Anthologies, special editions of journals – in Galician

Vello ceo nórdico. Antoloxía de poesía estonia contemporánea. Edición de Jüri Talvet e Arturo Casas. Selección e versión inglesa de Jüri Talvet y H. L. Hix. Versión galega de Manuel Barbeito e Manuela Palacios, con colaboración de Jüri Talvet. Boletín Galego de Literatura. Monografías. Santiago: Universidade de Santiago de Compostela, 2002, 233 pp. [Poems by Hando Runnel, Andres Ehin, Jaan Kaplinski, Paul-Eerik Rummo, Juhan Viiding, Ene Mihkelson, Jüri Talvet, Mari Vallisoo, Hasso Krull, Triin Soomets.]