Varia

Kategooria veebilehestike arv - 139.
The RENE project is set to improve and unify the education on patient handling in the health care sector. Workplace safety issues and the use of risk management tools, proper communication with the patient and the knowhow and skills on correct handling techniques are central in managing patient handling in changing environments and situations.
Autor: University of Tartu
Viimati muudetud: 26.01.2021
The website is dedicated to the Digital Consumer Contract Law and New Technologies Conference which forms part of the Project “PRG124 Protection of consumer rights in the Digital Single Market – contractual aspects”. At our conference, international high-level experts from different European countries will deal with the scope and content of the new directives in the field of consumer contract law adopted by the EU, their implications for industry and the question of how the new rules should be transposed in Member States. An additional panel will look at new technologies and business models (AI, blockchain, internet of bodies, Legal Tech) to see whether the new rules for consumer contracts are fit to deal with them.
Autor: Mari Liiver, Martin Ebers, Karin Sein
Viimati muudetud: 06.01.2020
Viimati muudetud: 09.01.2020
Eesti geograafia 100. aastapäeva koduleht.
Autor: Kristiina Paiste
Viimati muudetud: 06.01.2020
Mesilaste korjetaimede ja korjealadega seotud uuringu koduleht, mis kuulub alateemana Horisont 2020 projekti EFFECT.
Autor: Jaan Liira
Viimati muudetud: 28.01.2022
Strenghtening the research capacity on latent and chronic infections of Institute of Technology at University of Tartu by creating long-lasting links with internationally-leading research institutions.
Autor: UT Institute of Technology
Viimati muudetud: 09.03.2020
Autor: Margus Pedaste
Viimati muudetud: 10.06.2020
Iseseisva rahvusriigi hool ja eesmärk on kindlustuda oma keele kestlikkus ja areng kõigis kasutusvaldkondades, sh ka kõrghariduses ja teaduses. Kas üleilmastumine, digipööre, turumajanduslikud väärtused ja avatud kõrgharidusruum lükkavad kultuuride ja keelte kestmise prioriteetide seadmisel tahapoole? Konverents vaatab ühelt poolt tagasi eesti, läti ja leedu keele sajandile kõrghariduses; analüüsib eesti, läti ja leedu keele kui õppekeele rolli tänapäeva kõrghariduses ja võimalikke stsenaariume tasakaalupunkti leidmiseks rahvuskeelse ja ingliskeelse kõrghariduse osas.
Autor: Marju Piir, Tiia Margus
Viimati muudetud: 01.08.2022

Lehed