Virumaa maavarade võimaliku kaevandamise keskkonnamõjud põhja- ja pinnaveele ning maastikule (KIK projekt nr 11808)

Juhtkomitee

Projekti juhtkomiteesse kuuluvad:

Esimees: Erik Puura, Tartu Ülikooli arendusprorektor

Liikmed:

  • Argo Jõeleht, projekti vastutav täitja ja hüdrogeoloogia töörühma juht, TÜ geoloogia vanemteadur
  • Alvar Soesoo, projekti maavarade töörühma juht, TÜ ja TTÜ professor
  • Janne Tamm, Keskkonnaministeeriumi maapõue osakonna peaspetsialist
  • Kersti Türk, Keskkonnaministeeriumi veeosakonna peaspetsialist
  • Eduard Pukkonen, ettevõtluse esindaja, Eesti Energia geoloog
  • Enno Vinni, Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu esindaja
  • Maria Karus, Keskkonnaameti maavarade peaspetsialist
  • Erik Teinemaa, Eesti Keskkonnauuringute Keskuse õhukvaliteedi juhtimise osakonna juhataja
  • Kadri Tammäe, Kemit tarkvaraosakonna juhataja

Kontakt:

Argo Jõeleht
Tartu Ülikool
geoloogia osakond
Ravila 14A, 50411, Tartu, Eesti
Telefon: (+372) 737 5815

Projekti toetab: