Teadustöö teemad

  • Saasteosakeste mõju pilvedele
  • Inimtegevuse kliimamõju
  • Kliimamuutused
  • Kliima modelleerimine
  • Kaugseire

 

Olen kliimateadlane ja juhin Tartu Ülikoolis inimtegevuse ja õhusaaste osakeste kliimamõju tugevust uurivat töörühma. Minu teadustöö aitab koostada senisest täpsemaid tuleviku kliima prognoose, mis on kliima muutuste leevendamise ja nendega kohanemise teaduslikuks aluseks.