Varia

Kategooria veebilehestike arv - 136.
Viimati muudetud: 09.01.2020
Eesti geograafia 100. aastapäeva koduleht.
Autor: Kristiina Paiste
Viimati muudetud: 06.01.2020
Strenghtening the research capacity on latent and chronic infections of Institute of Technology at University of Tartu by creating long-lasting links with internationally-leading research institutions.
Autor: UT Institute of Technology
Viimati muudetud: 09.03.2020
Autor: Margus Pedaste
Viimati muudetud: 10.06.2020
Iseseisva rahvusriigi hool ja eesmärk on kindlustuda oma keele kestlikkus ja areng kõigis kasutusvaldkondades, sh ka kõrghariduses ja teaduses. Kas üleilmastumine, digipööre, turumajanduslikud väärtused ja avatud kõrgharidusruum lükkavad kultuuride ja keelte kestmise prioriteetide seadmisel tahapoole? Konverents vaatab ühelt poolt tagasi eesti, läti ja leedu keele sajandile kõrghariduses; analüüsib eesti, läti ja leedu keele kui õppekeele rolli tänapäeva kõrghariduses ja võimalikke stsenaariume tasakaalupunkti leidmiseks rahvuskeelse ja ingliskeelse kõrghariduse osas.
Autor: Marju Piir, Tiia Margus
Viimati muudetud: 07.01.2020
The University of Tartu - Department of Geography, Institute of Computer Science, Tartu Observatory - and Tartu Science Park jointly invite interested citizens, students, researchers, coders, designers, geographers, and Earth and Space data enthusiasts to the Tartu-hosted hackathon event as part of the 2019 International SpaceApps Challenge.
Autor: Alexander Kmoch
Viimati muudetud: 06.01.2020
Coimbra Group high-level seminar “Universities as drivers of socio-academic integration in multilingual Europe“
Autor: university of tartu
Viimati muudetud: 09.01.2020
Internship at the Skytte institute
Autor: Merit Themas
Viimati muudetud: 09.01.2020

Lehed