hendrik Adamson, Artur Adson, Betti Alver, Ernst Enno, Ivar Grünthal, Villem Grünthal-Ridala, Anna Haava, Ain Kaalep, Bernard Kangro, Jaan Kaplinski, Lydia Koidula, Raimond Kolk, Friedrich Reinhold Kreutzwald, Jaan Kross, Ilmar Laaban, Kalju Lepik, Juhan Liiv, Viivi Luik, Uku Masing, Ellen Niit, Kristjan Jaak Peterson, Aleksis Rannit, Paul-Eerik Rummo, Hando Runnel, August Sang, Gustav Suits, Karl Eduard Sööt, Juhan Sütiste, Heiti Talvik, Marie Under, Johannes Vares-Barbarus, Arno Vihalemm, Henrik Visnapuu.]
Poeti Estoni. A cura di Margherita Guidacci, Vello Salo. Roma: Edizioni Abete, 1973, 174 pp. [Poems by Hendrik Adamson, Artur Adson, Betti Alver, Ernst Enno, Ivar Grünthal, Villem Grünthal-Ridala, Anna Haava, Ain Kaalep, Bernard Kangro, Jaan Kaplinski, Lydia Koidula, Raimond Kolk, Friedrich Reinhold Kreutzwald, Jaan Kross, Ilmar Laaban, Kalju Lepik, Juhan Liiv, Viivi Luik, Uku Masing, Ellen Niit, Kristjan Jaak Peterson, Aleksis Rannit, Paul-Eerik Rummo, Hando Runnel, August Sang, Gustav Suits, Karl Eduard Sööt, Juhan Sütiste, Heiti Talvik, Marie Under, Johannes Vares-Barbarus, Arno Vihalemm, Henrik Visnapuu.]

Romanian
Pe tărmurile Balticei: Cintece versuri, proză, teatru
. Bucureşti: Consiliul general A.R.I.U.S, 1958, 94 pp.
Antologia poeziei sovietice. Trad. din limba rusă Tudor Bogdan. Selectator, antologator, redactor N. Teică. Coperta şi prezentarea grafică de C. Muller. Bucureşti: Cartea Rusa, 1955, 974 pp. [Anthology of Baltic poetry, prose and drama.]

Russian
Антология эстонской поэзии. Cоставитель и редактор Эльвира Михайлова. Aвт. ст. И. Белобровцева и др.; библиогр. О. Киви. Kodumaa – Родной дом: библиотека эстонской литературы. Таллинн: KPD Kirjastus, 1999. 739 pp. [Foreword ‘Главные направления эстонской поэзии’ by Ain Kaalep. Poems by Reiner Brockmann, Käsu Hans, Kristian Jaak Peterson, Lydia Koidula, Ado Reinvald, Karl Eduard Sööt, Juhan Liiv, Anna Haava, Ernst Enno, Gustav Suits, Villem Grünthal-Ridala, Marie Under, Henrik Visnapuu, Johannes Vares-Barbarus, Johannes Semper, Valmar Adams, Juhan Sütiste, Heiti Talvik, Betti Alver, Bernard Kangro, Uku Masing, August Sang, Kersti Merilaas, Debora Vaarandi, Ralf Parve, Minni Nurme, Juhan Smuul, Ilmar Laaban, Kalju Lepik, Jaan Kross, Ellen Niit, Ain Kaalep, Artur Alliksaar, Paul-Eerik Rummo, Mats Traat, Arvi Siig, Aleksander Suuman, Jaan Kaplinski, Andres Ehin, Hando Runnel, Toomas Liiv, Johnny B. Isotamm, Viivi Luik, Nikolai Baturin, Juhan Viiding, Ene Mihkelson, Doris Kareva, Mari Vallisoo, Ilona Laaman, Indrek Hirv, Hasso Krull.]
Антология эстонской поэзии: 1637-1987 г. Составитель Л. Рууд, Э. Михайлова; предисловие А. Каалепа. Таллинн: Ээсти Раамат, 1990, 415 pp. [Poems by: Reiner Brockmann, Heinrich Göseken, Johann Gutslaff, Johann Sebastian Markard, Johann Kohsen, unknown author in 1697, Käsu Hans, Carl Schulten, Carl Gustav von Staden, unknown author in 1779, Berend Heinrich von Tiesenhausen, Joachim Gottlieb Schwabe, Kristian Jaak Peterson, Lydia Koidula, Juhan Liiv, Gustav Suits, Villem Ridala, Marie Under, Henrik Visnapuu, Johannes Barbarus, Heiti Talvik, Betti Alver, August Sang, Kersti Merilaas, Mart Raud, Uku Masing, Juhan Sütiste, Johannes Semper, Valmar Adams, Juhan Smuul, Debora Vaarandi, Ralf Parve, Aira Kaal, Minni Nurme, Uno Laht, Jaan Kross, Ellen Niit, Vladimir Beekman, Artur Alliksaar, Ain Kaalep, Paul Haavaoks, Aleksander Suuman, Arvi Siig, Mats Traat, Nikolai Baturin, Paul-Eerik Rummo, Jaan Kaplinski, Hando Runnel, Viivi Luik, Juhan Viiding, Ene Mihkelson, Doris Kareva, Mari Vallisoo.]

Поэты Эстонии. Вступительная статья и биографические справки: С. Г. Исакова; сост. и примечания Н. Г. Андрезена и С. Г. Исакова; редакция стихотворных переводов В. Рождественского. Ленинград: Советский писатель, 1974, 662 pp. [Poems by Kristjan Jaak Peterson, Friedrich Robert Faehlmann, Friedrich Reinhold Kreutzwald, Lydia Koidula, Friedrich Kuhlbars, Mihkel Veske, Ado Reinvald, Jakob Tamm, Jakob Liiv, Karl Eduard Sööt, Anna Haava, Juhan Liiv, Hans Pöögelmann, Juhan Lilienbach, Ernst Enno, Gustav Suits, Villem Ridala, Friedebert Tuglas, Johannes Barbarus, Henrik Visnapuu, August Alle, Jaan Kärner, Johannes Semper, Hendrik Adamson, Juhan Sütiste, Heiti Talvik, August Sang, Juhan Smuul.]
Антология эстонской поэзии: в двух томах. Вступительная статья Э. Нирка; составители Э. Нирк и П. Руммо. Ленинград: Гослитиздат, 1959, 424 + 450 pp. [Includes folk songs and poems by: Kristian Jaak Peterson, Friedrich Robert Faehlmann, Friedrich Reinhold Kreutzwald, Juhan Weizenberg, Lydia Koidula, Friedrich Kuhlbars, Carl Robert Jakobson, Mihkel Veske, Ado Reinvald, Juhan Kunder, Jaan Bergmann, Peeter Jakobson, Jakob Tamm, Jakob Liiv, Juhan Liiv, Anna Haava, Karl Eduard Sööt, Reinhold Kamsen, Ernst Enno, Villem Ridala, Marie Heiberg, Jaan Lõo, Hans Pöögelmann, Juhan Lilienbach, Vassili Mölder, Villem Buk, Johannes Barbarus, August Alle, Jaan Kärner, Johannes Semper, Juhan Sütiste, Erni Hiir, Mart Raud, Paul Viiding, Betti Alver, Kersti Merilaas, August Sang, Hugo Angervaks, Felix Kotta, Aira Kaal, Muia Veetamm, Paul Rummo, Debora Vaarandi, Juhan Smuul, Minni Nurme, Ralf Parve, Manivald Kesamaa, Uno Laht, Vladimir Beekman, Jaan Kross, Ilmi Kolla, Ellen Niit.]
О родине: сборник высказываний писателей народов СССР. [Составили: А. Д. Деев … и др.] Москва: Гослитиздат, 1944, 240 pp. [Includes poems by Fr.R. Kreutzwald, L. Koidula, C.R. Jakobson, Ed. Bornhöhe, A. Reinvald, M. Veske, G. Suits, J. Barbarus, J. Semper.]
Поэты Эстонии: Антология за сто лет: (1803-1902). Перевод Игоря Северянина; [Иллюстрации А. Гринева]. Тарту: Вадим Бергман, 1928, 182 pp. [Poems by Фридрих Рейнхольд Крейцвальд, Фридрих Кульбарс, Михкель Веске, Лидия Койдула, Адо Рейнвальд, Адо Гренцштейн, Карл Август Херманн, Юхан Кундер, Пеэтер Якобсон, Мартин Липп, Яан Бергманн, Матиас Йоханн Эйзен, Якоб Лийв, Якоб Тамм, Карл Эдуард Сеэт, Эдуард Верман, Элизе Аун, Юхан Лийв, Анна Хаава, Георг Эдуард Луйга, Андрес Альвер, Эрнст Энно, Густав Суйтс, Марие Ундер, Виллем Ридала, Фридеберт Туглас, Йоханнес Барбарус, Йоханнес Семпер, Мариe Хейберг, Август Алле, Хенрик Виснапуу, Рудольф Рейманн, Вальмар Адамс.]