E-ajakirjade portaal A-Z

E-ajakirjad

Elektroonilised õigusajakirjad, mida saab kätte täistekstidena TÜ arvutivõrgust, paiknevad erinevates andmebaasides (nt Cambridge University Press e-ajakirjad, Oxford University Press e-ajakirjad, Springer jt kirjastuse andmebaasid). Suur osa neist on kättesaadavad ka EBSCO Discovery kaudu.

Millisest andmebaasist tuleks ajakirja otsida, saate teada e-ajakirjade portaalist A-Z.

Sisestage otsingulahtrisse ajakirja pealkiri. Määrake, et andmebaas leiaks sõnu, mis peavad sisalduma pealkirjas (Title contains). Siis ei teki probleemi, kui te ei tea, kas ajakirja pealkirja alguses on artikkel või mitte. Iga ajakirja juures on link andmebaasidele, kus ajakiri sisaldub, kättesaadavad aastad ning info kasutuspiirangute kohta. Näiteks Embargo 6 month tähendab, et viimase 6 kuu artiklite täistekstidele pole juurdepääsu. Vajadusel saab need artiklid tellida raamatukogudevahelise laenutusega.

Ühe ja sama ajakirja erinevad aastakäigud võivad olla erinevates andmebaasides.
Jälgige, millised aastad millises andmebaasis on kättesaadavad!

Ühe ja sama ajakirja erinevad aastakäigud võivad olla erinevates andmebaasides. Jälgige, millised aastad millises andmebaasis on kättesaadavad!

Näiteks vaatame ajakirja Nordic Journal of International Law ajakirjade portaalis A-Z.

Nagu näha, on see ajakiri EBSCO kaudu kättesaadav andmebaasis Busines Source Premier alates aastast 1996, v.a viimase aasta numbrid. Andmebaasis HeinOnline's aga ajakirja ilmuma hakkamisest alates 1930 a kuni 2010. aastani (seisuga 8. sept 2013). Andmebaasis Hein Online on paljud täistekstid kättesaadavad paariaastase viivitusega.