Dokumendid - teised rahvusvahelised organisatsioonid

Rahvasteliit (League of Nations). League of Nations Official Journal ning Rahvusvahelise Alalise Kohtu dokumendid on kättesaadav andmebaasis HeinOnline (1920-1940).

IMF (International Monetary Fund). Rahvusvahelise Valuutafondi ametlikud dokumendid

http://www.imf.org/external/news.htm

OSCE (Organization for Security and Cooperation in Europe) Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsioon. Dokumendid on alates 1973. a teemade ja organisatsiooni allasutuste kaupa koduleheküljelt kättesaadavad

http://www.osce.org/

NATO (North Atlantic Treaty Organisation). Põhja Atlandi Lepingu Organisatsioon. Avalikkusele mõeldud materjalid on Internetis. Teatmeteosed ja ajakirjad publitseeritakse nii paberil kui Internetis

http://www.nato.int/cps/en/SID-04D37AFA-2ECA21AA/natolive/publications.htm

OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development)Majandusliku Koostöö ja Arenguorganisatsioon. Organisatsiooni iga tegevusvaldkonna juures on loetletud Internetis kättesaadavad dokumendid

http://www.oecd.org

 

ICRC (International Committee of the Red Cross) Rahvusvaheline Punase Risti Komitee. Elektrooniliselt on võimalik kätte saada lepinguid, dokumente, uudiseid

http://www.icrc.org/

Euroopa Liit (European Union)

Euroopa Liidu dokumentide andmebaaside ülevaade on Euroopa Liidu eestikeelses portaalis

http://europa.eu/index_et.htm

EUR-Lex - Euroopa Liidu õigusalaste dokumentide andmebaas

http://eur-lex.europa.eu/et/index.htm

Euroopa Nõukogu (Council of Europe) - koduleheküljel on dokumentide andmebaas

http://conventions.coe.int/

Eestikeelsed Euroopa Nõukogu inimõiguste alased materjalid:

http://www.eesti.ee/est/euroopa_noukogu_inimoigusalased_lepingud/

Euroopa Inimõiguste Kohtu olulisemate lahendite eestikeelsed kokkuvõtted ja liigitus elektroonilises Riigi teatajas:

https://www.riigiteataja.ee/kohtuteave/eik_liigitus.html