Rahvusvahelise õiguse infoallikad

Bibliograafiad

1.1 Bibliograafiad

Nii paberil kui veebis publitseeritud materjalidest annavad ülevaate erialabibliograafiad.

Raamatuna ilmunud bibliograafiad, näiteks:

 

Uuemad bibliograafiad on sageli kättesaadavad andmebaasidena.  Inglise keeles nimetatakse neid ka indeksiteks ning artikli kajastamist biliograafilises andmebaasis indekseerimiseks.

Näiteks:

  •  Index to Legal Periodicals (hõlmab Anglo-Ameerika maade ajakirjaartikleid) 
  • Index to Foreign Legal Periodicals (hõlmab kogu maailma õigusajakirjade artikleid, väljaarvatud Anglo-Ameerika maad; rahvusvaheline õigus süvendatult).

Eesti raamatukogudes neile andmebaasidele juurdepääsu pole.

Andmebaasi Westlaw International kaudu saab kasutada mitmeid bibliograafilisi andmebaase, näiteks

  • Legal Journals Index – hõlmab üle 400 Euroopa inglisekeelse õigusajakirja artikleid, kirjeid on alates 1986. aastast.
  • International Legal Materials Cumulative Index. 

Erialabibliograafiad on headeks allikateks rahvusvahelise õiguse materjalide leidmiseks.

Erialaraamatukogude kataloogid, eriti kui need sisaldavad ka artiklite kirjeid, sisaldavad väärtuslikku bibliograafilist infot:

Internetis kättesaadavad õigusbibliograafiad sisaldavad ka rahvusvahelise õiguse materjale:

  • Virtuelle Fachbibliothek Recht – sisaldab infot Saksa õigusruumis avaldatud artiklite ja raamatute kohta, sõltumata artikli või raamatu keelest. Bibliografeeritud on ka aastaraamatud ja artiklikogumikud. Sisaldab linke täistekstidele.