Rahvusvahelise õiguse infoallikad

Dokumendid

Rahvusvahelise õiguse alaseid dokumente võib leida

  • paberkandjal perioodiliste väljaannetena,
  • kogumikena,
  • Internetis (väljaandva organisatsiooni koduleheküljel),
  • temaatiliste dokumendikogumikena,
  • omaette andmebaaside või portaalidena,
  • Internetis mitmete kompleksandmebaaside koosseisus.

Dokumentide andmebaasid ja kogumikud

International Legal Materials (ILM) – 1962. aastast ilmuv perioodiline väljaanne, sisaldab oluliste rahvusvaheliste dokumentide tekste, kohtuasjade kokkuvõtteid jm. Elektrooniliselt kättesaadav andmebaasis Westlaw International.

International Law Reports – koguteos, millest on ilmunud üle saja köite. Sisaldab rahvusvaheliste kohtute, vahekohtute ja eri maade siseriiklike kohtute olulisemaid rahvusvahelist õigust puudutavaid lahendeid.

International Court of Justice Reports – ÜRO Rahvusvahelise Kohtu ametlik väljaanne, kuni 1996. aastani ilmus paberil, praegu on see tervikuna kättesaadav Internetis (samas on ja Rahvusvahelise Alalise Kohtu materjalid) ning andmebaasis Westlaw International.

United Nations Treaty Collection – Kollektsioon on veebis vabalt kättesaadav ning koosneb kahest andmebaaside grupist: 
Multilateral Treaties Deposited with the Secretary-General (MTDSG) United Nations Treaty Series (UNTS)