Kohtupraktika otsing. HUDOC

International Court of Justice - ÜRO Rahvusvahelise Kohtu ametlik lehekülg. Internetis on kättesaadav kogu kohtuasjade nimekiri, samuti Rahvusvahelise Alalise Kohtu materjalid.

European Court of Human Rights - kohtuotsuste täistekstid on koduleheküljel alates 1959. aastast.  Eesti suhtes tehtud Inimõiguste Kohtu otsuste tõlked eesti keelde   http://www.vm.ee/?q=node/9121#sisu

Otsing Euroopa Inimõiguste Kohtu andmebaasis

Valige Euroopa Inimõiguste kohtu kodulehe http://www.echr.coe.int/ hüpikmenüüst Case law ning HUDOC. Klõpsake linki HUDOC database http://hudoc.echr.coe.int

Joonis. HUDOC'i otsingulahter. 

Otsingulahtrisse Text võib sisestada sõnu dokumendi tekstist. Kui neid on vaja omavahel siduda (nt kasutada fraasi, mõnda sõna välistada), klõpsake otsingulahtri kõrval noolel ning avanevad täiendavad otsivõimalused. Case Title väljale võib sisestada ühe või mitu pealkirja sõna. Teemade järgi aitab otsingut täpsustada Keywords. Klõps otsingulahtri kõrval avad loetelu teemadest ja konventsiooni artikli numbritest,  kus need esinevad. 

Joonis 2. Võtmesõnad. Neid saab loetelust valida ühe või mitu ning sõnade vahele onna operaatoriks AND või OR.

Kui olete otsingu teinud, saate vaskault filtreid kasutades leitud tulemuste kohta lisainformatsiooni. 

Näiteks teeme otsingu, sisestades  Title väljale Estonia ning väljale Keyword valime  (Art 10) Freedom of expression ning (Art 13) Right to an effective remedy. Kokku leiti 39 dokumenti (14.10.2013).

Vasakult filtirites on näha, millistesse keeltesse on dokumente tõlgitud, millist riiki kohtulahendid puudutavad, millistid artikleid on seal käsitletud, milliste artiklite rikkumist või mitterikkumist on kohtuotsus kinnitab. Artikli numbril klõpsates saab tulemusi sorteerida.