Virumaa maavarade võimaliku kaevandamise keskkonnamõjud põhja- ja pinnaveele ning maastikule (KIK projekt nr 11808)

Avaleht

img_0258b.png

Karel Kravik, 2011
Ahtme kaevanduse väljavool

Missugust mõju põhja- ja pinnaveele avaldab Virumaal põlevkivikaevanduste sulgemine ja avamine? Missugust mõju avaldaks fosforiidi kaevandamine fosforiidi erinevatel levialadel? Kui seejuures kasutada tõhusaid leevendusmeetmeid, missugune on nende ligikaudne maksumus ja kui palju ligikaudu tõuseks toorme hind?

Need on mõned peamised küsimused, millele annab vastuse Tartu Ülikooli poolt läbi viidav ning Keskkonnainvesteeringute Keskuse poolt toetatud projekt “Virumaa maavarade võimaliku kaevandamise keskkonnamõjud põhja- ja pinnaveele ning maastikule keskkonnageoloogiliste mudelitega analüüsituna koos alternatiivsete leevendusmeetmetega” (juuli 2016 – mai 2018).

Projekti raames töötab kaks töörühma: hüdrogeoloogia töörühm vanemteadur Argo Jõelehe juhtimisel ja maavarade töörühm professor Alvar Soesoo juhtimisel.

Kontakt:

Argo Jõeleht
Tartu Ülikool
geoloogia osakond
Ravila 14A, 50411, Tartu, Eesti
Telefon: (+372) 737 5815

Projekti toetab: