Teadustöö teemad

  • Inimtegevuse kiirguslik mõju Maa kliimale

  • Inimtekkeliste saasteosakeste mõju pilvedele

  • Inimtekkeliste saasteosakeste mõju päikesekiirgusele

  • Kliimaprojektsioonid

 

 

Uurin inimtegevuse mõju Maa kliimale ja teisi ilma ja kliima seotud teadusprobleeme

On selge, et inimtekkelised kasvuhoonegaasid soojendavad oluliselt Maa kliimat ja kasvuhoonegaaside heitmete jõuline vähendamine on kliima muutuste negatiivsete mõjude vähendamiseks hädavajalik. Uurin inimtegevuse kliimamõju seni kõige ebaselgemat aspekti ehk muutusi pilvede omadustes, et muuta kliima prognoose senisest veelgi täpsemaks.