Tšätikorje 2023-2024


Tähelepanu kõik noored – 2023. aasta detsembris algab suur kampaania, mille käigus kogume tšätifaile, et uurida noorte keelt!

Ootame sind osalema, kui oled 12-18aastane ning kasutad iganädalaselt Messengeri tšätiplatvormi. 

Kingime sulle kui tšätisaatjale 10eurose Apollo kinkekaardi ja 5eurose kummalegi sõbrale, kelle vestlused saadad,

Osalemiseks on vaja teha kolme asja:

  • Saata meile digiallkirjastatud nõusolekuleht või pilt käsitsi allkirjastatud lehest,
  • Täita lühike veebiküsimustik,
  • Saata meile kaks tšätifaili, mille saad Facebooki kaudu alla laadida.

Nõusolekulehed, küsimustiku ja täpsed juhised selleks kõigeks leiad siit!

 


TeKE projektist


Teismelised on innovaatilised keelekasutajad, kuid nende roll keelemuutustes pole veel lõpuni selge. Seega on oluline pöörata teismeliste keelekasutusele tähelepanu, et kirjeldada nende keelt ja kultuuri, uurida keeleuuendust, aga ka jälgida pikemaajalisi keelelisi ja ühiskondlikke protsesse. Paraku napib Eesti noorte kõne- ja netikeele kohta süstemaatiliselt kogutud andmeid ja empiirilisi uuringuid.

TeKE töörühmProjekt "Teismeliste Keel Eestis" (TeKE) võtab vaatluse alla noortekeele, eesmärgiga koostada Eesti esimene ulatuslik teismeliste kõne- ja netikeele korpus, et hoogustada seeläbi teismeliste keelekasutuse uurimist Eestis. Projektis uuritakse teismeliste keelekasutust ja koodivahetust, keelekasutuse varieerumist vanuse, soo ja piirkondade lõikes ning võrreldakse netikeelt suulise keelega. Projekt lähtub noorte uurimisel kodanikuteaduse põhimõttest ja rakendab andmetöötluses keeletehnoloogia võimalusi.

Projekti "Teismeliste Keel Eestis" (november 2019 – 2022) rahastab Haridus- ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programm „Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019–2027“.