3. Sisuloome

ENESETEST: SISU NING UUE TEADMISE LOOMINE

Siin on hulk lühikesi praktilisi ülesandeid, mis selgitavad, mida sisuloome igapäevastes olukordades tähendab ning aitavad sul selle osas oma teadmiseid ja oskuseid hinnata.

/h5p plokk/

 

MIDA TÄHENDAB SISU NING UUE TEADMISE LOOMINE?

/selgitus/

 

TÜÜPILISED OLUKORRAD, KUS SISU NING UUE TEADMISE LOOMISE OSKUSEID VAJAD

  • Õppetöö korraldus: 
    • c
  • Õppetöös osalemine:
    • c
  • Suhtlus:
    • c

ÕPIRESSURSID SISU NING UUE TEADMISE LOOMISE KOHTA